Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Současnost

Místní HASIČI slavili

hasici_auto_150px140 let uplynulo v sobotu 16. srpna od založení hasičského sboru v našem městě, který tak patří k nejstarším spolkům s nepřetržitou činností u nás. 

Potřeba hasičů byla velmi aktuální, neboť Řečice byla sužována neustálými požáry, a tak není divu, že Řečice patřila mezi první města, kde byl sbor založen. U jeho vzniku čteme jména Hamr, Sláma, Bubeníček, Vodrážka, Herrmann a celou řadu dalších, kteří se zasloužili o založení a další rozvoj dobrovolných hasičů u nás.

Toto výročí si místní hasičský sbor připomenul důstojnou oslavou, na které se sešla celá řada okolních hasičských sborů a představitelů různých hasičských organizací. Po jejich zdravicích došlo na ocenění osmnácti zasloužilých členů sboru, kteří svou prací v minulých letech přispěli k jeho činnosti.

Od města pak místní sbor obdržel pěkný dárek v podobě nového hasičského auta včetně jeho vybavení v hodnotě 1,5 mil Kč. Na toto auto získalo město příspěvek od Jihočeského kraje, kterému patří naše poděkování. Poté následovaly ukázky zásahů požární techniky od té nejstarší ruční stříkačky, až po nové cisterny, hašení auta a vyprošťování z auta po nehodě a ošetřování zraněných. Celou oslavu komentoval jako vždy perfektně připravený Karel Sláma a hudebně ji doprovázela velká sestava Řečické kapely Karla Macha. Počasí nám sice tak úplně nepřálo, občasné přeháňky však nezkazily dobrou náladu účastníků setkání. V podvečer jsme zašli i na místní hřbitov uctít památku těch hasičů, kteří se dnešního dne nedožili, ale přesto si zasloužili naši vzpomínku.

Místní hasičský sbor patří mezi organizace, na které je vždy spolehnutí v čase nouze a ohrožení města i jeho obyvatel a v uplynulých 140 letech to mnohokrát dokázal. Za všechny občany města mu děkuji za jeho práci a do dalších let přeji co nejméně zásahů a co nejvíce pilných a pracovitých členů.

MVDr. Petr Nekut


Místní hasiči vyzkoušeli nové vybavení

požárV letošním roce pořídilo město jako zřizovatel hasičského sboru, za pomoci grantů Jihočeského kraje, celou řadu nového vybavení od dýchacích přístrojů přes nové helmy až po oblečení a rukavice. Veškeré toto vybavení přišlo ke slovu tento čtvrtek (26. 12.), když na Štěpána po šesté hodině večerní zazněla místo koled hasičská siréna. Během neuvěřitelně krátké doby – necelých 5 minut – vyrazil náš hasičský sbor k ohni, kterým byl tentokrát požár starého kravína nedaleko příjezdové cesty od Jindřichova Hradce.

Hustý kouř, který se valil od východu, mě neomylně vedl k jeho zdroji a při příchodu na starý hřbitov byly již vidět plameny, které přesahovaly kopec a určovaly zdroj kouře. Panely položené na cestě ke starému kravínu hasiče chvilku zdržely, protože se museli otáčet a jet cestou kolem hřbitova. Při mém příchodu ke kravínu, byli již místní hasiči v plné práci. Během chvilky je doplnila dvě vozidla hasičů z Jindřichova Hradce. Požár se podařilo zastavit a lokalizovat. Nové dýchací přístroje umožnily našim hasičům pohyb v zakouřeném půdním prostoru a přispěly k lokalizaci požáru během hodiny a k jeho úplné likvidaci do dvou hodin. Na pomoc přijelo i hasičské vozidlo z Deštné a jeho cisterna doplňovala vodu do zasahujících vozidel. Dopravu vody z hydrantu u hřiště zajistila i nová Tatra hasičů z Jindřichova Hradce a její cisterna o kapacitě 9 m3 byla znát. Požár se rychle zmenšoval a během dvou hodin byl zlikvidován a škoda na budově je tak minimální.
Chtěl bych tímto vysoce ocenit práci všech hasičů, kteří se zásahu zúčastnili a zabránili tak větším škodám, které mohly vzniknout. Zejména bych pak chtěl poděkovat našim místním hasičům, kteří zasahovali jako první a předvedli vysoce profesionální výkon. Nemalé investice, které město v poslední době vložilo do svého hasičského sboru, rozhodně nejsou vyhozené, ale naopak dobře investované prostředky. Hasičská parta, která se vytvořila kolem velitele Tomáše Tourka, zvládá dobře požáry i společenskou činnost. Na naše hasiče můžeme být právem hrdi. Děkujeme!


