cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Dobrovolní hasiči

Dobrovolní hasiči

Jak je specifikovat?
Hasičské dobrovolnictví je věcí nadmíru vážnou a společnosti prospěšnou.

Jako uvozující věty této záložky použijeme slova uvedená na serveru dobrovolných hasičů: 

Hasičské desatero

  1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
  2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem, nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
  3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytčně nevydávej se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
  4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i duše.
  5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich povznést.
  6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
  7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
  8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
  9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jahož odznak nosíš.
  10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.

Jako u jiných spolků v Kardašově Řečici majících zajímavou historii, členíme tuto záložku na dvě části a to na historii a současnost. Pojďte tedy dál a začtěte se informací zde pro vás připravených. 

Dále nabízíme odkaz na oficiální stránky doborovolných hasičů a to v tomto odkazu

Datum vložení: 11. 6. 2019 21:18
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2019 21:54
Autor: Správce Webu