Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

čtvrtek 21.2.2019
den: 10°C
noc: 6°C
pátek 22.2.2019
den: 8°C
noc: -4°C
sobota 23.2.2019
den: 5°C
noc: -3°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (84%)
252 84%
Ne.
odpověď Ne. (16%)
47 16%

Přehled turistických cílů

V tomto článku se snažíme prezentovat turistická místa v okolí Kardašovy Řečice. Naše město je středem pomyslného kruhu, v kterém se pohybujeme a každým odstavcem se od něj vzdalujeme dál a dál. Pro turisty či rodiny s dětmi může být "Kardaška" výhodným místem pro výlety - ubytování levnější než v zavedených místech a kolem dokola spoustu míst k návštěvě po dobu třeba desetidenní dovolené...

 


Kardašova Řečice má v těsném sousedství  rozsáhlé lesy navazující na polesí Jemčina, které je vyhledávané především cyklisty pro svou rozsáhlou síť asfaltových komunikací. Málokdo však ví, že v okolních lesích je několik zajímavostí, které stojí za to navštívnit bez sedla mezi půlkami...Pojďme se tedy podívat, kam se můžete ve volných chvílích vydat.


 

Masarykův háj  - na okraji Jemčinského polesí v městském lese směrem k místní části Mnich byl v roce 1936 řečickými občany vystavěn památník - mohyla prvnímu československému prezidentovi Tomáši G. Masarykovi. Pro stavbu památníku bylo vybráno místo, kde se lesní cesty rozbíhají do několika směrů a háj je vlastně tvořen listnatými stromy na rozdíl od rozsáhlého okolí jehličnanů. Pár metrů od památníku je malá studánka a posezení pro turisty. Aby byla informace kompletní - podívejte se na mapu pod tímto textem. 

Na mapě je umístěna šipka ukazující místo turistického cíle - podívejte se tedy na přesné umístění Masarykova háje a jeho památníku. Není nijak stanovena trasa na toto místo. Ve fotogalerii naleznete fotografie ze vzpomínkové slavností, které probíhají každoročně 1. května a mezi historickými fotografiemi pohled na Masarykův háj před několika desítkami let.

 


Zobrazit místo Masarykův háj na větší mapě


 

Lannův kříž - polesí Jemčina bylo zmíněno v úvodu tohoto článku. Prvním místem, na které upozorňujeme je Lannův kříž. Není jednoduché jej najít, v roce 2001 byl vidět snadno při chůzi po lesní zpevněné cestě, což dnes již není pravda. Je potřeba si důkladně prohlédnou mapu - nejlépe tu námi připravenou (jak jinak) a soustředit se na detaily okolí. Samotný kříž je dnes (2010) skryt mezi bujnou lesní vegetací. Je umístěn na velkém, chcete-li obrovském kameni, obklopeném shlukem menších. U paty kříže je deska s věnováním - kříž připomíná ukončení náročné těžby dřeva po polomu v roce 1854. Na pamětní desce, vsazené do kamene pod křížem jsou uvedena tři jména: hraběte Evžena Černína jako majitele panství, podnikatele a loďmistra Adalberta Lanny a lesmistra Georga Wachtela.
 

Výlet k Lannovu kříži je vhodný jak pro cyklisty, tak pro pěší turisty. Z Kardašovy Řečice vede cyklistická trasa 1170 po silnici na Cikar, kde se točí kolem rybníka vlevo a dál pokračuje polesím ke hrázi rybníka Holná (z Řečice 8 km). Na konci hráze silnice odbočuje mírně vlevo, ale my se dáme rovně po červené značce. Tudy pokračuje i cyklotrasa. Po 600 m dojdeme k příčné cestě a uvidíme na stromě značku „Čarodějnice“ Zde odbočíme vpravo travnatou cestou a po 500 m dojdeme k čihadlu. Odtud pokračujeme dál stále rovně s kopce 250 m, kde vlevo uvidíme rozhraní mladého a vysokého lesa (borovice, smrky). Na konci mladého lesa na kmeni první vysoké borovice spatříme vyrytý kříž. Odbočíme vlevo a podle hustého mlází asi po 50m narazíme na vyšlapanou cestičku, kterou vejdeme do hustého mladého lesa. Po 15 m narazíme na kamenné schody a po nich vystoupáme na skalnatý výběžek k Lannovu kříži. Skalisko je úplně ukryté v lese, odnikud není vidět.

