cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Revitalizace návesních rybníků v Nítovicích skončila

Revitalizace návesních rybníků v Nítovicích skončila

Úspěšně a v daném termínu skončila práce na obnově a opravě návesních rybníků, která spočívala v odbahnění, výměně vypouštěcích zařízení, zpevnění hráze i břehů lomovým kamenem, odstranění nežádoucí zeleně i úpravě okolí. Významnou součástí bylo i svedení dešťové vody z drenáží, vrtů i zpevněných povrchů v širokém okolí, aby byl řešen hlavní problém těchto rybníků, kterým je nedostatek vody zejména v letním období.

Již měsíc před dokončením jsme proto zastavili odtok vody z rybníků, abychom zachytili každou kapku a voda se již v rybnících shromažďuje. Uprostřed rybníka jsme nechali zbudovat malý ostrůvek, který by měl poskytnout přirozený úkryt vodnímu ptactvu i zpestřit vzhled rybníka i celé Nítovické návsi.

foto

foto

Stavba probíhala velmi ohleduplně vůči životnímu prostředí a bylo zde nově vysázeno též sedm větších dubů, které by měly rybník oddělit od provozu na komunikaci.
Před vlastním odbahněním byli vychytáni též všichni čolci, kteří zde žili a umístěni v akváriu a po skončení stavby byli vráceni do rybníka a je velmi zajímavé pozorovat jejich pohyb k vodní hladině, kam se pravidelně plavou nadechnout. Celkově je možno tuto akci hodnotit jako velmi zdařilou, která výrazně zlepší vzhled Nítovické návsi a vrátí k životu její dominantu - návesní rybníky.

MVDr. Petr Nekut

Datum vložení: 11. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 10. 6. 2019 12:08
Autor: Správce Webu