cz

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

knihyMěstská knihovna

Výpůjční doba: 

Pondělí:  8:00 - 11:00,  13:00 - 18:00 
Úterý:     ----
Středa:  8:00 - 11:00, 13:00 - 18:00 
Čtvrtek:   8:00 - 11:00, 13:00 - 15:00
Pátek:   8:00 - 12:00
 

Knihovna poskytuje výpůjční a informační služby, pořádá akce pro děti, besedy, umožňuje přístup k internetu s možností využití tiskárny, zajišťuje meziknihovní výpůjční službu (M.V.S). Vybrat si můžete z přibližně 9 000 svazků, které je možno si rezervovat osobně, telefonicky či prostřednictvím on-line katalogu. K dispozici je elektronický katalog knihovny s různými možnostmi vyhledávání. 


Knihovna je místem, kde si lidé mohou mezi sebou popovídat, přečíst noviny nebo časopisy, děti si v dětském oddělení mohou namalovat obrázek, nebo udělat úkol do školy. Knihovna dále poskytuje kopírovací služby.

Služby knihovny

 • Výpůjčky dokumentů domů (knihy a periodika) za podmínek stanovených knihovním řádem
 • prezenční půjčování a studium dokumentů v knihovně
 • MVS - zajištění výpůjčky z jiné knihovny v rámci České republiky prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby, pokud se požadovaný dokument nenachází ve fondu naší knihovny
 • rezervace knih (zamluvenková služba)
 • on-line katalog nepřetržitě
 • informační a poradenské služby
 • veřejný internet
 • besedy pro děti a mládež
 • kopírovací služby
 • vidimace a legalizace (ověřování listin a podpisů)
 • služby CZECH POINT (výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, výpis bodového systému řidičů aj.)
 • a další...


Podrobné podmínky poskytování služeb stanoví knihovní řád.

Kontakt

Kontakty na městskou knihovnu

Knihovnice: Jitka Vondrková
tel.: 384 382 092     
e-mail: knihovna.krecice@gmail.comjitka.vondrkova@kardasova-recice.cz


Doručovací adresa:      
Městská knihovna
Nám. J. Hrubého 64 
378 21 Kardašova Řečice 

Sigla knihovny: JHG 507
                               

Evidenční číslo knihovny na MK ČR: 2151/2003

Fakturační adresa:     
Město Kardašova Řečice 
Nám. J. Hrubého 64 
378 21 Kardašova Řečice 

IČ:  00246905 
DIČ:  CZ00246905