Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Publikace, CD a DVD

Nové knihy řečických autorů

V rámci programu tradičního Pouťového pódia, které již několik let přináší před řečickou poutí zábavný program na otevřené scéně na našem náměstí, byly letos pokřtěny tři nové knihy zdejších autorů, vydané nakladatelstvím EPIKA z Jindřichova Hradce, zcela odlišné ve svém žánru. 

Na knížky Petra Hanzlíka a Zdenky Maršíkové jste si v červnovém čísle Řečických zajímavostí mohli přečíst recenzi Jana Frolíka. Petr Hanzlík svou šestou knížkou povídek Příběhy argonauta nenechá čtenáře chladným, ale vtáhne ho do svých příběhů jako neviditelného účastníka dějů, které většina z nás může prožít právě jen díky literatuře a díky autorovi, jako je Petr Hanzlík, který má opravdu o čem psát. Zdenka Maršíková tentokrát svou další knížku věnovala dětem, a to především těm z Řečicka, neboť poutavé pohádkové příběhy se odehrávají v našem městečku a jeho okolí, na místech nám dobře známých. Pohádky nazvané Na řečickým rynku kámen na kamínku - Řečické pohádky a písničky doplňuje výběr ze starých řečických lidových písní, vydaných v roce 1906 ve sbírce Václava Judy Novotného, z nichž ta nejznámější dala i název celé knížce pohádek.

Jan Frolík v poslední době vydal tři sbírky básní, včetně vtipných limeriků, věnovaných dětem. Ačkoliv tvrdí, že poezie „je naprosto marginální forma umění“, a má v dnešní době také marginální počet čtenářů, „udělal si pořádek v šuplatech“, jak sděluje v poznámkách ke své poslední sbírce, a to je dobře. Básně, které šťastně unikly jeho pokusům o spálení, básně reflektující vnitřní nejistoty, souznění s přírodou, hledání i tápání, napsal zhruba mezi svou dvacítkou a třicítkou a nyní je vydal pod názvem Atlantida. Atlantida jako něco nenávratně ztraceného, ale přesto zanechávající svou stopu. Najdeme zde i několik písňových textů. To je tedy ona třetí pokřtěná kniha, jak jsem zmínila v úvodu.

Jan Frolík si v poslední době oblíbil psaní haiku. Viz jeho předešlá sbírka Haiku to nevysvětlí i částečně ve sbírce Útěcha z ornitologie, či časopisecky publikovaná haiku ve Tvaru, Literárních novinách, A2, Souvislostech nebo v antologii evropského haiku, nazvané Hvězda za hvězdou. Některá haiku se objevují i v překladu do polštiny, němčiny, běloruštiny a nyní aktuálně též do angličtiny ve čtvrtletníku World Haiku Review. Haiku je trojverší využívající zvukomalebnost jazyka, orientované především na přírodu, převzaté ze středověké japonské poezie a mající ve své původní formě přísnou vazbu. Jde o počet slabik v každém verši, v obvyklé podobě 5 -7-5. V současnosti však se píše i jistou liberální formou, jako tzv.evropské haiku, kde počet slabik nehraje tak důležitou roli. V tomto duchu píše i Jan Frolík a touto formou je psaná i poslední sbírka haiku, která vychází nyní v září, a je společným dílem dvou autorů. Pod názvem knížky Řečická haiku se skrývají dvě samostatné části – „Můra na skle“ Jana Frolíka a „Švestková hůl „ Aleše Šindeláře, píseckého rodáka, který žije v Řečici od roku 2000 a v současnosti je zde správcem DPS zámeček. Své básně publikoval již dříve knižně i v časopisech nebo v rozhlase. Několik jeho básní najdete v mimořádném vydání Řečických zajímavostí, vydaném v roce 2007 k 600. výročí udělení městských práv Kardašově Řečici.

Všechny uvedené knihy je možné koupit v nakladatelství EPIKA, Miřejovského 678, Jindřichův Hradec (mezi budovou policie a střední odbornou školou), též prostřednictvím internetu na adrese: www.epika.cz, eshop. Pohádky dostanete také v prodejně papírnictví na náměstí v Kardašově Řečici.

