Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Investiční akce

V této sekci naleznete informace o uskutečněných investičních akcích v našem městě, o akcích plánovaných a i probíhajících. Snažíme se o jednoduché řazení v článcích. V případě naší radnice a veřejného koupaliště se jedná o mimořádně diskutovaná témata a proto jsme udělali výjimku a utvořili pro obě akce samostatnou záložku. V nich pak soustřeďujeme veškeré dosud známé informace, prezentace a další informace. 

Projekt Modernizace ZŠ Kardašova Řečice

Datum: 13. 6. 2022

Projekt Modernizace ZŠ Kardašova Řečice

Statické zajištění fotbalové tribuny

Datum: 21. 2. 2019

Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.

reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000867

reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000867

Datum: 24. 10. 2017

Vybavení a modernizace sběrného dvora ve městě Kardašova Řečice - Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Ulice Na Štěpnici

Datum: 18. 6. 2015

Projekt Zlepšení bezpečnosti dopravy a dopravní dostupnosti města Kardašova Řečice - MK Na Štěpnici je spolufinancován Evropskou unií v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad z Evropského fondu regionálního rozvoje.

logo

Výstavba a rekonstrukce bytů a bytových domů

Datum: 5. 5. 2015

Zateplení domů č.p. 456, 457, 458, 365, 536, 426, 584 bylo provedeno za finanční podpory z Operačního programu životní prostředí.

Školní družina

Školní družina

Datum: 21. 12. 2014

Tento projekt Školní družina Kardašova Řečice je spolufinancován Evropskou unií

Do školy míří pětimiliónová investice

Do školy míří pětimiliónová investice

Datum: 2. 10. 2014

Jednou z řady investičních akcí v naší škole, která se v současné době rozebíhá, je zateplení tělocvičny a nového školního pavilonu.

Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Datum: 17. 9. 2012

Rekonstrukce staré budovy školy byla provedena v roce 2009 za částku 17.164.000,- Kč.

Turistické sportovní centrum

Turistické sportovní centrum

Datum: 17. 9. 2012

Turistické sportovní centrum bylo vybudováno u fotbalového hřiště na místě, kde stávaly nevyhovující kabiny a toalety. Výstavba byla provedena v roce 2010. Tato investice představuje částku 24.411.000,- Kč, přičemž dotace poskytnutá Ministerstvem financí ČR činila 11.000.000,- Kč.

Rekonstrukce náměstí

Rekonstrukce náměstí

Datum: 17. 9. 2012

Druhá etapa rekonstrukce náměstí byla provedena v roce 2006 z prostředků města za 2.159.000 Kč.

banner-opzp_fs_erdf_cmyk_vertikalni_thmb

Kulturní dům

Datum: 17. 9. 2012

V roce 2004 byla provedena plynofikace kulturního domu. Tato akce je představována investicí vlastních prostředků města ve výši 1.167.000,- Kč. Současně s plynofikací byla provedena rekonstrukce za částku 2.805.000,- Kč.

Hasičská zbrojnice

Hasičská zbrojnice

Datum: 17. 9. 2012

V roce 2005 byla provedena z prostředků města přístavba garáže u hasičské zbrojnice za částku 2.447.000,- Kč.

Autobusová zastávka vč. občerstvení a sociálního zařízení

Autobusová zastávka vč. občerstvení a sociálního zařízení

Datum: 17. 9. 2012

Výstavba nové autobusové zastávky s bufetem a veřejným WC proběhla v roce 2006. Tato investice představoval částku 3.179.000,- Kč, přičemž dotace byla ve výši 1.450.000,- Kč poskytnutá Mze. Součástí této výstavby byla i navazující úprava části náměstí - byla provedena za částku 2.129.000,- Kč bez poskytnuté dotace.

ZTV "U hřiště" pro 8 rodinných domů

ZTV "U hřiště" pro 8 rodinných domů

Datum: 17. 9. 2012

V lokalitě u hřiště, na střetu ulic Hradní a Veselého, směrem k potoku byla provedena základní technická vybavenost pro výstavbu osmi rodinných domů. Tato akce si vyžádala investici ve výši 2.477.000,- Kč - hrazeno z prostředků města.

Nítovice - vodovod

Nítovice - vodovod

Datum: 17. 9. 2012

V místní části Nítovice byla v roce 2008 provedena rekonstrukce a výstavba vodovodu. Tato akce si vyžádala investici ve výši 4.876.000,- Kč.

Nítovice - rekonstrukce společenského centra

Nítovice - rekonstrukce společenského centra

Datum: 17. 9. 2012

V roce 2009 byla v místní části Nítovice provedena rekonstrukce staré hospody na místní společenské centrum. Tato akce si vyžádala investici města ve výši 1.437.000,- Kč.

Nítovice - Cikar - oprava komunikace

Nítovice - Cikar - oprava komunikace

Datum: 17. 9. 2012

V roce 2010 byla provedena první etapa opravy komunikace mezi místní částí Nítovice a osadou Cikar.

Modernizace ČOV a dostavba kanalizace Lažany

Modernizace ČOV a dostavba kanalizace Lažany

Datum: 17. 9. 2012

V roce 2009 byla provedena potřebná modernizace čistírny odpadních vod a současně dostavba kanalizace do ulice Lažany.

Mnich - rekonstrukce veřejného osvětlení

Mnich - rekonstrukce veřejného osvětlení

Datum: 17. 9. 2012

V roce 2010 byla v místní části Mnich provedena rekonstrukce veřejného osvětlení. Tato akce si vyžádala částku 136.000,-Kč, přičemž Jihočeský kraj přispěl dotací ve výši 68.000,- Kč.

Mnich - oprava kaple

Mnich - oprava kaple

Datum: 17. 9. 2012

V místní části Mnich byla v roce 2009 provedena oprava kaple. Tato akce si vyžádala investici ve výši 173.000,- Kč.

Hůrka - prodloužení vodovodu a kanalizace

Hůrka - prodloužení vodovodu a kanalizace

Datum: 17. 9. 2012

V roce 2007 bylo provedeno prodloužení vodovodu a kanalizace do ulice Na Hůrkách. Tato akce si vyžádala investici ve výši 1.080.000,- Kč z prostředků města.

Dostavba kanalizace K.Řečice

Datum: 17. 9. 2012

V roce 2010 byla provedena dostavba kanalizace v Kardašově Řečici za celkovou cenu 15.652.000 Kč. Dotaze z Operačního programu životního prostředí činila 6.066.000 Kč.