MVDr. Petr Nekut

Následuje několik snímků z této akce:
fotofotofotofotofotofotofotofoto 


 

Naši hasiči opět zasahovali

znakAčkoliv se místním hasičům tuto sobotu (20. 7.) při soutěži v Dírné příliš nedařilo a skončili na 6. místě, při skutečném zásahu 22. 7. ve večerních hodinách opět prokázali svou připravenost a profesionalitu.


Po rozeznění sirény jsem se začal okamžitě oblékat. Zamířil jsem k místní hasičské zbrojnici, a přestože nebydlím daleko, po příchodu na náměstí jsem již slyšel hlas sirény na našem požárním voze. I když jsem přidal do kroku, za rohem jsem viděl pouze koncová světla odjíždějícího požárního auta. Od vyhlášení poplachu to netrvalo ani pět minut a naši hasiči přijeli ze svých domovů, nastartovali techniku a vyrazili k zásahu, což je obdivuhodný výkon plně srovnatelný s profesionálními hasiči. Nasedl jsem do dalšího auta a hned za Řečicí jsme viděli stoupat kouř z hořícího vozidla, které havarovalo u odbočky na Řehořinky. Naši hasiči byli v plné práci a ze dvou stran rychle likvidovali požár červeného audi, které narazilo do stromu a po té skončilo v poli a začalo hořet. Během krátké chvilky byl požár zlikvidován a přijíždějící profesionální hasiči z Jindřichova Hradce již neměli žádnou práci a nemuseli ani rozbalit hadice. 

Zásah našich hasičů byl skutečně rychlý a perfektní a zaslouží si plné uznání. Na naše hasiče je možno plně se spolehnout. Děkujeme!

MVDr. Petr Nekut


V Řečici soutěžili hasiči

hasiči útokAreál fotbalového hřiště poskytl zázemí tentokrát pro soutěž v požárním sportu. Vzorně připravený areál s pódiem, stany i nově pořízeným parketem, se v sobotu odpoledne zaplnil hasiči z místa i okolí a jejich příznivci.


Po slavnostním nástupu všech účastníků a zahájení soutěže se všichni zapojili do soutěží v požárním sportu i v doplňkových disciplinách, jako je například pivní štafeta či noční soutěž. Počasí bylo přímo ukázkové podobně jako výkony soutěžících, mezi kterými nechyběly ani ženy. V hlavní soutěži o pohár starosty města zvítězili:

Soutěž v požárním útoku:

MUŽI (9)                               ŽENY (2)                             DĚTI (2) 

1. Lžín                                     1. Lžín           1. Kardašova Řečice A 

2. Kardašova Řečice            2. Mnich        2. Kardašova Řečice B

3. Polště

Pivní štafeta:

MUŽI (8)                         ŽENY (3)                       DĚTI (2 - limonáda)

1. Lžín                             1. Holky ze stánku      1. Kardašova Řečice A

2. Kardašova Řečice     2.Mnich                        2. Kardašova Řečice B

3. Mnich                          3. Lžín


Soutěž v přetahování (8):

1. Lžín

Noční soutěž (12):

1. Stajka

2. Roseč

3. Kardašova Řečice A (dospělí)

(čísla v závorce udávají počet zúčastněných družstev)

Všem účastníkům patří naše uznání podobně jako pořádajícím místním hasičům, kteří odvedli při přípravě celé akce spoustu práce. Věřím, že při skutečném zásahu budou stejně rychlí jako při sobotní soutěži.

MVDr. Petr Nekut


Nové dýchací přístroje pro místní hasiče

hasičiNa více než čtvrt miliónu Kč přišlo město nové vybavení pro naše hasiče – dýchací přístroje do zakouřeného prostředí včetně držáků na jejich upevnění v hasičském voze Liaz. Část prostředků ve výši 160 tis. Kč poskytl Jihočeský kraj z grantu na vybavení hasičských sborů, zbytek zaplatilo město z vlastních prostředků.

