Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Finanční arbitr

Kompetence finančního arbitra

uvodni-stranka-financni-arbitr-ceske-republiky-091830

Kompetence finančního arbitra je definována v § 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů takto:
 

§ 1

Finanční arbitr je kompetentní k rozhodování sporů mezi:

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb,

b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz,

c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru,

d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu, je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr“). Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje zejména o smírné vyřešení sporu.

 

Tolik tedy litera zákona. Město Kardašova Řečice obdrželo z kanceláře finančního arbitra několik písemností, které vysvětlují srozumitelným způsobem oprávnění tohoto úřadu, možnosti pro občany. Na úvod je třeba uvést, že se jedná o službu bezplatnou. Takže kdo jste se dostal do sporu s bankou ohledně zneužití vaší karty, ohledně špatně zaúčtované platby či do sporu ohledně spotřebitelského úvěru, máte možnost kontaktovat finančního arbitra. Využijte tiskopis v příloze tohoto článku. 

Je samozřejmě možné nepostupovat touto nabízenou cestou a využít přímo webových stránek arbitra - v tomto odkazu

Mailový kontakt je uveden zde: arbitr@finarbitr.cz

A konečně je možné se podívat na facebookový profil: http://www.facebook.com/FinArbitr

Přílohy