Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pátek 26.4.2019
den: 27°C
noc: 14°C
sobota 27.4.2019
den: 14°C
noc: 8°C
neděle 28.4.2019
den: 16°C
noc: 7°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
282 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%
Tisk článku

Pojednání o historii Nítovic

ikona článku

Vesnice Nítovice leží na návrší, asi tři kilometry jihozápadně od Řečice. Je to nejstarší ves řečického panství, založená při zemské stezce. Jejím zakladatelem byl Nět, staročesky Niet, jehož rod se zde udržel do počátku 15. století. Ke vsi patřily rozsáhlé lesy, táhnoucí se až k řece Nežárce, několik rybníků a u řeky metelský mlýn. Nítovičtí v dávných dobách střežili svůj zdejší díl zemské stezky, přicházející od Soběslavi podle levého břehu Lužnice do Dráchova a odtud přes brod na Řípec, Zlukov, Vřesnou, Nítovice a dál k řečickému hradu.

 

 Kolem roku 1200 získali jižní pohraniční hvozdy v léno Vítkovci a jejich odnož, páni z Hradce, „uvedli v poddanství“ zdejší vsi a také část Nítovic. Určitá část zůstala nadále v držení vladycké rodiny, z níž známe jediné jméno, Erazima z Nítovic, který v roce 1415 přivěsil svou pečeť ke stížnému listu českých a moravských stavů ke kostnickému koncilu, jenž soudil Mistra Jana Husa.

 Část Nítovic, která patřila k Hradci se v roce 1267 se vsí Pleše a řečickou Dolní stranou dostala do majetku pánů z Ústí, od nich jako zástava krumlovskému purkrabímu, Jindřichovi z Radostic, který své platy z Nítovic a Pleší v roce 1394 prodal paní Kačeně z Drahova. Po ní vlastnili tyto platy postupně Buzek z Drahova, Vilém z Želče, jeho vdova Jarka z Hrádku s dcerami Johankou a Anéškou ze Stráže a nakonec Fridrich z Donína, jenž prodal platy v roce 1490 Jindřichovi IV. z Hradce. Pánům z Ústí zůstávaly jen nítovické lesy, které také téhož roku prodali hradeckým.

Jindřichův syn, Adam I. z Hradce, prodal v roce 1528 několik usedlostí za 500 kop grošů Václavu Špulířovi z Jiter s podmínkou jejich navrácení, jakmile on nebo jeho potomci budou schopni je vykoupit zpět. Jména těchto dočasně prodaných usedlíků byla: Vávra, Duchek, Jílek, Jan z lesa, Jan Holkovec, Kříž, Mikuláš, Martin, Vajdovec a Hrdoň. V roce 1551 už byl podíl v Nítovicích vrácen hradeckým pánům, protože v tomto roce Adamův syn Jáchym prodal platy z nítovických usedlostí své tetě, Anně z Rožmberka na nový hradecký špitál pro zchudlé ženy. Býval v domě vedle „klášteříčku.“ V 17. století byly tyto platby převedeny na jezuitský seminář.

Po vymření hradeckých Vítkovců připadlo hradecké dominium na počátku 17. století sňatkem rodu Slavatů, kteří zde vládli téměř do konce století. V roce 1691 zemřel poslední mužský potomek tohoto rodu. V následujícím dědickém řízení, přešla většina majetku opět sňatkem rodu Černínů. Zároveň bylo vyděleno řečické panství, které dostala věnem Marie Markéta, provdaná za hraběte Götze. Její syn, Jan Karel Josef Götz uplatňoval na svém panství nové formy hospodaření. Zakládal poplužní dvory, to je dvory pouze s polním hospodářstvím, a pro tento účel vykoupil od svého poddaného Rudolfa Metele mlýn u Nežárky a dvě zdejší samoty, Lexovu a Neprašovu se všemi pozemky. Samotný mlýn pak pronajímal.

V roce 1722 byli v Nítovicích sedláci: Jakub Sláma, Vávra Janata, Bárta Hroník, Václav Vlach, Jakub Nohava, Ondřej Marek, Vít Kostroun, František Maryška, Matěj Havlíček a chalupníci Tomáš Lorenc a Pavel Baštář u rybníka Drápalu.


V roce 1835 byly v Nítovicích 34 domy a žilo zde 205 obyvatel.


Z. Maršíková

Prameny:

Řečice Kardašová a bývalé panství řečické
Jaromír Hrubý, Praha 1893
Místopis Řečice Kardašovy, Jaromír Hrubý
Jindř.Hradec 1928 - 1934
Jindřichův Hradec, Ema Charvátová
Praha 1974
 

Tisk článku

Dnes je: 26.04.2019

Svátek slaví: Oto

Aktuality

Veřejná vyhláška čj. 1119565/19/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 26. dubna 2019 do 27. května 2019.
více
Hlášení městského rozhlasu 24.4. 2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více