cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Jak je zajišťován svoz odpadů? Kam s odpady v našem městě. Sběrné suroviny.

Komunální odpad (a nejenom ten) je legislativně řešen vyhláškou města č. 1/2009. Tyto skutečnosti nebudeme v této části opakovat, nicméně doporučujeme si několik ustanovení zmíněné vyhlášky přečíst. Její články řeší ukládání komunálního odpadu, povinnost třídění odpadů do vyčleněných nádob na určených místech. Vyhláška stanovuje místa pro ukládání jednotlivých druhů tříděného odpadu.

Pro pořádek, přestože je to uvedeno ve zmíněné vyhlášce, uvádíme úložná místa pro jednotlivé druhy odpadu:

Sklo je ukládáno do zvláštních kontejnerů zelené barvy, které jsou umístěny v těchto lokalitách: před nákupním střediskem v Kardašově Řečici, na sídlišti T.G.Masaryka, u společenské místnosti v místní části Mnich, u společenské místnosti v místní části Nítovice. Kontejnery jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat. Sklo je možno odkládat též ve sběrném dvoře.

PET lahve, plasty, nápojový karton jsou ukládány do zvláštních kontejnerů žluté barvy, které jsou umístěny v těchto lokalitách: před nákupním střediskem v Kardašově Řečici, na sídlišti T.G.Masaryka, v ulici Nádražní, v ulici Smetanova, u společenské místnosti v místní části Mnich, u společenské místnosti v místní části Nítovice. Kontejnery jsou označeny druhem odpadu,který je možno do nich odkládat.

Papír je možno ukládat ve sběrném dvoře.

Objemný komunální odpad - (vyřazený nábytek,koberce,lina,matrace apod.) se ukládá po rozebrání na jednotlivé části ve sběrném dvoře.

Městská kompostárna
Městská kompostárna se nachází v těsné blízkosti města v lokalitě u rybníka Broumovský při odbočce na Řehořinky. Stavba byla dokončena v květnu roku 2014 a byla postavena z dotace ze SFŽP ČR. Kompostárna má kapacitu 500 tun biologických materiálů a přijímají se zde bioodpady jako je tráva, listí, natě, plevele, zelenina, ovoce, podestýlka od domácích zvířat, piliny, rostlinný odpad z přípravy stravy a větve ze stromů. Odpad je nutno vytřídit dle pokynů obsluhy a uložit na určené místo. Nádoby na biologický odpad jsou k dispozici na městském úřadě. Svoz bioodpadů provádí firma AVE CZ Jindřichův Hradec každý lichý týden v pátek. Mimo to je možné dovézt individuálně větší množství odpadu či větví přímo na kompostárnu. Tato služba je pro občany našeho města bezplatná.

Provozní doba: duben - říjen   středa14 - 16,30 hodin, sobota 10 - 12 hodin, v zimě jednou za 14 dnů nebo dle domluvy.

Kovové složky komunálního odpadu se ukládají ve sběrném dvoře.

Nebezpečné složky komunálního odpadu (např.olejové filtry, pesticidy, olověné akumulátory, galvanické články, baterie, výbojky, zářivky, chemikálie, zbytky barev a ředidel, elektrozařízení, ledničky, mrazáky apod.) se odkládají ve sběrném dvoře.

Nepotřebné léky a jejich zbytky se odevzdávají v lékárně v Kardašově Řečici.

Odpadkové koše – pouze na směsný odpad, vznikající při pobytu fyzické osoby na veřejném prostranství.

Biologický odpad (zbytky větví apod.) je možno ukládat na kompostárně nebo do nádob na BIO odpad.

Stavební odpad (do 100 kg) je možné uložit ve sběrném dvoře.  

Svozový den pro komunální odpad uložený v popelnicích či plastových pytlech je, na základě smluvního vztahu mezi společností AVE CZ, provozovna Jindřichův Hradec a městem Kardašova Řečice, sjednán na pondělí, stejně tak i v místních částech Nítovice a Mnich. Takto sjednaný den je platný i případě, že na tento den připadá den volna či svátek. 

ave_jh

Pokud z Vaší činnosti (míněny fyzické osoby) vznikne odpadu více, např. přestavujete byt či dům, je možné u AVE CZ objednat kontejner na velkoobjemový odpad - suť apod. Podrobnosti zjistíte v tomto odkazu

Ukládání odpadu mimo určená místa je zakázáno!!!   Vystavujete se pak možnosti udělení sankce při přestupkovém řízení!!!

Poplatek z odpadu je dán vyhláškou města 4/2010. Stanovuje povinnost poplatku jak pro osoby trvale žijící, tak i pro osoby využívající některé nemovistosti k rekreaci. 

V příloze najdete přehled o rozmístění kontejnerů na tříděný odpad a přehled komunálního odpadu, který lze uložit ve sběrném dvoře.

 

Přílohy

Přehled o počtu a umístění kontejnerů.

Kontejnery-umístění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,85 kB

Nádoby na odpad - rozmístění.pdf

Nádoby na odpad - rozmístění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 365,91 kB
Datum vložení: 27. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2019 10:16
Autor: Správce Webu