Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Školská rada

Školská rada je orgán, který se zřizuje při základních, středních a vyšších odborných školách. Povinnost školám zřídit školskou radu ukládá § 167 školského zákona. Hlavním úkolem školské rady je možnost podílet se jejím členům na správě dané školy. Na zasedání se rada snaží zejména projednávat oblast vzdělávací, vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování. Plný výčet kompetencí školské rady je uveden ve školském zákoně v paragrafu 168.

Školská rada se třetinově skládá ze členů jmenovaných zřizovatelem (Radou města), třetinově ze členů volených z řad zaměstnanců školy a třetinově z členů volených z řad zákonných zástupců. Počet členů Školské rady stanovuje zřizovatel. V případě Školské rady Základní a mateřské školy Kardašova Řečice je to 15 členů.