Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Spolky a sdružení

Zájmové organizace, spolky, kluby a sdružení

Záměrem celé této sekce je nabídnout čtenáři těchto stránek přehled o tom, kolik je vlastně v Kardašově Řečici zájmových sdružení, spolků či jinak organizovaných part lidiček se stejnými zájmy. Budeme se snažit prezentovat všechny o kterých víme, či se o nich dozvíme. Uvítáme iniciativu i Vás, čtenářů, abychom se dozvěděli co nejvíce informací, které zde můžeme prezentovat široké veřejnosti. Domníváme se, že tento přehled může určitým způsobem směrovat i mládež pro výběr vlastního koníčka, kdy je největším přínosem kvalitní trávení volného času. Vyberte si tedy z nabízeného spektra a pojďte se podívat na činnost jednotlivých uskupení. 

Audiovizuální studio Jindřichův Hradec

Audiovizuální studio Jindřichův Hradec je prakticky nástupnickým spolkem Klubu filmových amatérů jindřichohradecka, sahající do doby, kdy se konaly ještě různé soutěže a přehlídky amatérského filmu. Protože jádro spolku tvoří hlavně členové z Kardašovy Řečice, má nově transformovaný spolek v roce 1997 sídlo právě v Kardašově Řečici.

#

Český kynologický svaz ZKO 239 Kardašova Řečice

#

Český rybářský svaz, místní organizace Kardašova Řečice

logo

Český svaz žen

Základní organizace ČSŽ Kardašova Řečice
Český svaz žen o.s. je nevládní ženskou organizací s velmi početnou členskou základnou, která působí převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv. Český svaz žen, o.s. (ČSŽ) je občanské sdružení zaregistrované Ministerstvem vnitra České republiky v registru občanských sdružení podle zákona č. 83/ 1990Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Český svaz žen je registrován dne 5.6.1990 pod čj.VSP/1-1101/90-R. Jednotné IČ organizace je: 00442801. 

#

Divadelní spolek J. K. Tyl

Logo

Modeláři v Kardašově Řečici

Modeláři, v tomto případě letečtí, jsou zájmovou skupinou vzniklou současně s leteckou technikou. I v našem městě modeláři fungují drahnou řádku let. V Řečických zajímavostech vyšel před několika lety článek, díky kterému se podařilo poměrně přesně osvětlit historii fungování této zájmové činnosti.

#

Myslivost

Myslivecká sdružení v katastru města
Myslivecká aktivita je jedním z ušlechtilých koníčků, starajících se o zvěř v přírodě. Zájmem každého myslivce je ve své honitbě sledovat stav zvěře, zajišťovat krmení a samozřejmě se věnovat lovu zvěře podle všech pravidel a regulí. V katastru města fungují dvě myslivecká sdružení.

#

OP Slavia Kardašova Řečice

Řečická kapela

#

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kardašova Řečice

#

Sportovní klub

O sportovním klubu - Již hezkých pár let skupina nadšenců prosazovala mnohé sportovní aktivity v našem městě. Pořádalo a pořádá se několik závodů o něž je velký zájem mezi místní a nejenom místní veřejností. Ve městě neorganizovaně působilo několik sportovních odvětví, které se s plnou vervou věnovalo dětem. Situace naznala času ke změně a byl založen Sportovní klub Kardašova Řečice, který pod svými křídly sdružuje běžce, cyklisty, florbalisty, triatlon a konečně i vyloženě dívčí sport - aerobic. Že to byl záměr více než vhodný je zřejmé z jejich webu a ze sportovních akcí, jejichž jsou pořadatelé.

TJ Sokol Kardašova Řečice

#