cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Výstavba a rekonstrukce bytů a bytových domů

logo

Zateplení domů č.p. 456, 457, 458, 365, 536, 426, 584 bylo provedeno za finanční podpory z Operačního programu životní prostředí.

logo

Město Kardašova Řečice  v uplynulých letech  provedlo za pomoci dotačních titulů rekontrukci značné části svého bytového fondu a současně tento fond rozšířilo výstavbou nových bytových domů. Přehled těchto investičních akcí včetně základních finančních ukazatelů můžete sledovat v dalším textu. 

Dům s pečovatelskou službou 

dpsDům s pečovatelskou službou (č.p.478) byl vystavěn v roce 2003 za pomoci dotace Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 22 400 000,- Kč. Celkové náklady na stavbu činily 32 770 000,- Kč. Jak tato investice dopadla můžete zhodnotit v samostatné sekci tohoto webu

sfrb_thmb


Soubor bytových domů na sídlišti TGM

702-703-704_thmbObytný soubor zahrnující 46 bytových jednotek byl dokončen v roce 2005. Celkové náklady dosáhli výše 63 529 000,- Kč, přičemž 29 160 000,- pokryla dotace Státního fondu rozvoje bydlení

sfrb_thmb


Panelový dům č.p. 581 na sídlišti TGM - nadstavba a zateplení

581V roce 1996 byla k domu připojena nadstavba, ve které je 5 menších bytů typu 2+1, 2+kk,1+kk. Ve stejném roce bylo též provedeno zateplení panelového domu. Informace o výši investice budou dodány úředníky města.  

 


Panelový dům č.p. 584 na sídlišti TGM - nadstavba a zateplení

584V roce 1996 byla k domu připojena nadstavba - náklady dodají úředníci města. V roce 2010 bylo provedeno zateplení celého domu včetně výměny stávajících oken za plastová. Náklady na celou akci představuje částka 2 448 000,- Kč. Dotace na tuto akci, jež byla poskytnuta Ministerstvem životního prostředí činí 1 917 000,- Kč. 


Bytové domy "Dvůr" – č.p. 478, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 123

Pro lepší orientaci budou investice v této části rozděleny dle jednotlivých čísel popisných. Budeme postupovat ve stejném pořadí jako v sekci nabízející přehled bytů v našem městě.

Dům č.p. 457

457V roce 2010 bylo provedeno zateplení celého objektu včetně výměny stávajících dřevěných oken za nová plastová okna. Náklady této akce dosáhly částky 2 290 000,- Kč, přičemž 921 000,- Kč pokryla dotace od Ministerstva životního prostředí

Dům č.p. 456

456V roce 2010 byl dům též zateplen včetně výměny oken a vchodových dveří za nová plastová. Zde byly náklady ve výši 279 000,- Kč a dotace od Ministerstva životního prostředí 46 000,- Kč. 
 

Dům č.p. 458

458Výměna oken, vchodových dveří a zateplení celého objektu proběhlo též v roce 2010 jako u předešlých domů. Náklady na tuto rekonstrukci dosáhly 424 000,- Kč, přičemž dotace Ministerstva životního prostředí činila 174 000,- Kč.  
 

Dům č.p. 459

459Bytový dům s č.p. 459 a osmi bytovými jednotkami byl postaven v roce 2004 bez pomoci jakékoliv dotace. Investici ze strany města Kardašova Řečice představuje částka 10 294 000,- Kč. Součástí stavby bylo zateplení celého objektu.

Bytový dům č.p. 460,461

460-461V roce 2008 byla vyměněna okna za nová plastová. Informace o nákladech této akce bude dodána úředníky města. 

 

Bytový dům č.p. 462

462Jedná se o rekonstruovaný bytový dům, ve kterém vzniklo 11 bytových jednotek typu 1+0, 1+1, 2+1 a 3+1. Součástí přestavby bylo zateplení domu, okna jsou dřevěná. Informace o nákladech této akce bude dodána úředníky města.

Bytový dům č.p. 123

123Bytový dům byl postaven v roce 2002 a zahrnuje 14 bytových jednotek typu 1+kk, 2+0, 2+kk, 2+1, 3+kk a 3+1. Náklady na tuto výstavbu dosáhly 11 963 000,- Kč. Na tuto investici byla poskytnuta dotace Státním fondem rizvoje bydlení ve výši 3 840 000,- Kč. Součástí výstavby bylo i dětské hřiště, altán a nové oplocení včetně terénních úprav. Podrobnosti o této nemovitosti můžete shlédnout v tomto odkazulogo


Bytový dům č.p. 536

536Na přelomu roku 2007/8 byla vyměněna ve všech bytech stávající okna za plastová. V roce 2010 bylo provedeno zateplení bytů ze sklepa a z půdy. Náklady na tuto akci činily 226 000,- Kč, z toho 214 000,- Kč bylo pokryto z dotace Ministerstva životního prostředí. Podrobnosti o této nemovitosti můžete shlédnout v tomto odkazu.


Bytový dům č.p. 426

426V roce 2010 dostal dům nový plášť v podobě zateplení, výše nákladů na tuto akci byla 1 186 000,- Kč, dotace Ministerstva životního prostředí byla 211 000,- Kč. Plastová okna byla vyměněna již v roce 2007. Podrobnosti o této nemovitosti můžete shlédnout v tomto odkazu.


Bytový dům č.p. 365

365V roce 2010 byla vyměněna stávající dřevěná okna za nová plastová včetně dveří. Zateplení zde bylo provedeno pouze na půdě domu. Náklady na tuto akci byly 247 000,- Kč, přičemž dotace Ministerstva životního prostředí byla ve výši 40 000,- Kč. Podrobnosti o této nemovitosti můžete shlédnout v tomto odkazu.


 

Datum vložení: 5. 5. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2019 10:57
Autor: