cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000867

reg. č.: CZ.05.3.29/0.0/0.0/15_005/0000867

Vybavení a modernizace sběrného dvora ve městě Kardašova Řečice - Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

logo-eu_op_zp

Předmětem podpory je dovybavení a modernizace sběrného dvora na území Jihočeského kraje v k.ú. města Kardašova Řečice. Realizací tohoto projektu dojde ke zkvalitnění nakládání s odpady a navýšení kapacity jejich zpracování či třídění o 140 t/rok.

Celkové uznatelné náklady: 3 305 562,70 Kč
Dotace EU: 2 809 728,29 Kč (85 %)
Příspěvek příjemce dotace: 495 834,41 Kč (15 %)

Datum zahájení realizace projektu: 20.12.2016
Datum ukončení realizace projektu: 31.08.2017

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Město Kardašova Řečice

mzp

zp-cile

Datum vložení: 24. 10. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2019 9:52
Autor: