Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Majetek města

Přehled nemovitého majetku města v číslech

Záměrem těchto stránek je informovat místní občany a ostatní návštěvníky o maximu skutečností týkajících se města. Nejinak tomu je i v následujícím textu, kde se Vám snažíme přiblížit rozložení nemovitého majetku a jeho účetní hodnoty.

Přehled budov a staveb v majetku města

Druh stavby                                                                                               Cena v korunách

Bytové domy                                                                                                166 547 929,60

Bytové domy - zastavené                                                                           0,00

Bytové domy - věcná břemena                                                                  27 741 130,78

Budovy pro služby obyvatelstvu (ZŠ a MŠ, zdr. středisko)                   204 692 383,72

Jiné nebytové domy - stavby (has.zbrojnice, sběr.dvůr, stodoly)         55 205 547,67

Kumunikace, veřejné osvětlení                                                                  58 612 708,83

Inženýrské sítě - kanalizace, teplovod...                                                   100 543 094,83

Ostatní stavby - studně, mosty apod.                                                        664 051,00

 

Přehled pozemků v majetku města

Druh pozemku                                                                                             Cena v korunách

Stavební pozemky                                                                                      82 579,56

Stavební pozemky - věcná břemena                                                        0,00

Lesní půda                                                                                                    42 407 286,42

Lesní půda - zastavená                                                                              0,00

Zahrady, louky, rybníky                                                                               6 097 606,23

Zahrady, louky, rybníky - věcné břemeno                                                 68 298,81

Zastavěná plocha - nádvoří                                                                       949 780,66

Zastavěná plocha - nádvoří - zastavené                                                  0,00

Zastavěná plocha - nádvoří - věcná břemena                                         487 825,59

Ostatní plochy, orná půda                                                                          28 904 853,98

Ostatní plochy, orná půda - věcná břemena                                            8 236 075,67

 

Pro toho, kdo hledal součty, nenašel, vzal kalkulačku a počítal, tak máme tyto výsledky:

Stavby - celkový součet činí:        614 006 846,43 Kč

Pozemky - celkový součet činí:   87 234 306,92 Kč

Celkem nemovitý majetek činí: 701 241 153,35 Kč

Stav  k 1.1.2023.