cz

Překlad (translations)

Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Likvidace následků větrné kalamity pokračuje - článek starosty města

Likvidace následků větrné kalamity pokračuje - článek starosty města

Likvidace následků větrné kalamity pokračuje.

Vichřice z 29. června způsobila velké škody jak ve městě tak v jeho okolí, ale jak jsem ubezpečil všechny spoluobčany, do měsíce byla většina škod ve městě odstraněna. Velké nasazení našich technických služeb, hasičů, dobrovolníků i všech občanů spolu s technikou z okolí pomohlo a město se rychle vrátilo k běžnému životu. Neznamená to však, že jsou odstraněny všechny škody. Na podzim chceme vysadit nové stromy místo zničených, v zimním období počítáme s dalším ošetřením či odstraněním poškozených stromů.

Naše pozornost se teďplně soustředí na odstraňování škod v našich lesích, které se po bližším ohledání ukázalo jako mnohem větší a poškozeno či zničeno je více než 3.000 kubíků dřeva. Spolu s odstraňováním škod ve městě jsme proto začali i s těžbou poškozených porostů, abychom zabránili finančním ztrátám a lesy rychle obnovily. Sehnali jsme potřebnou techniku – harvestory, vyvážečky, traktory či kamiony a začali těžbou poškozených porostů ve Voseckém lese, kde bylo více než 1.200 kubíků polomového dřeva, které okamžitě obchodujeme a prodáváme, aby se nehromadilo v lese a neztrácelo na kvalitě zejména u převažující borovice, která v letním období rychle modrá. Velkým štěstím v tomto neštěstí jsou ceny dřeva, které se oproti loňskému roku zvedly na víc než dvojnásobek a prodej dřeva pro nás znamená nezanedbatelný příjem. V současné době máme zpracováno více než 2/3 polomů a práce rychle pokračují. Máme též plno palivového dřeva a zájemci se mohou přihlásit buď u hajného M. Surého nebo na radnici.

Těžba dřeva tedy úspěšně pokračuje, ale m už v současné době pracujeme na čištění poškozených pasek a připravujeme se na novou výsadbu, kterou chceme začít ještě letos, ale brzdí nás v tom nedostatek nových stromků na výsadbu. S čištěním pasek nám pomáhá drtící fréza, která rozdrtí všechno klestí, odstraní pařezy i nálety a paseku připraví k sázení jako pole. Těžká technika někde způsobí koleje či vytlačí bahno a proto současně pracujeme na opravách lesních cest či skládek dřeva. Máme již připraveny kůly na stavbu oplocenek, kam umístíme listnaté zpevňující dřeviny, zejména duby, aby byl les odolnější jak vůči větru tak i škůdcům.

            Práce v lese je ještě mnoho, ale mohu vás ubezpečit, že obecní lesy jsou v dobrém stavu a škody po vichřici budou rychle odstraněny.

 

                                                                                   MVDr. Petr Nekut

                                                                                      starosta města

Datum vložení: 27. 9. 2021 11:16
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2021 11:17
Autor: