Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Czech POINT

Czech POINT - co to je a k čemu je to dobré?

logoCzech POINT slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho universálního místa, kde je možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

 

V rámci agendy Czech POINT získáte na městském úřadu v Kardašově Řečici poměrně širokou škálu dokumentů a služeb. Jedná se o výpis z Katastru nemovitostí, výpis z Obchodního rejstříku, výpis z Živnostenského rejstříku, výpis z Rejstříku trestů, přijetí podání podle živnostenského zákona (§72), žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle zákona č. 124/2008 Sb., výpis z bodového hodnocení řidiče, vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH, výpis z Insolvenčního rejstříku, agenda ohledně datových schránek, autorizovaná konverze dokumentů, centrální úložiště ověřovacích doložek a konečně službu Czech POINT E-SHOP.

Definice jednotlivých agend přesahují rámec tohoto článku. Podrobnosti zcela určitě získáte přechodem na internetové stránky systému Czech POINT, nebo dotazem u pracovníků městského úřadu.