cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Nakládání s komunálním odpadem - článek místostarostky městy Mgr. D. Machové

Nakládání s komunálním odpadem - článek místostarostky městy Mgr. D. Machové

Vážení spoluobčané,

město Kardašova Řečice dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který zaručuje ekonomickou i ekologickou únosnost jeho likvidace. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významný podíl (až 60 %) z celkového komunálního odpadu, končí v černých popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ.

Prvním krokem je vyplnění dotazníku, jehož výsledkem bude zjištění, jak s bioodpadem naši občané nakládají.

Tento dotazník je určen pro všechny trvale žijící občany i rekreanty. Podmínkou pro jeho vyplnění je číslo popisné v našem městě. Každá domácnost (rodinný dům nebo bytová jednotka) dotazník vyplní pouze jednou. Své odpovědi zasílejte nejpozději do 29. října 2021. Dotazník obdržíte v písemné podobě společně s pozvánkou na schůzku o odpadech a vyplněný jej můžete odevzdat na městském úřadě, další možností bude vyplnit jej on line na webových stránkách města.

Děkujeme, že jste se do našeho průzkumu zapojili. Velice si vážíme Vaší zpětné vazby, a proto náhodně vylosujeme tři kompletně vyplněné dotazníky, jehož majitelé od nás získají hodnotný (bez)odpadový dárek.

Mgr. Dana Machová

místostarostka města

Datum vložení: 11. 10. 2021 15:51
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2021 15:11
Autor: Pavla Tomšů