cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Jak je zajišťován svoz odpadů? Kam s odpady v našem městě. Sběrné suroviny.

Komunální odpad (a nejenom ten) je legislativně řešen vyhláškou města č. 1/2009. Tyto skutečnosti nebudeme v této části opakovat, nicméně doporučujeme si několik ustanovení zmíněné vyhlášky přečíst. Její články řeší ukládání komunálního odpadu, povinnost třídění odpadů do vyčleněných nádob na určených místech. Vyhláška stanovuje místa pro ukládání jednotlivých druhů tříděného odpadu.

Pro pořádek, přestože je to uvedeno ve zmíněné vyhlášce, uvádíme úložná místa pro jednotlivé druhy odpadu:

Sklo je ukládáno do zvláštních kontejnerů zelené barvy, které jsou umístěny v těchto lokalitách: před nákupním střediskem v Kardašově Řečici, na sídlišti T.G.Masaryka, u společenské místnosti v místní části Mnich, u společenské místnosti v místní části Nítovice. Kontejnery jsou označeny druhem odpadu, který je do nich možno odkládat. Sklo je možno odkládat též ve sběrném dvoře.

PET lahve, plasty, nápojový karton jsou ukládány do zvláštních kontejnerů žluté barvy, které jsou umístěny v těchto lokalitách: před nákupním střediskem v Kardašově Řečici, na sídlišti T.G.Masaryka, v ulici Nádražní, v ulici Smetanova, u společenské místnosti v místní části Mnich, u společenské místnosti v místní části Nítovice. Kontejnery jsou označeny druhem odpadu,který je možno do nich odkládat.

Papír je možno ukládat ve sběrném dvoře.

Objemný komunální odpad - (vyřazený nábytek,koberce,lina,matrace apod.) se ukládá po rozebrání na jednotlivé části ve sběrném dvoře.

Kovové složky komunálního odpadu se ukládají ve sběrném dvoře.

Nebezpečné složky komunálního odpadu (např.olejové filtry, pesticidy, olověné akumulátory, galvanické články, baterie, výbojky, zářivky, chemikálie, zbytky barev a ředidel, elektrozařízení, ledničky, mrazáky apod.) se odkládají ve sběrném dvoře.

Nepotřebné léky a jejich zbytky se odevzdávají v lékárně v Kardašově Řečici.

Odpadkové koše – pouze na směsný odpad, vznikající při pobytu fyzické osoby na veřejném prostranství.

Biologický odpad (zbytky větví apod.) je možno ukládat na skládce za fotbalovým hřištěm.

Stavební odpad (do 100 kg) je možné uložit ve sběrném dvoře.  

 

Určitou alternativou je uložení některých surovin do sběrny, kterou v Kardašově Řečici provozuje firma MH Odpady s.r.o.. Rozsah vykupovaného materiálu naleznete na stránkách společnosti v tomto odkazu.  Dost informací získáte i rozkliknutím obrázku pod tímto textem. 

mh-odpady

Svozový den pro komunální odpad uložený v popelnicích či plastových pytlech je, na základě smluvního vztahu mezi společností AVE CZ, provozovna Jindřichův Hradec a městem Kardašova Řečice, sjednán na pondělí, stejně tak i v místních částech Nítovice a Mnich. Takto sjednaný den je platný i případě, že na tento den připadá den volna či svátek. 

ave_jh

Pokud z Vaší činnosti (míněny fyzické osoby) vznikne odpadu více, např. přestavujete byt či dům, je možné u AVE CZ objednat kontejner na velkoobjemový odpad - suť apod. Podrobnosti zjistíte v tomto odkazu

 

Ukládání odpadu mimo určená místa je zakázáno!!!   Vystavujete se pak možnosti udělení sankce při přestupkovém řízení!!!

 

Poplatek z odpadu je dán vyhláškou města 4/2010. Stanovuje povinnost poplatku jak pro osoby trvale žijící, tak i pro osoby využívající některé nemovistosti k rekreaci. 

 

Přílohy

Přehled o počtu a umístění kontejnerů.

Kontejnery-umístění.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 364,85 kB
Datum vložení: 27. 12. 2014 0:00
Datum poslední aktualizace: 2. 10. 2019 8:37
Autor: Správce Webu