Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pátek 26.4.2019
den: 27°C
noc: 14°C
sobota 27.4.2019
den: 14°C
noc: 8°C
neděle 28.4.2019
den: 16°C
noc: 7°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
282 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%
Tisk článku

Pojednání o Mnichu

ikona článku

Asi tři kilometry jihovýchodně od Kardašovy Řečice se nachází vesnice Mnich, v současnosti její místní část, s vlastní železniční zastávkou na trati Veselí n.Luž. – Jindř. Hradec. Mnich má podobně jako Řečice velmi starou historii. Založení vsi bylo spojeno s nutností hájení a údržby zemské stezky, vedoucí od mostu přes potok Řečici (později přes hráz rybníka Zrádná bába) kolem řečického hradu, přes les Babky do Mnichu, lesem Kornicí do Ratiboře, dál ke Straži nad Nežárkou a pohraničním lesem do Rakouska. O něco později, po založení Jindřichova Hradce, vznikla odbočka od zemské stezky, kterou přibližně kopíruje červená turistická stezka z lesa Kornice, vedoucí kolem sv. Barbory, přes Děbolín do Hradce.
Název vsi Mnich byl odvozen od nedaleké poustevny, kde žil mnich, konající v ranných křesťanských dobách duchovní službu pro nejbližší vsi. Později zde byl založen kostel sv. Barbory, jako filiální kostel řečické fary. Farníci z Mnichu neplatili desátek řečickému faráři, ale mnichu na Barboře. Koncem 18.stol. za císaře Josefa II. byl tento kostel odsvěcen a přestal sloužit církevním účelům. Dnes patří s přilehlou myslivnou do soukromých rukou.

Nejstarší známý písemně doložený vladyka v Mnichu, na tvrzi , která stávala na místě dnešního domu  čp.1 (tzv. Viturkův statek), byl v první polovině 14.století Kabát ze Mnichu. Z roku 1354 je znám Jan ze Mnichu, 1383 Jan (Ješek) Smrčka ze Mnichu, 1428 Jan Klarek ze Mnichu, 1450 Vícemil z Jetřichovic a jeho syn Hynek. Protože nezanechal potomky, připadl Mnich jako odúmrť králi Jiříkovi z Poděbrad, který ves udělil nejvyššímu sudímu českého království, Jetřichovi z Janovic a Chlumce. Po jeho smrti král Vladislav Jagelonský přenechal ves Mnich v roce 1472 Jencovi z Janovic a z Petršpurka. Některé jednotlivé usedlosti byly koncem 15. století v držení různých pánů, z Drahova, Vřesné, Stráže, jimž odváděly povinné platy.

Kolem tvrze se nacházela nejstarší část obce. Druhou stranu Ratmírovského potoka, protékajícího vsí osídlili o něco později na svých pozemcích hradečtí páni. Ves tak byla rozdělená mezi dva vlastníky až do konce 15. století. V roce 1500 i starší část vsi přešla do majetku hradeckých pánů a stala se součástí řečického panství. Po dalších dvou stech letech se při dědickém řízení po smrti posledního hradeckého pána z rodu Slavatů řečické panství od hradeckého oddělilo, jako věno hraběnky Marie Markéty, provdané Götzové.

V 17. století se v Mnichu usadil bývalý hamerník z hamru pod rybníkem Holnou a postavil si statek pod vsí, nad rybníkem. V r. 1654 to byl svobodný statek, jehož majitelem byl Václav Šitau. K tomuto roku je v Mnichu vedeno 12 sedláků, kteří měli 15,5 čtvrtí gruntů a platili vrchnosti ročně 15 kop, 56 grošů, 4 halíře. Dva chalupníci, Podhrázský a Hanuš, platili po 4 groších a 2 hal. ročně. K Mnichu patřil i cikarský (původně cvikarský) mlýn. Ambrož Cvikar platil z pozemků 30 gr. a dalších 10 gr. z rybníka Dubu. V roce 1698 prodal Matěj Cvikar mlýn řečické vrchnosti, která na jeho pozemcích zřídila poplužní dvůr a mlýn pronajala.

V roce 1722 jsou v Mnichu evidováni sedláci Václav Hamr, Pavel Holý, Pavel Plosl, Jan Poulek, Matěj Mikeš, Pavel Viturka, Jiří Nedoma, Kašpar Kotraba, Jakub Hroch, Pavel Buchta, Jakub Barták, Vavřina Zoch, Tomáš Sláma, Jiří Vraný, Alžběta Lafarová a domkáři Václav Kadlec, Anna Podhrázská, Matěj Žák a Vojtěch Holý.

V roce 1835 bylo v Mnichu jednačtyřicet domů a 280 obyvatel.

Z. Maršíková

Prameny:

Řečice Kardašová a bývalé panství řečické

Jaromír Hrubý, Praha 1893

Místopis Řečice Kardašovy, Jaromír Hrubý

Jindř.Hradec 1928 - 1934

Jindřichův Hradec, Ema Charvátová, Praha 1974

Tisk článku

Dnes je: 26.04.2019

Svátek slaví: Oto

Aktuality

Veřejná vyhláška čj. 1119565/19/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 26. dubna 2019 do 27. května 2019.
více
Hlášení městského rozhlasu 24.4. 2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více