Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Veřejné prostranství

Poplatky za užívání veřejného prostranství

 

Poplatek za užívání veřejného prostranství

Poplatek je stanoven na základě Obecně závazné vyhlášky města Kardašova Řečice o místním poplatku za užívání veřejného prostranství schválenou Zastupitelstvem města Kardašova Řečice dne 20.11. 2023 usnesením č. 5.

 

Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

a) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,

c) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,

d) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,

e) za umístění reklamních zařízení 1 Kč,

f) za provádění výkopových prací 3 Kč,

g) za umístění stavebních zařízení 1 Kč,

h) za umístění skládek 2 Kč,

i) za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,

j) za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 10 Kč,

k) za vyhrazení trvalého parkovacího místa 5 Kč,

l) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 1 Kč,

m) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 1 Kč,

n) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 1 Kč,

o) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 1 Kč.

Poplatek je splatný v den ukončení užívání veřejného prostranství.

 

Datum vložení: 11. 6. 2019 9:01
Datum poslední aktualizace: 24. 1. 2024 16:58
Autor: Správce Webu