Nemohu nevzpomenout ještě jednu knihu, která nedávno vyšla ve spolupráci s občanským sdružením POMOC, Týn nad Vltavou a vytiskla ji Nová tiskárna Pelhřimov. Je to kniha řečického rodáka, Patera Hroznaty Františka Janouška „Jiskry jež se rozhořívají“, kterou vydal ve své edici Myrta. Kniha má 288 stran, jde o druhé pokračování Jisker z popela, podstatně obsáhlejší, jejichž první díl vyšel v roce 2010. Autor pokračuje ve svých životopisných vzpomínkách, které prokládá filosofickými a náboženskými úvahami. Čtení velmi zajímavé, reflektující předešlou dobu i na osudech některých osobností. Knihu je možné objednat na adrese: p. Hroznata František Janoušek, Čihovice 15, 375 01 Týn nad Vltavou.

Zdena Maršíková

atlantidahanzlikjiskry-z-popelapohadkyrecicka-haiku


Knihy, publikace, CD a DVD

Naše město má ve svém archivu, v knihovně a u kronikáře města (kterým je Mgr. Karel Sláma), uloženo solidní okruh publikací, knih a moderních nosičů informací, do kterých je možné nahlédnout a některé si na městském úřadu i zakoupit. 

V následujících řádcích nabízíme stručný přehled titulů s několika slovy vystihujícími jejich obsah. Při shromáždění uvedených titulů se příjemně ukázala síla místní knihovny a knihovnictví vůbec. K velké radosti lze konstatovat, že u titulů, jejichž existence je mezi místními občany jen tušena, paní knihovnice bleskově na zadaný požadavek nalezla všechny. Pojďme se na ně podívat.

Obrázek knihyK řadě publikací, vydaných Městem Kardašova Řečice se v červnu 2020 připojila knížka Václava a Zdenky Maršíkových, nazvaná "Paměť starých cest,  Kardašova Řečice a okolí". Autoři v ní seznamují čtenáře s vývojem historických cest v regionu od zemských stezek, procházejících územím po místní cesty a osvětlují také vznik první poštovní cesty mezi Prahou a Vídní a počátky poštovnictví s návazností na bývalé řečické panství a jeho blízké okolí.

Slovanský senKnížka Zdenky Maršíkové „Slovanský sen“ přibližuje dosud neznámé životní osudy novináře, překladatele, spisovatele, Jaromíra Hrubého, odkrývá rozsah jeho žurnalistiky i jeho aktivní účast ve všeslovanském hnutí. Významným pramenem byla autorce dosud nezveřejněná pozůstalost J. Hrubého. Kniha je rozebraná. K dispozici je v městské knihovně.

 

Hodiny se zastavilyKnížka pohádek a veršů Hodiny se zastavily… je společným dílem více autorů. Představuje několik upravených pohádek Jaromíra Hrubého, pohádky a verše Zdenky Maršíkové, Jana Frolíka, Aleše Šindeláře a Petra Skalického a je vybavena ilustracemi Al. Šindeláře a obrázky-dětí školního věku. Editorem knížky je Jan Frolík. Knížka je v prodeji na zastávce autobusů na nám. Jaromíra Hrubého.

 

ObálkaS představou hospody se snad každému podvědomě vybaví posezení s kamarády u sklenice piva. Samozřejmě k ní pivo patří a vždycky patřilo, ale nebývalo to nikdy to jediné, proč do ní člověk zašel. V minulosti mívaly hospody a hostince, zvláště na venkově, svou nezastupitelnou úlohu společenských a kulturních center, kde se odehrávaly spolkové a městské slavnosti, konaly se plesy, spolkové schůze, studentské akademie a v některých se i hrálo divadlo. I v Kardašově Řečici byly hostince neodmyslitelnou součástí života zdejších obyvatel. A že jich tu bývalo. V druhé polovině minulého století však kromě jediného všechny ty staré tradiční hostince zanikly a pomalu už se vytrácejí i z paměti současníků. Pletou se názvy i místa, o některých už se dnes ani neví. A to je vlastně důvod vzniku této publikace, zachovat paměť o něčem, co bývalo součástí zdejšího denního života a co už je dnes ztracenou minulostí. A je to vlastně zajímavé téma, jež si zaslouží být zpracováno.  

