Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Finanční výbor zastupitelstva

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění provádí finanční výbor kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky města. Dále plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. Zákon pro složení finančního výboru stanovuje podmínku, kdy jako případné členy vylučuje starostu, místostarostu, případného tajemníka obecního úřadu a osoby zajišťující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu. 

V rámci ustavujícího zasedání  zastupitelstva města Kardašova Řečice, konaného  dne 1.11.2018  od 18:00 hodin na Městském úřadu v Kardašově Řečici byli zvoleni členové finančního výboru města a to v následujícím složení: 

Adresa

nám. Jaromíra Hrubého 64
37821, Kardašova Řečice
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Vodrážka Stanislav, Ing.

Politická příslušnost: BEZPP
Předseda

Nekut Petr, MVDr.

Politická příslušnost: BEZPP
Člen

Mach Josef

Politická příslušnost: BEZPP
Člen