 

Dýchací přístroje umožňují bezpečný pohyb v zakouřeném prostředí, jsou mnohem lehčí než ty stávající a mnohem lépe se ovládají. Jejich první zkouškou byl zásah v sobotu 1. 6. u požáru v Dráchově a náš hasičský sbor se tímto vybavením dostává na profesionální úroveň srovnatelnou s mnohem většími jednotkami. Naši hasiči si však toto vybavení plně zaslouží a určitě bude v dobrých rukách a vrátí se nám všem v ještě větší kvalitě jejich zásahůi v jejich vlastní bezpečnosti.

MVDr. Petr Nekut

fotofotofotofoto


Profesionální zásah místních hasičů

pozar_vagerova_thmb

Dnešní den s datem 9. 1. 2013 byl ve znamení velkého požáru, jaký naše město dlouho nepamatuje. Kolem půl osmé ráno se na naší radnici ozval zvuk požární sirény, který svolal místní hasiče k zásahu. Popadl jsem kabát a seběhl dolů k hasičské zbrojnici a cestou jsem volal hasiče, kde se co děje. Když jsem zvedl hlavu, bylo mi vše jasné. Valící se dým neomylně ukazoval do ulice Míru. V tom však již přijíždělo první auto s velitelem místních hasičů Tomášem Tourkem a dále pak členové sboru Šimlík, Salák, Skalník a Hutr, kteří se bleskově převlékli do pracovních oděvů a tak během neuvěřitelně krátkých pěti minut vyráželo naše první vozidlo k požáru, kterým byl řadový dům čp. 235 paní Vágnerové v ulici Míru. Ulice je již plná kouře a ze střechy domu vyskakují plameny, které se rychle šíří do strany k okolním domům. Naši hasiči rychle rozbalují hadice a nářadí a dávají se do práce při likvidaci ohně. Nejdříve je třeba odpojit elektřinu a otevřít střechu, aby se dostali na půdu, kde je ohnisko požáru.

 

Po deseti minutách přijíždí i první vozidlo profesionálních hasičů z Jindřichova Hradce a posiluje naši jednotku ze stran, která tak brání šíření požáru na okolní budovy. Další sbory přijíždějí z Jindřichova Hradce, Soběslavi, Veselí nad Lužnicí a Deštné a požár začíná pod přívalem vody z těchto vozů rychle ustupovat. Velké nasazení techniky i lidí přináší výsledek a kolem deváté hodiny je velký požár, který budil strach a obavy v celé ulici, lokalizován. Postupně se dohašují poslední ohniska požáru, který vznikl nejspíše od vadného komína, a začíná se s vyklízením požářiště. Některé vozy začínají odjíždět, a zůstává naše jednotka, která začíná nakládat a vyklízet zbytky po požáru.

 

Chtěl bych při této příležitosti složit poklonu všem hasičům, kteří se na likvidaci požáru podíleli, za jejich rychlou a přesnou práci, která zabránila rozšíření požáru na okolní domy a i na vlastním ohnisku požáru pak zabránila rozšíření ohně do obytných prostor a minimalizovala tak škody na majetku. Obzvláště bych pak chtěl ocenit náš místní hasičský sbor, který zasáhl jako první v neuvěřitelně krátkém čase a položil základ úspěšného zdolání požáru.

MVDr. Petr Nekut

Fotografie v článku použita z: http://www.pozary.cz/clanek/61690-pozar-strechy-domu-v-kardasove-recici-se-diky-zasahu-hasicu-nerozsiril-na-strechu-vedlejsi-byl-vyhlasen-druhy-stupen-poplachu/


Hasičské auto se představilo

autoautoautoauto

V průběhu dětského dne se řečické veřejnosti představilo i zcela zrekonstruované auto místních hasičů. Došlo ke kompletní výměně celé nástavby, zvětšení nádrže, výměně čerpadla, osvětlení, oprava kabiny, výměna polic, rolet a uložení materiálu, nové nápisy a nátěry. Celou opravu za více než 1 mil. Kč platilo město a Jihočeský kraj na ni přispěl 230 tis. Kč.