Další podrobný popis jak ke kříži dojít uvádí na webu Ćeského rozhlasu Romana Kostohryzová a doplňuje své povídání o fotografie. Pojednání je v tomto odkazu. Další popis jak toto místo navštívit popisuje Vladimír Dvořák na webu města Veselí nad Lužnicí. Že je toto místo zajímavé i pro geology svědčí i existence údajů v tomto odkazu. Pomocí mapy pod tímto textem a jejího zvětšení si můžete naplánovat trasu k tomuto místu. 

 


Zobrazit místo Lannův kříž na větší mapě


 

Velká Holná - to, že mezi rybníkářské velikány patří Rožmberk či Svět, ví téměř každý. Ale že do této "party" velkorybníků můžeme s klidným svědomím zahrnout i rybník Velká Holná ležící necelých osm kilometrů od Kardašovy Řečice, ví jen málokdo. Dík své velikosti patří na deváté místo v republice a co do stáří, nezadá si s ostatními. Vznikl ve čtrnáctém století (zřejmě 1384) přehražením Holenského potoka, což v té době byl základní způsob, jak lidé budovali rybníky. Díky šířce údolí, které na něj pod hrází navazuje, je její délka nevelká. Zpevněná je jako jinde stromy, mezi nimiž můžete najít statné jedince vysokého věku. Přesné pojednání o stromech na hrázi si můžete prostudovat na stránce "Stromy Třeboňska". Rybník byl v 16. století upravován, rozšiřován a došlo i ke zvýšení a zpevnění hráze. Nyní se může rybník Velká Holná pochlubit rozlohou cca 230 hektarů. 

Další ze zajímavostí je i existence ostrova uprostřed rybníka. Dostalo se mu pojmenování z řečtiny - Naxos. Ostrov je přirozeným útočištěm některých vzácných ptáků - příkladem může být zmíněn výr velký. 

Pokud zavítáte k Velké Holné v době od 10.6. do 5.10., můžete v rekreačním areálu navštívit restauraci Formanka, kde se od 10:00 do 22:00 denně vaří teplá jídla, točí studené pivo a limonáda. Sortiment doplňují různé pochutiny - nanuky, sušenky atd. I zde nabízíme mapu, kterou si můžete zvětšit a lépe se zorientovat.

 


Zobrazit místo Velká Holná na větší mapě


 

Jemčina - zámek tohoto jména je dalším z nabízených turistických cílů regionu. Jeho původním určením byl hřebčinec, který nechal vystavět  hrabě Slavata v roce 1673. V době, kdy hradecké panství získal Heřman Jakub Černín, nechal k hřebčinci přistavět lovecký zámeček. Jeho součástí je i kaple, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému a její freskovou výzdobu můžete dodnes obdivovat při prohlídce.

Po roce 1790 je celé Jemčinské polesí svědkem tzv. parforsních honů. Tato skutečnost byla impulsem pro další úpravy. Byl upraven zámeček, jeho okolí a samozřejmě i obora, aby vyhovovala zmíněným honům (zvídavému čtenáři nabízíme odkaz, kde je vysvětlen pojem parforsního honu).  O tom, jak byly úpravy nutné a rozsáhlé dokládá zjištěný počet chovaných klisen, hřebců a psů sloužících šlechtě z celé monarchie. V době největšího rozpuku zde bylo chováno 64 chovných klisen, 8 hřebců a smečka 160 psů speciálně cvičených k tomuto účelu a chovaných přímo na Jemčině.

Významným mezníkem v životě loveckého zámečku byla vichřice, která se nad Jemčinským polesím přehnala 26.července 1822 a během několika minut zničila mnohaleté stavební a především lesnické dílo. Díky tomu klesal o pobyt v něm zájem a v roce 1923 se stal majetkem státu. 

Místní občané si určitě pamatují, že jemčinský zámek byl dlouhá léta obehnán nevzhledným plotem z trapézových plechů a celý objekt byl využíván armádou jako posádka raketového vojska.  

