Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pondělí 17.6.2019
den: 26°C
noc: 15°C
úterý 18.6.2019
den: 27°C
noc: 16°C
středa 19.6.2019
den: 29°C
noc: 17°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
308 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
63 17%

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?


Záměrem každé obce je nabídnout případnému návštěvníkovi či cílenému turistovi něco z portfolia zajímavostí ve svém regionu resp. přímo v obci. Nejinak se o to pokusíme i my a v následujících snímcích doplněných o krátký komentář uvádíme několik zajímavých míst v našem městečku. 

 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Pohled na řečický zámek od mlýnského náhonu domu, v kterém se narodil básník Boleslav Jablonský. 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?


Zobrazit místo Řečický zámek na větší mapě

Na dvou snímcích (a funkční mapě) na Vás nesměle shlíží řečický zámek. S jeho stavbou nedaleko panského pivovaru, mlýnu a vinopalny započal v roce 1720 Jan Karel Josef Götz, který celé řečické panství v roce 1725 prodal. Zámek prošel vlastnictvím několika šlechticů, posledními vlastníky jsou Paarové. Hrabě Alfons Paar předal v únoru 1930 řečický zámek s parkem školským sestrám de Notre Dame. V roce 1948 byl v zámku zřízen domov důchodců, po roce 1989 byl zámek vrácen do užívání Kongregace Školských sester de Notre Dame, kterážto zde zřídila domov pro přestárlé řádové sestry. K zámku náleží rozsáhlý, velice pěkný park - pro veřejnost, stejně jako zámek, nepřístupný.   


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Rodný dům B.Jablonského na větší mapě

Na snímku nad tímto textem a mapou je zachycen rodný dům Boleslava Jablonského, vlastním jménem Karel Eugen Tupý, nar. 14.1.1813, zemřel 27.2.1881. Jeho ostatky jsou uloženy v Praze na Vyšehradě. 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Na rodném domu je umístěna pamětní deska z roku 1935. Deska zhotovená výtvarníkem J.V.Neubauerem z Jindřichova Hradce nahradila původní pamětní desku zasazenou mlynářem Františkem Melíšem.  

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Na náměstí Jaromíra Hrubého je umístěn pomník Boleslava Jablonského, který je dílem sochaře Josefa Strachovského. Slavnostně odhalen byl 8. srpna 1886 za účasti široké veřejnosti. 


 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Budova tzv. nové radnice byla na náměstí Jaromíra Hrubého vystavěna v letech 1822 - 1825. Slavnostně otevřena byla 1.2.1826. Nová proto, protože nahradila starou radnici, která byla vystavěna uprostřed náměstí před současným umístěním sochy Boleslava Jablonského. Původní radnice byla zbudována kolem roku 1621 po velkém požáru. Ta sloužila až do dalšího velkého požáru dne 13. srpna 1820. Byla jednopatrová s věžičkou a podsklepená. Součástí radnice byla chlebnice, masné krámy, jatka a šatlava. Před radnicí byl pranýř.

Určitou zajímavostí budovy nové  radnice je to, že v ní v letech 1842 - 1862 probíhalo vyučování školních dítek - kapacity místní školy nepostačovaly a proto byla jedna jedna místnost radnice určena pro školní výuku. 


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Kostel sv. Jana Křtitele byl založen kolem roku 1380. Jednalo se o stavbu presbytáře v gotickém slohu. Věž ke kostelu byla přistavěna někdy kolem let 1614 - 1620. Kostel i věž shořela při velkém požáru 3. května 1814. V srpnu téhož roku byl na věži zhotoven nový krov, který dal věži charakteristický cibulovitý tvar a výšku 38 metrů. Věž prošla opravou v roce 1980, kdy bylo provedeno nové opláštění měděným plechem. Zajímavý je ochoz věže, do kterého jsou vsazeny některé náhrobní kameny z prvního hřbitova, který byl v bezprostředním sousedství kostela - na současné předzahradě fary. Součástí kostela je i sakristie románského původu. Tato je i jednou z nejstarších památek v našem městě. Svou podobu získala již v roce 1340.

 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Památník padlým na větší mapě

V roce 1923 byl na náměstí Svobody (na Malé stránce) vystavěn památník padlým. Je situován do místa, kde původně stála kaplička se sv. Janem Nepomuckým. Ta byla vystavěna přibližně v roce 1850 a zbořena v roce 1920. Dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 byla přenesena do místního kostela sv. Jana Křtitele do kobky pod věží.  Pomník je věnován památce padlým v I. a II. světové válce. Po roce 1945 byl rozšířen. Je dílem Rudolfa Kabeše z Tábora. 

