Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Kontrolní výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor je orgánem města zřizovaným povinně na základě ustanovení § 117, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva města a rady města. Dále kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku samostatné působnosti a konečně plní i další kontrolní úkoly, jimiž je pověřilo zastupitelstvo obce.  Kontrolní činnost je podmíněna existencí zápisu z kontroly. 

V rámci ustavujícího zasedání  zastupitelstva města Kardašova Řečice, konaného  dne 1.11.2018  od 18:00 hod. na Městském úřadu v Kardašově Řečici byli zvoleni členové kontrolního výboru města a to v následujícím složení:

Adresa

nám. Jaromíra Hrubého 64
37821, Kardašova Řečice
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Velík Martin, Mgr.

Politická příslušnost: BEZPP
Předseda

Tůma Karel, Bc.

Politická příslušnost: BEZPP
Člen

Průša David, Ing.

Politická příslušnost: BEZPP
Člen