V roce 2002 konečně započala rekonstrukce zámku a od roku následujícího byl zpřístupněn veřejnosti.  Další informace o historii zámku jsou pro Vás připraveny při prohlídce zámku, který je zpřístupněn především v období letních prázdnin každý den od 10:00 do 17:00 hod. 

Součástí areálu zámku je i restaurace a ubytovací možnosti - podrobnosti si můžete přečíst na stránkách zámku v tomto odkazu

Přehled turistických cílů

Na závěr těchto několika vět opět mapa. 


Zobrazit místo Zámek Jemčina na větší mapě


 

Nadějská soustava - pokud jsme s putováním přestali u Jemčinského zámku, můžeme nabídnout jedno krásné místo poblíž Jemčinských lesů a to tzv. Nadějskou soustavu. Jedná se o uskupení několika rybníků  oddělených jen hrázemi a tvořící úžasný biotop a nádherné místo na procházku s dětmi. Není problém jet s kočárkem, nebo jít jen tak s dětmi, které už kočárku odrostly. Místo je to úžasné za jakékoliv roční doby. Krásu tohoto místa přiblíží jen letecká fotografie - podívejte se v tomto odkazu. Nesmíme samozřejmě zapomenut na mapu, podívejte se pod tímto textem. 


Zobrazit místo Nadějská soustava na větší mapě


 

Písečný přesyp Vlkov - pokud se pořád pohybujeme po okraji Jemčinského polesí musíme připomenout i jednu přírodní zajímavost a tou je písečný přesyp u Vlkova. Protože se jedná o velice zajímavý přírodní útvar, který byl popsán či okomentován na jiných stránkách erudovanými odborníky, využijeme moci internetu a uvedeme zde jen odkaz a samozřejmě nezbytnou mapu s šipečkou na závěr pojednání. Takže v tomto textu je odkaz na stránky Českého rozhlasu a následuje slíbená mapa od Google. 


Zobrazit místo Písečný přesyp Vlkov na větší mapě


V dalším turistickém putování se odpoutáme od Jemčinského polesí (hlouběji se k němu vracíme a věnujeme v části webu věnované cyklistům) a vydáme se k dalším místům řečického okolí, která jsou zajímavá a hodná turistického zájmu. 


 

Zámek Pluhův Žďár - obec tohoto jména leží cca 6 km severně od Kardašovy Řečice. Uprostřed obce můžete navštívit další zajímavost regionu a to zámek Pluhův Žďár. Než byl přestavěn na zámek, jednalo se o středověkou tvrz. První zmínky o existenci tvrze pocházejí z roku 1267. Od této doby byla tvrz a později zámek v rukou mnoha majitelů. Pro účely tohoto krátkého pojednání můžeme zmínit rod Pluhů ze Žďáru, Černínů, Slavatů a konečně i Paarů. Od roku 1928 zámek vlastnil Bedřich Beneš, bratr pozdějšího prezidenta. Po neslavných dobách dvacátého století pro soukromé vlastnictví byl zámek vrácen rodině Benešových a zámek po neutěšené podobě začátku devadesátých let dostává svou původní tvář a kvalitní opravu všech poničených částí.  

Zámek je neustále rekonstruován, nicméně okolní prohlídku si můžete užít , zvláště když pár kroků od zámku je pěkná hospůdka, kde se můžete občerstvit.

Dále několik odkazů a opět nezbytná mapa:

Informace z webu Turistik - v tomto odkazu

Co píší Hrady.cz - to naleznete zde

Informace majitele zámku a přilehlé restaurace - v tomto odkazu

 


Zobrazit místo Zámek Pluhův Žďár na větší mapě


 

Červená Lhota - pokud jsme byli v Pluhově Žďáru, tak "hnedle vedle", jak říká hlas herce Pavla Lišky v navigacích, leží krásný vodní zámek Červená Lhota. V dávné historii byla Červená Lhota tvrzí, která byla od 16. století přestavována až do dnešní podoby.  Zámek je na překrásném místě - zasazený na skálu uprostřed vybudovaného rybníka, obklopeného parkem.  Zámek Vám nabízí prohlídku jeho expozic, park pak místo pro procházku a návštěvu kaple.

Zámek je možné navštívit od dubna do října - podrobnosti na webu. 

Nemá význam zde opisovat všechny údaje, které hovoří pro návštěvu zámku z jeho oficiálních internetových stránek. Můžeme jen doporučit, abyste se rozhodli kladně a přijeli se na toto krásné místo podívat.

