Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Pamětihodnosti

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Záměrem každé obce je nabídnout případnému návštěvníkovi či cílenému turistovi něco z portfolia zajímavostí ve svém regionu resp. přímo v obci. Nejinak se o to pokusíme i my a v následujících snímcích doplněných o krátký komentář uvádíme několik zajímavých míst v našem městečku. 

Texty doprovázející snímky tohoto článku byly použity z knihy Kardašova Řečice a okolí ve fotografii, jejímž autorem je řečický rodák Vladimír Nekut (1923 - 1987). Kniha je stále dostupná na trhu. 

Foto: Ing. Milan Karas, Čestmír Hlaváček ml. 

Budova radnice

Budova tzv. nové radnice byla na náměstí Jaromíra Hrubého vystavěna v letech 1822 - 1825. Slavnostně otevřena byla 1.2.1826. Nová proto, protože nahradila starou radnici, která byla vystavěna uprostřed náměstí před současným umístěním sochy Boleslava Jablonského. Původní radnice byla zbudována kolem roku 1621 po velkém požáru. Ta sloužila až do dalšího velkého požáru dne 13. srpna 1820. Byla jednopatrová s věžičkou a podsklepená. Součástí radnice byla chlebnice, masné krámy, jatka a šatlava. Před radnicí byl pranýř.

Budova radnice

Grünnovi

Mapka, jak se k paní Michalíčkové případně dostanete...

Hrad

Hrad je nejstarší řečickou památkou - leží asi jeden kilometr na jih na zalesněném návrší. Účelem tvrze bylo hájit zemskou cestu. Po vybudování nepoměrně většího hradu v Jindřichově Hradci pozbyl tento řečický svého významu a od 16. století je v archivních materiálech zmíněna místní tvrz jako opuštěná. Poslední ranou zbytkům této stavby bylo rozkopání zbytků hradu řečickými a využití kamene pro stavbu vlastních domů. Místo nyní připomíná návrší a cedule u vedle běžící komunikace.

Hrad

Hřbitov - starší

Nedaleko pošty, kulturního domu či nového hřbitova je umístěn hřbitov starší, jehož účel připomíná snad jen hrobka u jeho čelní zdi. Pomníky zřetelné v padesátých letech minulého století zde již nejsou, snad jen dvě zbývající torza připomínají účel tohoto místa. Zmíněná hrobka (uprostřed snímku) je posledním místem odpočinku matky řečického faráře Karla Halíka - pohřbena v roce 1846. Tento hřbitov v roce 1772 nahradil hřbitov první (u kostela). Fungoval až do roku 1911, kdy byl založen třetí hřbitov - naproti popisovanému.

Hřbitov - starší

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel byl založen kolem roku 1380. Jednalo se o stavbu presbytáře v gotickém slohu. Věž ke kostelu byla přistavěna někdy kolem let 1614 - 1620. Kostel i věž shořela při velkém požáru 3. května 1814. V srpnu téhož roku byl na věži zhotoven nový krov, který dal věži charakteristický cibulovitý tvar a výšku 38 metrů.

Kostel sv. Jana Křtitele

Památník padlým

V roce 1923 byl na náměstí Svobody (na Malé stránce) vystavěn památník padlým. Je situován do místa, kde původně stála kaplička se sv. Janem Nepomuckým. Ta byla vystavěna přibližně v roce 1850 a zbořena v roce 1920. Dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 byla přenesena do místního kostela sv. Jana Křtitele do kobky pod věží. Pomník je věnován památce padlým v I. a II. světové válce. Po roce 1945 byl rozšířen. Je dílem Rudolfa Kabeše z Tábora.

Památník padlým

Pomníček padlým

Vpravo od brány nového hřbitova byl postaven v roce 1917 malý válečný pomníček v podobě velkého kamene s vytesaným nápisem 1914 - 1917. Tento pomníček je na svém místě dosud, přiznáváme, že by si zasloužil větší péči a důstojnost.

Pomníček padlým

Pomník Boleslava Jablonského

Na náměstí Jaromíra Hrubého je umístěn pomník Boleslava Jablonského, který je dílem sochaře Josefa Strachovského. Slavnostně odhalen byl 8. srpna 1886 za účasti široké veřejnosti.

Pomník Boleslava Jablonského

Rodný dům Boleslava Jablonského

Na snímku je zachycen rodný dům Boleslava Jablonského, vlastním jménem Karel Eugen Tupý, nar. 14.1.1813, zemřel 27.2.1881. Jeho ostatky jsou uloženy v Praze na Vyšehradě.

Rodný dům Boleslava Jablonského

Řečický zámek

Pohled na řečický zámek od mlýnského náhonu domu, v kterém se narodil básník Boleslav Jablonský.

Řečický zámek

Velký rybník

Na snímku nad mapou je pohledem z hráze zachycen rybník Velký. Byl založen Menhartem z Hradce v letech 1418 - 1437. Později byl zvětšen Jindřichem VI. z Hradce a to v letech 1453 - 1507. Jeho rozloha činí 96 hektarů. Ostrov má přibližně jeden hektar. Jedná se o rybník hospodářský, nicméně při přízni počasí nic nebrání koupání z "pláže".

Velký rybník

Židovský hřbitov

Židovský hřbitov byl založen v první polovině 17. století. V roce 1673 povolila městská rada ohrazení - v pozdější době byl ještě rozšířen do nynější velikosti. Hřbitov se nachází cca 1,5 km od města směrem k rybníku Nový. Je vlastně nedaleko historické stezky vedoucí k Jindřichovu Hradci.... Pokud máte zájem se na něj podívat, musíte si klíče vyzvednout u paní Michalíčkové, Háječek 620, Kardašova Řečice - tel. 384 382 677.

Židovský hřbitov