 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Pomníček padlým na větší mapě

Vpravo od brány nového hřbitova byl postaven v roce 1917 malý válečný pomníček v podobě velkého kamene s vytesaným nápisem 1914 - 1917. Tento pomníček je na svém místě dosud, přiznáváme, že by si zasloužil větší péči a důstojnost. 


 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo II.hřbitov na větší mapě

Nedaleko pošty, kulturního domu či nového hřbitova je umístěn hřbitov starší, jehož účel připomíná snad jen hrobka u jeho čelní zdi. Pomníky zřetelné v padesátých letech minulého století zde již nejsou, snad jen dvě zbývající torza připomínají účel tohoto místa. Zmíněná hrobka (uprostřed snímku) je posledním místem odpočinku matky řečického faráře Karla Halíka - pohřbena v roce 1846. Tento hřbitov v roce 1772 nahradil hřbitov první (u kostela). Fungoval až do roku 1911, kdy byl založen třetí hřbitov - naproti popisovanému. 


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Velký rybník na větší mapě

Na snímku nad mapou je pohledem z hráze zachycen rybník Velký. Byl založen Menhartem z Hradce v letech 1418 - 1437. Později byl zvětšen Jindřichem VI. z Hradce a to v letech 1453 - 1507. Jeho rozloha činí 96 hektarů. Ostrov má přibližně jeden hektar. Jedná se o rybník hospodářský, nicméně při přízni počasí nic nebrání koupání z "pláže".  

 


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Hrad na větší mapě

Hrad je nejstarší řečickou památkou - leží asi jeden kilometr na jih na zalesněném návrší. Účelem tvrze bylo hájit zemskou cestu. Po vybudování nepoměrně většího hradu v Jindřichově Hradci pozbyl tento řečický svého významu a od 16. století je v archivních materiálech zmíněna místní tvrz jako opuštěná. Poslední ranou zbytkům této staby bylo rozkopání zbytků hradu řečickými a využití kamene pro stavbu vlastních domů. Místo nyní připomíná návrší a cedule u vedle běžící komunikace. 


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zvětšit mapu

 

Židovský hřbitov byl založen v první polovině 17. století. V roce 1673 povolila městská rada ohrazení - v pozdější době byl ještě rozšířen do nynější velikosti. Hřbitov se nachází cca 1,5 km od města směrem k rybníku Nový. Je vlastně nedaleko historické stezky vedoucí k Jindřichovu Hradci.... Pokud máte zájem se na něj podívat, musíte si klíče vyzvednout u paní Michalíčkové, Háječek 620, Kardašova Řečice - tel. 384 382 677. Pojednání o historii židovské komunity v našem městě je v tomto odkazu

A informace o této památce na stránkách židovské obce naleznete v tomto odkazu

 


Zobrazit místo Grünnovi na větší mapě

Mapka, jak se k paní Michalíčkové případně dostanete...


Texty doprovázející snímky tohoto článku byly použity z knihy Kardašova Řečice a okolí ve fotografii, jejímž autorem je řečický rodák Vladimír Nekut (1923 - 1987). Kniha je stále dostupná na trhu. 

Foto: Ing. Milan Karas

        Čestmír Hlaváček ml. 

Dnes je: 17.06.2019

Svátek slaví: Adolf

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 10.6.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019 - prodej dřeva v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019 - prodej dřeva (smrkových fošen) v elektronické aukci.
více
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení
Jiří Spielvogel, který zastupuje Město Kardašova Řečice, podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kardašova Řečice, rekonstrukce VO a MR.
více
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec zveřejňuje nabídku pozemků k náhradním restitucím v okrese Jindřichův Hradec, v katastru Kardašova Řečice.
více
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje.
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019
Volby do Evropského parlamentu proběhly 24. 5. a 25. 5. 2019.
více
Prvoligové finále s řečickou stopou
To, že má fotbalová Slavia Praha v našem městě početný fan-klub je známá věc a že v loňském roce uspořádal v Kardašově Řečici velmi úspěšné setkání těchto klubů také, a tak není divu, že naši zástupci nechyběli ani na posledním prvoligovém zápase letošní sezóny, shodou okolností s odvěkým rivalem Spartou Praha.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/86/2019 a CJH/87/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/86/2019 a C/87/2019 – prodej v elektronické aukci.
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více