Zde tedy slíbené internetové stránky zámku.

Přehled turistických cílů

A tady opět funkční mapa:


Zobrazit místo Červená Lhota na větší mapě


 

Letecké muzeum, Provaznické muzeum Deštná - v malém městečku Deštná ( asi 3,5 km od zámku Červená Lhota) si můžete na svých toulkách prohlédnout dvě velice zajímavá muzea.

V prvním případě se jedná o Letecké muzeum Deštná - patřící a určené nadšencům letectví, kdy členové jindřichohradeckého Klubu historie letectví po dlouhých letech činnosti shromáždili spoustu sbírkového materiálu a usoudili, že je škoda jej nepředvést veřejnosti. Za ochoty města Deštná a přispění lidí zapálených do letecké problematiky vzniklo ojedinělé muzeum, dokumentující činnost československých letců za druhé světové války, v případě zahynulých i místa jejich posledního odpočinku s hrstičkou prsti z místa hrobu. nechybí ani ukázky techniky, plastikových modelů letadel a dobových dokumentů. více podrobností o muzeu se dočtete na stránkách speciálně připravených pro toto místo

Druhým nabízeným místem návštěvy je Provaznické muzeum Karla Klika Deštná, kde máte možnost shlédnout expozici provaznického řemesla, ukázku výroby na historických strojích s možností zakoupení výrobku. Expozice je velice pěkně koncipovaná a zcela určitě stojí za shlédnutí. Podrobnosti naleznete na vlastních internetových stránkách muzea v tomto odkazu. Využijte této možnosti a navšivte tak expozici jedinou tohoto druhu v Čechách. 

 


Zobrazit místo Letecké a provaznické muzeum Deštná na větší mapě


 

Muzeum motorových kol Horní Radouň - V polovině dubna roku 2010 bylo v budově bývalé školy v Horní Radouni otevřeno Muzeum motorových kol, které se již nyní může pochlubit unikátní sbírkou motorových kol s motorem značky Sachs , čítající třicet tři a tři třetiny exponátů. Kromě nich je zde k vidění i mnoho dalšího: více jak dvacet motocyklů z celkem pěti různých zemí, tři stroje dámské, jeden stroj chlapecký. Jen samotná československá výroba je zde pak zastoupena jedenácti různými výrobci motocyklů a motokol. Na stěnách tříd pak visí 701 motocyklových štítků a 165 rozet z bicyklů. A mnoho dalšího ... Další podrobnosti zjistíte z internetových stránek muzea v tomto odkazu.

Zobrazit místo Muzeum motorových kol Horní Radouň na větší mapě


V dalším putování se dostáváme do Jindřichova Hradce. Samo město má důkladně zpracované internetové stránky, kde turista nalezne pro své výlety dostatek informací. Proto se v následujícím textu omezíme pouze na mírný informativní výčet s jednou mapou a odkazy na zajímavá místa v Jindřichově Hradci. 


Prvním turisticky zajímavým místem jsou Jindřichohradecké místní dráhy (JHMD). Firma provozuje  úzkokolejnou trať, pořádá zajímavé výlety, můžete se svézt parním vlakem... Ostatně vkládáme sem úvodní pojednání z jejich internetových stránek:"Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. je prvním soukromým provozovatelem veřejné železniční dopravy v Čechách. Na našich tratích Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň provozujeme pravidelnou osobní a nákladní dopravu v motorové trakci, během letní sezóny pravidelné parní vlaky s historickými vozy a rádi vám vypravíme zvláštní vlak dle vašeho přání."  Tolik tedy pojednání o této společnosti a zde nabízíme odkaz na jejich stránky

Město Jindřichův Hradec nabízí svým návštěvníkům mnoho zajímavých míst k prohlídce. Velice dobře jsou tato místa k nahlédnutí na webových stránkách městského informačního centra. Podívejte se na tento odkaz. Infocentrum nabízí široké využití volného času na Jindřichohradecku - má zpracovaný přehled zajímavých míst v širokém okolí města. 

