Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Odkazy související s veřejnou správou

Zde soustřeďujeme odkazy související s municipalitou.

Seznam orgánů veřejné moci (dále Seznam OVM), centrální zdroj informací o orgánech státní správy a územní samosprávy. 

Seznam OVM je zřízen na základě zákonného zmocnění uvedeném v § 20, odst. j zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve znění pozdějších předpisů, ze kterého citujeme: „(Ministerstvo) zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam orgánů veřejné moci, fyzických a právnických osob podle § 5a a organizační struktury orgánů veřejné moci a právnických osob podle § 5a; orgány veřejné moci a právnické osoby podle § 5a bezodkladně informují ministerstvo o svých organizačních strukturách a jejich změnách. Použijte odkaz v tomto textu


Informační systém o území

iko_isu_logoWWW projekt ISÚ - Informační systém o území - vznikl na myšlence vzájemné integrace územně identifikovaných dat z různých zdrojů a jejich zpřístupnění prostřednictvím Internetu v roce 1997. Postupně se součástí serveru stalo několik aplikací, vyvinutých a provozovaných částečně na zakázku pro orgány státní správy, částečně v režii provozovatele serveru, společnosti Seal, s.r.o. Použijte odkaz v tomto textu nebo v logu. 


Portál veřejné správy České republiky

logoSoubor veškerých informací kolem veřejné správy v České republice. Použijte odkaz v tomto textu nebo v logu


MAS Třeboňsko

mas-logoObecně prospěšná společnost Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. byla založena v roce 2004. Prvotním impulsem pro její vznik byla potřeba vzniku aktivního partnerství měst a obcí, neziskových organizací, podnikatelských subjektů a občanů v otázkách dalšího rozvoje venkova a především daného území. Použijte odkaz v tomto textu nebo v logu.


Nahlížení do katastru nemovitostí

logo uzkAplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů. Nahlížení do KN volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Použijte odkaz v tomto textu nebo v logu


Ústav územního rozvoje

uur_logoZde naleznete informace o územním plánování, bytové politice, cestovním ruchu, regionální politice. Nabízí se i publikační činnost a mezinárodní spolupráce. Použijte odkaz v tomto textu nebo v logu


Časopis Moderní obec

moderni-obecČasopis sledujícící problematiku municipalit, hospodaření, dotace a trendy v samosprávě. Webové stránky jsou dostupné z tohoto odkazu

Datum vložení: 11. 6. 2019 18:39
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2019 18:46
Autor: Správce Webu