Kardašova Řečice
Město
Kardašova Řečice

Automaty

Poplatek za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení

Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení. V případě, že výherní hrací přístroj je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování výherního hracího přístroje. Je-li jiné technické herní zařízení povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na které bylo zařízení povoleno.


Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy nejpozději do  15.  dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí. Poplatek je možné zaplatit také jednorázově za celou předpokládanou dobu provozu výherního hracího přístroje nebo za celou dobu, na kterou bylo vydáno rozhodnutí Ministerstva financí o povolení provozu jiného technického herního zařízení.


Problematiku tohoto poplatku řeší Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu.

Datum vložení: 11. 6. 2019 9:04
Datum poslední aktualizace: 11. 6. 2019 9:05
Autor: Správce Webu