Nástavba je z kvalitního silného plastu a měla by vydržet mnoho let. Tato investice podstatně zlepší podmínky pro práci místních hasičů, kteří se svým vybavením blíží profesionální jednotce. Za svoji práci si však toto vybavení plně zaslouží a já věřím, že to přispěje ke zkvalitnění jejich práce a přitáhne další zájemce do jejich řad, zejména z řad mládeže.

MVDr. Petr Nekut starosta města


Naši hasiči na Bahňáku 2012

fotoDne 19.5.2012 se zástupci SDH Kardašova Řečice zúčastnili extrémního překážkového závodu „Bahňák“, který je určen členům Integrovaného záchranného systému ČR a pořádá ho občanské sdružení ONeSa Sokolov ve svém areálu.

Cílem není vyhrát, ale překonat trať a doběhnout do cíle bez úhony. Tento cíl se nám splnit podařilo. V našem tříčlenném týmu nás reprezentovali David Křiváček, Tomáš Tourek a Lenka Heřmánková. V dětské kategorii soutěžil tým ve složení Tomáš Tourek, Zbyněk Roubík a Tereza Kriegová. Tento tým vybojoval krásné druhé místo. Jednou z dětských výher byla projížďka na záchrannářském vznášedle. 

Lenka Heřmánková


Vybavení a zásahová jednotka
 

V záložce "Technické služby" těchto stránek je krátké pojednání o dobrovolných hasičích, sloužící pro rychlé seznámení a kontakt na jednotku v Kardašově Řečici. Několikrát byla zmíněna vážnost této dobrovolné práce a i proto je vhodné v tomto menu, kde se prezentují místní spolky a sdružení uvést širší pojednání. Informace o historii jsou v samostatné záložce tohoto menu a aktuální situace ohledně vybavení a činných osob je zde. 


V tomto článku máte možnost se seznámit s počtem členů Sboru dobrovolných hasičů v našem městě, se zásahovou jednotkou a s technikou, kterou využívají při zásazích.

SDH Kardašova Řečice má celkem 70 členů z toho je 17 členů v zásahové jednotce.

Zásahová jednotka sboru dobrovolných hasičů obce je zařazena v kategorii JPO III (do kategorií zařazuje jednotky HZS Jihočeského kraje na základě stupně nebezpečí města – počet obyvatel, kulturní památky, dojezd profesionální jednotky apod.), což jí ukládá určité povinnosti.

Mezi hlavní patří:

  • jednotka musí mít nejméně 12 členů
  • výjezd jednotky po vyhlášení poplachu musí být nejdéle do 10 min.

Způsob vyhlášení poplachu a svolání jednotky k výjezdu určuje pracovník operačního střediska v Českých Budějovicích, převážně formou SMS a voláním.  V případě výpadku signálu je operační důstojník schopný svolat jednotku sirénou a to přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty.

Pro zásahy jsou využívána 2 vozidla a to cisternu Karosa CAS 25 a dopravní automobil Avie DA 12.

Jednotka SDH Kardašova Řečice je převážně povolávána k požárům a dále k živelným pohromám, jako jsou např. větrné smrště, povodně atd.

Zcela určitě je zajímavá technika, kterou při svých zásazích, cvičeních a soutěžích používají. Podívejte se tedy dál...

 

Stěžejní technikou jsou auta používaná k zásahům. SDH Kardašova Řečice má dvě a to:

Karosa CAS 25
auto

Avia DA 12

Avia

Dalším nezbytným vybavením mimo zásahové vozidlo je mobilní motorová stříkačka. Pro zásahy používá zásahová jednotka TOHATSU VC82ASE. Pro soutěže je používána mobuilní motorová stříkačka PS-12 a PS-15.
tohatsu_thmbps-12_thmb

Nezbytnou technikou pro řešení zaplavených sklepů, lokálních povodní a samozřejmě i při účasti na likvidaci následků působení přírodních živlů jsou kalová čerpadla a čerpadla plovoucí. Jsou používána čepadla MAXIMUM a SPERONI.

maximumsperoni

Ve výčtu techniky nelze zapomenout ani na nezbytné motorové řetězové pily (Husquarna, Eleo-Mac), elektrocentrály (Mitsubishi a Grizzly), dýchací přístroje (SATURN)  a ochranné přilby (GALEET a PAB FIRE).  

misgrizzlysaturngallet