cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Smlouvy

V této sekci by se postupně měli objevovat smlouvy uzavřené městem.

Datum zveřejnění Název
Číslo smlouvy
Cena * Smluvní strany
15. 2. 2021

Kardašova Řečice, rekonstrukce VO a MR

Smlouva o dílo

986 573,00 CZK

Elmoz Czech s.r.o.

Město Kardašova Řečice

26. 1. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva

36 000,00 CZK třicetšesttisíc

Divadelní spolek J.K.Tyl Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

26. 1. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva

10 000,00 CZK desettisíc

Myslivecký spolek Čihadlo Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

26. 1. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva

32 000,00 CZK třicetdvatisíc

Audiovizuální studio Jindřichův Hradec

Město Kardašova Řečice

26. 1. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva

200 000,00 CZK dvěstětisíc

Fotbalový klub Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

26. 1. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva

30 000,00 CZK třicettisíc

Český kynologický svaz ZKO Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

26. 1. 2021

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva

40% z vybrané částky

Slunce, pečovatelská služba s.r.o.,Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

24. 9. 2020

Rekonstrukce Starého Hřbitova Kardašova Řečice

Smlouva o dílo

1 645 615,67 CZK

KOSTKA JH s.r.o.

Město Kardašova Řečice

20. 8. 2020

ZTV části území Na Hůrkách k.ú. Kardašova Řečice

Smlouva o dílo

110 000,00 CZK

Ateliet G+G s.r.o.

Město Kardašova Řečice

20. 8. 2020

Projektová dokumentace plynofikace II etapa

Smlouva o dílo

705 800,00 CZK

Zdeněk Troup, projektová a inž. č. ve výstavbě

Město Kardašova Řečice

20. 8. 2020

Pojektová dokumentace pro bytové domy č.p. 752 a753

Smlouva o dílo

987 350,00 CZK

JPS J. Hradec

Město Kardašova Řečice

2. 7. 2020

Rekonstrukce vovodních rozvodů v ZŠ

Smlouva o dílo

332 251,58 CZK

Valek PVT

Město Kardašova Řečice

11. 6. 2020

Nové dětské hřiště u Kulturního domu v Krdašově Řečici

Smlouva odílo

854 971,00 CZK

Wotan Forest

Město Kardašova Řečice

5. 6. 2020

smlouvy

veřejnoprávní smlouva

511 000,00 CZK

místní spolky

Město Kardašova Řečice

19. 5. 2020

Dodání LED svítidel a kompletních stožárů veřejnéh osvštlrní včetně instalace svítidel

Smlouva o dílo

112 923,00 CZK stodvanácttisícdevětsetdvacettři

František Beneš Elekrtonika

Město Kardašova Řečice

19. 5. 2020

Rekonstrukce veřejného osvětlení ulice Hradní

Smlouva o dílo

279 895,39 CZK dvěstěsedmdesátdevěttisícosmsetdesvadesátpět

GEOINSTAL s.r.o.

Město Kardašova Řečice

4. 5. 2020

Kardašova Řečice-Stavební úpravy bytového domu č.p. 365

Smlouva o dílo + dodatekč.1

2 090 139,60 CZK

VIDOX s.r.o.

Město Kardašova Řečice

19. 3. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva

10 000,00 CZK desettisíckorunčeských

OP Slavia Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

19. 3. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

Veřejnoprávní smlouva

10 000,00 CZK desettisíckorunčeských

Český svaz včelařů, z.s., ZO Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

19. 3. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

veřejnoprávní smlouva

5 000,00 CZK pěttisíckorunčeských

TJ Sokol Kardašova Řečice-stolní tenis

Město Kardašova Řečice

19. 3. 2020

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního příspěvku

veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančního přís

5 000,00 CZK pěttisíckorunčeských

Český svaz žen Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

18. 3. 2020

Veřejnoprávní smlouva - hospic

veřejnoprávní smlouva

1 000,00 CZK jedentisíckorunčeských

Hospic sv.Jana N.Neumanna, o.p.s., 383 01 Prachatice

Město Kardašova Řečice

3. 1. 2020

veřejnoprávní smlouva

veřejnoprávní smlouva

Neuvedeno

Slunce, pečovatelská služba s.r.o.,Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

18. 12. 2019

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva

177 834,30 CZK

Rybářství Kardašova Řečice

Město Kardašova Řečice

16. 12. 2019

Dodávka a montáž svislého a vodorovného značení

smlouva o dílo

504 769,00 CZK

Město Kardašova Řečice

HPN projekt s.r.o.

* Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.

Zobrazeno 26-50 ze 77