Na mapce (která je funkční, stejně jako ostatní) můžete nalézt pod modrými značkami zajímavá místa Jindřichova Hradce:


Zobrazit místo Jindřichův Hradec na větší mapě

 


Když jste prošli celý Jindřichův Hradec, dali jste si někde dobrý oběd, přemýšlíte kam zavézt děti, aby si i ony užily. Nemyslíme teď na bazén, skluzavky apod. V okolí Kardašovy Řečice ve vesnici Roseč (asi 10 km) je zajímavý areál budovaný z rodinného domu se zahradou, který si říká Houbový park

V zahradě jsou postaveny pro děti různé netradiční atrakce spojené s plněním úkolů, za které jsou pak na konci trasy odměněny. Celá trasa je osazena skřítky představujícími různé druhy činnosti. Vaše děti se pak můžou zabavit při různých výtvarných činnostech, vy si můžete prohlédnout unikátní sbírku fosílií zapůjčenu od Henka a Nolly Blaasových z Holanska. 

Park nabízí program i pro školní výlety, kdy jsou připraveny varianty prohlídky a činnosti pro děti školkové, žáky prvního i druhého stupně.

Houbový park využívá vlastní internetové stránky dostupné v tomto odkazu. A nezbytná mapka na závěr:  


Zobrazit místo Houbový park Roseč na větší mapě


Posledním velkým turistickým lákadlem v rozumné vzdálenosti od Kardašovy Řečice je Třeboň. Za uplynulých dvacet let se stala klenotem mezi městy v jižních Čechách. Pokud jste tedy nedaleko, bylo by hřích se do Třeboně nepodívat. Toto lázeňské město nabízí krásnou podívanou po svých památkách, zámku i okolní rybníkářské krajině. Jako rybářská centrála této části jižních Čech nabízí rybí specility v několika hospodách či v hospodách přímo rybářských. V krátkém výčtu nesmíme zapomenout ani na Schwarzenberskou hrobku, jako jedno ze zajímavých turistických míst a konečně i třeboňský pivovar, který se chlubí datem založení roku 1379! 

Přehled turistických cílů

Další podrobnosti zcela určitě zjistíte na stránkách města Třeboň - v tomto odkazu


Zobrazit místo Město Třeboň na větší mapě


Návštěvou Třeboně jsme uzavřeli jakýsi kruh kolem Kardašovy Řečice. Znalec místního prostředí může namítat, že míst pro turistiku je daleko víc a že jsme zapoměli tohle místo a támhleto atd. Ne, nemůžeme duplikovat činnost webů zaměřených na turistické cíle včetně speciálních doplňků. Záměrem tohoto článku je ukázat okolí našeho města jako místo odkud je dobré vyrazit za turistikou a zase se sem vrátit. Je jen na Vás jak se rozhodnete. 


Na závěr ještě nabízíme několik turisticky zajímavých míst, která stojí za to vidět a jsou vzdálená maximálně hodinu cesty autem z Kardašovy Řečice.

A ještě odkaz v obrázku, kde naleznete fotografie ze zejímavých míst našeho kraje, jak je zpracoval server VIRTUAL TRAVEL:

Přehled turistických cílů

 

Dnes je: 21.02.2019

Svátek slaví: Lenka

Aktuality

Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Hlášení městského rozhlasu 20.2.2019
více
Vrátí se čápi na řečickou školu?
Pod stejným titulkem jsem před pěti lety psal o snaze obnovit na naší škole tradiční čapí hnízdo a pokusit se do něj vrátit jeho čapí nájemníky. Hnízdo bylo vypodloženo pletivem a vypleteno pruty a chrastím, okolí hnízda bylo postříkáno vápnem jako imitace ptačího trusu, který měl přilákat nové obyvatele. Čápi se sice občas v okolí objevili, ale nezahnízdili a hnízdo bylo postupně rozebráno od kavek i vlivem počasí.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/21/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/21/2019 - prodej Sčítacích přístrojův elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/20/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/20/2019 - prodej dřevoobráběcíh a jiných strojů v elektronické aukci.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby NV
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov vydává tuto "Dražební vyhlášku o provedení elektronick dražby nemovité věci.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Územní plán Kardašova Řečice-návrh zprávy o uplatňování územního plánu Kardašova Řečice
V příloze najdete Oznámení o vystavení NÁVRHU ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KARDAŠOVA ŘEČICE ve formě veřejné vyhlášky.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více