Knížka je rozebraná, k dispozici je v městské knihovně.

Obálka knihy

Knížka Městečko v časech převratných autorky Zdeny Maršíkové je vzpomínkou na dobu první světové války, jak se promítala do každodenního života obyvatel Kardašovy Řečice, připomíná řečické vojáky v rakouské armádě a zvláště legionáře, kteří se významně zasloužili o vznik Československé republiky. Knihu vydalo město Kardašova Řečice ke 100. výročí vzniku ČSR.

K dispozici je v městské knihovně.

Řečické zajímavosti

Ke 120. výročí Tělocvičné jednoty Sokol Kardašova Řečice vydalo město zvláštní číslo Řečických zajímavostí, v němž jeho autorka Zdena Maršíková zpracovala historii spolku, který se nevěnoval pouze fyzické zdatnosti svých členů, ale působil významně i na poli kultury, výchovy a všeobecné osvěty. V Kardašově Řečici patřil k nejvlivnějším a nejaktivnějším spolkům.

Výtisk je rozebrán, k dispozici je v městské knihovně.

 

milan-1_thmbPhDr. Zdeněk Mráz zpracoval publikaci "Z historie ochotnického divadla v Kardašově Řečici". Byla vydána v roce 1984. Je uložena v městské knihovně.

 

 

 

 

milan-2_thmbVelice pěkná kniha tvořená spoustou fotografií doplněnými uvozujícími texty řečického rodáka Vladimíra Nekuta. Je dosud v prodeji za příznivou cenu. Samozřejmě je i v městské knihovně.

 

 

 

milan-3_thmbTato publikace je sborníkem článků, které vznikly úpravou respektive výtahem samostaných titulů. Z této publikace jsme čerpali při zpracování historie města a spolků na těchto stránkách. Publikaci vydalo město k příležitosti navrácení městských práv v roce 1993. Je k dispozici v městské knihovně.

 

 

 

milan-4_thmbOsvětová beseda v Kardašově řečici vydala v roce 1988 titul "Stručné dějiny Kardašovy Řečice. Tato publikace je rovněž k dispozici v městské knihovně. 

 

 

 

milan-5_thmbDalší z publikací dotýkající se určitého okruhu historie v našem městě je titul "Paměti Tělocvičné jednoty Sokol v Kardašově Řečici". Tuto publikaci zpracoval PhDr. Zdeněk Mráz a mapuje období od roku 1896 do 1936. I tento titul je uložen v městské knihovně. 

 

milan-6_thmb

milan-7_thmb

milan-8_thmbZásadní a rozsáhlé třísvazskové dílo Jaromíra Hrubého s názvem "Místopis Řečice Kardašovy". Každý svazek se věnuje samostané oblasti dějin a díky obsaženým informacím se o našem městě a jeho historii dozvíte téměř vše. Z těchto knih je dodnes čerpáno při správě města, při zajištění návaznosti určitých kroků města. Vřele doporučujeme nahlédnout. 

 

milan-9_thmbTuristický průvodce zahrnující pojednání o našem městě a okolních turistických cílech. Je k dispozici v knihovně. 

 

 

 

 

milan-10_thmbZvláštní vydání Řečických zajímavostí k příležitosti oslav 600 let od udělení městských práv. K dispozici v městské knihovně. 

 

 

 

 

milan-11_thmb

 

 

 

 

milan-12_thmbJeden známý mi nedávno při cyklistickém výletě kolem Kardašovy Řečice (pozn. správce webu) řekl: "Teda to je něco. Jak se tady můžete vyznat? Jedu lesem, pak hned rybník, zas les, rybník, pak prozměnu další rybník. U nás máme jeden kopec a to je Raná a tu vidím odevšad. Ale je tady překrásně." Tak v podstatě o tom je kniha jejíž titul vidíte  vlevo v obrázku. 

