cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Příprava obchvatu města pokračuje

V poslední době se opět rozvířila diskuze kolem obchvatu našeho města zejména v souvislosti s posunem termínů realizace vlastní stavby ze strany investora, kterým je Ředitelství silnic a dálnic – zkráceně ŘSD. Město má velký zájem na urychlení realizace obchvatu, protože situace kolem průtahu městem je neudržitelná, dochází zde vlivem rozrůstající se dopravy k poškozování majetku města i občanů, ale je třeba si uvědomit, že město je pouze jedním z účastníků řízení a investorem a tudíž rozhodujícím činitelem je již výše zmíněné ŘSD. Situaci neprospěla ani loňská petice proti obchvatu, která zpochybnila celou koncepci obchvatu a byla jednou z hlavních příčin posunutí termínů výstavby.

Chtěl bych vyzdvihnout konstruktivní přístup ŘSD, zejména paní ředitelky Hruškové, k řešení vzniklé situace v rámci které se podařilo do projektu zapracovat požadavky města i občanů. V současné době je vybrána projekční organizace, kterou je firma AF – CITYPLAN s. r. o. z Prahy a začíná pracovat na projektu pro územní rozhodnutí. Čeká nás celá řada kroků od územního řízení, výkupu pozemků, stavebního povolení, výběrových řízení až po vlastní realizaci stavby a já bych chtěl požádat všechny, kterých se to dotkne, o maximální pochopení a vstřícnost a neblokovat zbytečně celou stavbu. Věřte, že situace občanů v blízkosti průtahu silnice I/23 městem je velmi nepříjemná, obtížná a troufám si říci, že v mnoha případech i nebezpečná a je třeba ji urychleně řešit.

V této souvislosti bych chtěl vyzvat všechny naše občany, ale i příznivce a hosty Kardašovy Řečice, o pomoc v úsilí města o urychlenou výstavbu a realizaci obchvatu formou podpisu pod peticí na jeho podporu, která bude k dispozici na radnici i v některých obchodech či u distributorů (text petice je  zveřejněn v příloze tohoto článku).

Pomozme společně městu i sobě.

MVDr. Petr Nekut

P E T I C E.pdf (172.52 kB)

Přílohy

Příprava obchvatu města pokračuje.docx

Příprava obchvatu města pokračuje.docx
Typ souboru: DOCX dokument, Velikost: 11,93 kB

P E T I C E.pdf

P E T I C E.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 172,52 kB
Datum vložení: 2. 9. 2019 10:25
Datum poslední aktualizace: 2. 9. 2019 10:39
Autor: