cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Modeláři v Kardašově Řečici

Modeláři v Kardašově Řečici

Modeláři, v tomto případě letečtí, jsou zájmovou skupinou vzniklou současně s leteckou technikou. I v našem městě modeláři fungují drahnou řádku let. V Řečických zajímavostech vyšel před několika lety článek, díky kterému se podařilo poměrně přesně osvětlit historii fungování této zájmové činnosti.

Než budeme psát další řádky, sluší se uvést, že informace dále sepsané jsou z pera dlouholetého vedoucího modelářského kroužku pana Františka Běhounka.

Jak pan Běhounek uvádí, první znalosti o modelářském kroužku v Kardašově Řečici lze vystopovat v roce 1954, přičemž kroužek byl založen bývalým vojenským letcem, pozdějším krajským leteckým inspektorem Jaroslavem Kamarýtem. Kroužek vedl a z Českých Budějovic (!) dojížděl pan Čužma. V roce 1959 jej vystřídal Pavel Smrčka z Jindřichova Hradce. V roce 1960 vedl kroužek Josef Svoboda z Mnichu. Od roku 1961 do roku 1963 vedl kroužek zmíněný zakladatel této zájmové činnosti v našem městě Jaroslav Kamarýt. V té době měl kroužek 11 členů. Ve školním roce 1963 -1964 vedl kroužek Karel Klaška se zaměřením na technickou výchovu mládeže. Stavěli převážně modely lodí. Později vedl kroužek učitel František Kukačka, z této doby ovšem není mnoho informací.

Dále je možné navázat až v roce 1973, kdy kroužek znovu obnovil svou činnost a vedl jej Jiří Švarc. Dne 2. prosince 1977 byl ustanoven při místní organizaci Svazarmu letecko-modelářský klub pod vedením Petra Weintettla a měl devět členů. Klub sídlil až do roku 1981 v bývalém hotelu Modrá hvězda, který musel ustoupit novému nákupnímu středisku. Klub se tak přemístil do bytu na bývalou lesní správu ve dvoře u zámku.

Od roku 1981 vedl klub František Běhounek, se zaměřením na stavbu volně létajících modelů a práci s mládeží. Od ledna 1985 přešel klub pod základní organizaci Svazarmu – Aeroklub Jindřichův Hradec a rozdělil se na část práce s mládeží a na modeláře provozující rádiem řízené modely vedené Janem Kadlecem.

Činnost byla ukončena v roce 1991, kdy Jihočeské státní lesy doručily klubu výpověď ze stávajících prostor z důvodu přestavby objektu. K ukončení činnosti v té době přispěla i nedávná změna politického režimu a současně i předání vybavení klubu Aeroklubu v Jindřichově Hradci.

Během let následujících fungovali modeláři v našem městě dál, ovšem nebyli organizováni v nějakém právně podloženém svazku. Tento nedobrý stav byl změněn v roce 2007, kdy bylo skupinou místních modelářů za přispění několika kolegů z jiných měst, především z Jindřichova Hradce založeno občanské sdružení Model klub Kardašova Řečice. Jedním ze základních úkolů založeného sdružení je práce s mládeží a tím zajištění dalšího úkolu, kterým je rozvoj této zájmové činnosti.

Bylo velkou výhodou, že od počátku se našli ochotní a zkušenostmi vybavení modeláři, kteří se dětem během školního roku věnují. Dětem se tak již několikátý rok věnují Michal a Lukáš Vosecký a druhé skupině Jan Kadlec. Je složité v dnešní době děti připoutat k fyzické výrobě modelu a naučit je potřebné trpělivosti. Velice těžko se jim vysvětluje fyzický prožitek při fungování vlastnoručně postaveného „aparátu“, oproti prožitku u displeje výpočetní techniky jakéhokoliv druhu.

Modeláři dále přistoupili k otevření dalších kroužků a těmi jsou tzv. Šikulky. Tyto kroužky jsou určené především pro ruční práce, výrobu dekorativních předmětů a ozdob pro různá výročí během kalendářního roku. I tato skupina se má čile k světu, za což je možné přiznat lví podíl ženám, které si tuto činnost vzaly za vlastní. Jmenujme tedy některé: Radka Volfová, Dana Houdková, Lenka Žáková, Nikola Žáková, Jana Karasová, Jaroslava Vlková, Marie Šašková a Hana Nekutová.

Do dalších let fungování nezbývá než popřát mnoho úspěchů, pevné nervy a hodně dětských zájemců.

Bližší podrobnosti o fungování modelářů a šikulek můžete nalézt na internetu v tomto odkazu či na Facebooku.

 

Modeláři z Kardašovy Řečice pořádají každý rok poměrně rozsáhlou akci, kdy prezentují svého koníčka před místní veřejností. V následujících videích máte možnost shlédnout dosavadní ročníky (téměř včechny) a seznámit se tak s částí jejich činnosti. Všechna videa pro nás zpracovává Martin Vondrka. 

Datum vložení: 11. 6. 2019 21:55
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2019 22:00
Autor: Správce Webu