cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Přestupková komise

Co je náplní přestupkové komise?

Město jako svůj zvláštní orgán pro projednávání přestupků zřizuje přestupkovou komisi. Oprávnění pro takové zřízení komise je stanoveno v ustanovení § 53 zákona č. 200/1990, o přestupcích, v platném znění. Stejný paragraf zmíněného zákona upravuje i rozsah projednávaných přestupků komise. Město prostřednictvím přestupkové komise tedy projednává přestupky proti pořádku ve státní správě ve věcech, které jsou mu svěřeny; přestupky proti pořádku v územní samosprávě; přestupky proti veřejnému pořádku; přestupky proti majetku; přestupky proti občanskému soužití, pokud nebyly spáchány porušením zvláštních právních předpisů o provozu na pozemních komunikacích a přestupky na úseku vyhledávání, ochrany, využívání  a dalšího rozvoje přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod a lázeňských míst. 

Otázka, která se nabízí, je o tom, jak se komise dozví to, že nějaké jednání mající znaky přestupku bylo spácháno?  Odpovíme slovy již zmíněného zákona. V § 67 se hovoří o zahájení řízení a o tom, co je podkladem pro zahájení řízení. Podkladem je tedy oznámení státního orgánu, orgánu Policie ČR nebo obce, jakož i právnické osoby nebo občana o přestupku, poznatek z vlastní činnosti správního orgánu nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení.