Kardašova Řečice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska

Městský úřad města Kardašova Řečice má úřední desku umístěnou u hlavního vchodu budovy úřadu (nám. Jaromíra Hrubého 64) a na webových stránkách města. Zveřejňují se na ní důležité skutečnosti a oznámení týkající se města. Veškeré dokumenty, které podléhají zveřejnění ze zákona, musí být zveřejněny jak na fyzické, tak i na internetové úřední desce ve stejném časovém období.

Výsledky volby prezidenta České republiky
Vyvěšeno: 31. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - MZE-59640/2022-16212
Vyvěšeno: 3. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Vyvěšeno: 15. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Obecně závazná vyhláška obce Kardašova Řečice č.2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Vyvěšeno: 15. 12. 2021 Datum sejmutí: 31. 12. 2021
Rozpočet města 2023
Vyvěšeno: 20. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Přehled informací - Rada města
Vyvěšeno: 16. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Rada města - Zápis č. 1/2022 ze dne 26.10.2022
Vyvěšeno: 7. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Zápis č. 3/2023 ze zasedání Zastupitelstva města Kardašova Řečice ze dne 30.01.2023
Vyvěšeno: 16. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Zápis č. 2/2022
Vyvěšeno: 3. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Zápis č. 1/2022 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva města ze dne 24.10.2022
Vyvěšeno: 2. 11. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Zápis č. 17 ze zasedání Zastupitelstva města ze dne 27.06.2022
Vyvěšeno: 14. 7. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Zápis č. 16 ze zasedání Zastupitelstva města 23.03.2022
Vyvěšeno: 5. 4. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města č. 6/2019 ze dne 17.10.2019
Vyvěšeno: 15. 7. 2021 Datum sejmutí: 31. 7. 2023
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města č. 7/2019 ze dne 16.12.2019
Vyvěšeno: 15. 7. 2021 Datum sejmutí: 31. 7. 2023
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města č. 8/2020 ze dne 11.05.2020
Vyvěšeno: 15. 7. 2021 Datum sejmutí: 31. 7. 2023
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města Kardašova Řečice č.11/2020 1 19 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 14. 1. 2021 Datum sejmutí: 15. 1. 2024
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města Kardašova Řečice č.10/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 10. 11. 2020 Datum sejmutí: 11. 11. 2023
Zápis a usnesení z jednání zastupitelstva města Kardašova Řečice č9/2020 Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů
Vyvěšeno: 24. 8. 2020 Datum sejmutí: 25. 8. 2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje - 23.03.2023
Vyvěšeno: 14. 3. 2023 Datum sejmutí: 23. 3. 2023
Záměr pronájmu pozemku p.č. 2226/2, zeleň o výměře 194 m2 a parc. č. 840, zastav. plocha a nádvoří o výměře 58 m2
Vyvěšeno: 10. 3. 2023 Datum sejmutí: 26. 3. 2023
Oznámení o konání zasedání Zastupitelstva města - 20.03.2023
Vyvěšeno: 10. 3. 2023 Datum sejmutí: 26. 3. 2023
Záměr pronájmu zahrady - parc.č. 1388 Lažany - 42 m2
Vyvěšeno: 9. 3. 2023 Datum sejmutí: 25. 3. 2023
Stanovení přechodné úpravy provozu - Veřejná vyhláška - silnice III/14721/ ul. Palackého
Vyvěšeno: 9. 3. 2023 Datum sejmutí: 25. 3. 2023
Veřejná vyhláška - stavební záměr - Silnice III/12843 průtah Kardašova Řečice, ulice Husova
Vyvěšeno: 9. 3. 2023 Datum sejmutí: 25. 3. 2023
Záměr pronájmu pozemku - p.č. 3067/7 o výměře 24 m2
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 22. 3. 2023
Záměr pronájmu pozemku - část parcely č. 650/2 - Mnich - 73 m2, ostatní plocha
Vyvěšeno: 6. 3. 2023 Datum sejmutí: 22. 3. 2023
Nedostatečně identifikovaní vlastníci pozemků - rok 2022 - seznam
Vyvěšeno: 27. 2. 2023 Datum sejmutí: 1. 1. 2024
Aktualizace plánu rozvoje města Kardašova Řečice schválený Zastupitelstvem města 30.1.2023
Vyvěšeno: 1. 2. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Usnesení o dražební vyhlášce, Usnesení o nařízení nového termínu elektronické dražby - čj. 152 EX 34/15 - 256
Vyvěšeno: 9. 1. 2023 Datum sejmutí: 6. 5. 2023
Změna ceny pro vodné a stočné pro rok 2023
Vyvěšeno: 6. 1. 2023 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Projekt - Oprava vodní nádrže Žabov spolufinancován Evropskou unií - NextGenerationEU v rámci programu Ministerstva zemědělství
Vyvěšeno: 14. 12. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2027
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Vyvěšeno: 27. 1. 2022 Datum sejmutí: 31. 12. 2023
Aktualizace plánu rozvoje města Kardašova Řečice
Vyvěšeno: 1. 10. 2020 Datum sejmutí: 31. 12. 2024
Závěrečný účet za rok 2019, Zpráva dozorčí rady
Vyvěšeno: 16. 6. 2020
Vyvěšeno: 5. 4. 2019
Vyvěšeno: 5. 4. 2019