cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Majetek města

Přehled nemovitého majetku města v číslech

Záměrem těchto stránek je informovat místní občany a ostatní návštěvníky o maximu skutečností týkajících se města. Nejinak tomu je i v následujícím textu, kde se Vám snažíme přiblížit rozložení nemovitého majetku a jeho účetní hodnoty.

Přehled budov a staveb v majetku města

Druh stavby                                                                                               Cena v korunách

Bytové domy                                                                                               130 139 504,60

Bytové domy - zastavené                                                                          19 491 006,00

Bytové domy - věcná břemena                                                                 10 907 914,50

Budovy pro služby obyvatelstvu (ZŠ a MŠ, zdr. středisko)                  102 784 571,28

Jiné nebytové domy - stavby (has.zbrojnice, sběr.dvůr, stodoly)        12 284 478,74

Kumunikace, veřejné osvětlení                                                                 19 180 045,90

Inženýrské sítě - kanalizace, teplovod...                                                  90 176 026,31

Ostatní stavby - studně, mosty apod.                                                       955 741,00

 

Přehled pozemků v majetku města

Druh pozemku                                                                                             Cena v korunách

Stavební pozemky                                                                                      178 129,56

Stavební pozemky - věcná břemena                                                        21 629,75

Lesní půda                                                                                                    37 281 305,17

Lesní půda - zastavená                                                                              5 012 218,04

Zahrady, louky, rybníky                                                                               4 302 850,83

Zahrady, louky, rybníky - věcné břemeno                                                 39 197,10

Zastavěná plocha - nádvoří                                                                       973 688,62

Zastavěná plocha - nádvoří - zastavené                                                  42 262,00

Zastavěná plocha - nádvoří - věcná břemena                                         130 357,50

Ostatní plochy, orná půda                                                                          19 813 243,15

Ostatní plochy, orná půda - věcná břemena                                            4 829 510,61

 

Pro toho, kdo hledal součty, nenašel, vzal kalkulačku a počítal, tak máme tyto výsledky:

Stavby - celkový součet činí:        385 919 288,33 Kč

Pozemky - celkový součet činí:   72 624 392,33 Kč

Celkem nemovitý majetek činí: 458 543 680,66 Kč

Stav  k 28.2.2011.