cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Oslavy 135. výročí železnice se vydařily - článek starosty města

Oslavy 135. výročí železnice se vydařily - článek starosty města

Oslavy 135. výročí železnice se vydařily

            Když nás začátkem srpna oslovila železnice, zda-li  bychom se zapojili do oslav 135. výročí otevření místní dráhy, neváhal jsem ani okamžik a řekl jsem, že ano, protože předchozí oslavy železnice se vždy velmi vydařily a setkaly se s velkým zájmem jak krojovaných účastníků z místního divadelního spolku tak ze strany přihlížejících diváků.

            Příprava takto veliké akce však není jednoduchá a vyžaduje velké nasazení na všech stranách. Vytvořili jsme proto menší přípravný výbor a pustili se do práce. Po zjištění jaká parní lokomotiva přijede, kolik bude mít vozů, jsme rozměřili, kde musí zastavit, abychom se vešli na nádraží, postavili zde provizorní podium pro hosty a ostatní rekvizity. Započalo shánění dobových kostýmů pro všechny účastníky, kde jsme využili jak fundus divadelního spolku tak výpůjčky od Jihočeského divadla. Zde je třeba ocenit práci předsedy spolku T. Englického a jeho ženy Petry, kteří většinu těchto věcí zařídili. Oslovili jsme také hasiče z Pluhova Žďára, kteří přijeli s historickou stříkačkou v dobových uniformách, baráčníky z Hradce Jindřichova, krojovanou družinu z Jarošova nad Nežárkou, místní hasiče a nemohla samozřejmě chybět naše dechovka, která nazkoušela veškeré dobové hudební skladby v čele s C. a k. Rakouskou hymnou Zachovej nám hospodine. Důkladná příprava se vyplatila a celá akce 17. září běžela jak na drátkách. Ráno instalujeme na nádraží pódium, zábrany, káď na vodu a výzdobu nádraží s rakousko-uherskými orly a před osmou hodinou se všichni účastníci scházejí u radnice, oblékají se do kostýmů a řadí se do průvodu. Spolu s dechovkou si zkoušíme ještě rakouskou hymnu a poté již průvod za doprovodu dechovky vyráží směrem na nádraží. Panstvo – kníže Karel Paar i se ženou a pan farář se veze v kočáře, hasiči zastavují dopravu a průvod se blíží k nádraží za vyhrávání naší dechovky. Téměř 80 krojovaných účastníků zaplnilo perón  a více než 250 diváků se velmi dobře bavilo zejména díky moderování Karla Slámy, který byl ve vrcholné formě. Čekání na parní vlak vyplnila dechovka a stánek s občerstvením od našich hasičů, kteří zajišťovali „občerstvení“ pro parní lokomotivu v podobě vody pro výrobu páry. Po deváté hodině se od rybníka Obecný vyvalila oblaka dýmu, dechovka začala hrát Radeckého marš, davy jásaly a volaly vivat. Vlak zastavil tam, kde měl, vystoupil z něj prezident C. a k. státních drah baron Czedik, byl přivítán přednostou stanice Roubalem, družičkami a purkmistrem Vodrážkou a chlebem a solí od baráčníků. Pronese slavnostní projev a po Rakouské hymně, kterou zpívalo téměř sto lidí, se odebral na prohlídku stanice. Mezitím začali hasiči doplňovat ruční stříkačkou vodu do lokomotivy, tančila Jarošovská krojovaná družina, mohutně se fotografovalo a natáčelo a všichni se velmi dobře bavili. Vlak se u nás zdržel téměř hodinu a poskytl tak dost času na prohlídku i fotografování. Akce se velmi vydařila, lidé byli spokojeni a po hodině se vlak za doprovodu Radeckého marše naší dechovky dal do pohybu a odjel směrem na Jindřichův Hradec.

            Chtěl bych poděkovat všem účastníkům průvodu a přivítání vlaku za jejich účast a nasazení a věřím, že i oni se dobře pobavili. Doufám, že na další oslavu naší dráhy nebudeme muset čekat tak dlouho.  

           

                                                                                                             MVDr. Petr Nekut

                                                                                                              starosta města        

           

Datum vložení: 19. 9. 2022 14:34
Datum poslední aktualizace: 20. 9. 2022 7:26
Autor: Pavla Tomšů