 

 

milan-13_thmbTento titul představuje průřez díla místního rodáka, básníka Boleslava Jablonského. Kniha je uložena v městské knihovně.

 

 

 

 

jablonsky-titulni-stranaMěsto Kardašova Řečice vydalo k 200. výročí narození oblíbeného a pravděpodobně nejčtenějšího českého básníka 19. století, Boleslava Jablonského, knihu Zdenky Maršíkové „Těžko jest slavíku“, která přibližuje jeho pozoruhodný životní příběh v kontextu dějinných událostí. Ve druhé části publikace najde čtenář výběr z Jablonského básní, z nichž některé vyjadřují stesk a touhu po vlasti básníka - kněze, přeloženého víceméně z politických důvodů do polského Krakova, kde byl nucen prožít polovinu svého života. Jeho poezie byla blízká např. Janu Nerudovi. Ve fotopříloze jsou zajímavé dobové fotografie, včetně několika méně známých podobizen básníka a ukázky jeho rukopisu. Knihu uzavírá genealogická příloha o rodu Tupých, z něhož básník, vlastním jménem Eugen Karel Tupý, pocházel.

Kniha je k zakoupení na městském úřadě. 

 

frolik_knihaNa stránkách svazku, který vychází před letošními Vánocemi k uctění památky Boleslava Jablonského, jenž se narodil před 200 lety v Kardašově Řečici, si každý zájemce o minulost rodiště tohoto kdysi velmi uznávaného básníka může přečíst sociologicko-osvětovou stať o poměrech, které panovaly počátkem 20. století v místních rolnických rodinách, historickou studii o řečických četnících v prvních letech samostatného Československa, vzpomínky na dětství prožívané v obci v letech 2. světové války, jakož i další podnětné příspěvky, včetně dvou rozhovorů a několika básní inspirovaných Řečicí. Každý autor (většina z nich má za sebou bohatou publikační činnost) přitom zaujímá k líčené skutečnosti vlastní úhel pohledu, daný jeho životními zkušenostmi a hodnotami. O to je obsah knihy pestřejší. Do řečické minulosti se tu ohlížejí biolog a filosof S. Komárek, pokrokový učitel F. A. Soukup, mladý historik M. Klečacký, autor bestselleru Dobrý mukl Švenk M. Ryba, literární historik a novinář Zdeněk Mráz, suverénní vypravěč V. Klimeš a básník a prozaik A. Šindelář.

Ve svazku nechybí ani texty věnované Boleslavu Jablonskému, i z nich však byly vybrány pouze ty, které napsali autoři úzce spjatí s K. Řečicí – J. Hrubý, J. Maruna a H. F. Janoušek. Aby si kniha ve výběru básní zbytečně nekonkurovala se srdcem napsanou a krásně vypravenou básníkovou biografii, jejíž autorkou je Zdenka Maršíková, obsahuje jen několikastránkovou miniantologii Jablonského veršů, ozvláštněných ovšem pokusem o jejich „překlad“ do moderní češtiny.

Kniha je rovněž k zakoupení na městském úřadě. 

 

Jakmile budou zajištěny titulní scany, budou doplněny ještě dva tituly mající vztah ke Kardašově Řečici a to:

60 let kopané v Kardašově Řečici mapující období let 1922 - 1982. Tento titul sepsal pan Eduard Adámek, bylo vydáno v roce 1982.

Řečice Kardašová - bývalé panství řečické - sepsáno v roce 1893.  

Moderním způsobem prezentace je vydání CD či DVD. Město nabízí ke koupi tato díla:

  • Řečická kapela
  • Boleslav Jablonský - básně zhudebnil Petr Hromádka
  • František Čech - 100 let od narození řečického muzikanta
  • Slavnosti 600 let města Kardašova Řečice