Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

čtvrtek 18.4.2019
den: 19°C
noc: 5°C
pátek 19.4.2019
den: 20°C
noc: 6°C
sobota 20.4.2019
den: 21°C
noc: 6°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
280 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou...

V jednotlivých záložkách tohoto menu můžete nalézt všechny právní předpisy, k jejichž vydání je obec ze zákona zmocněna. Ohledně vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení se jedná o ustanovení § 10 - 12 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Praxe pro tyto stránky je taková, že budou uvedeny všechny předpisy a u těch, u kterých skončila platnost z různých důvodů bude resp. je provedeno takové označení, aby o ukončení platnosti nebylo pochyb.Způsob řazení v přehledu předpisů je rovněž záměr, nikoliv omezenost správce stránek.

 


 

Přehled vyhlášek a nařízení města Kardašova Řečice (s vyznačením platnosti, popř. novelizace)

 


 

 

Rok 2004

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2004  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Zrušena vyhláškou č. 1/2010. 

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 4/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 5/2004 o místních poplatcích. Zrušena vyhláškou č. 2/2010. 

Nařízení:

Nařízení města Kardašova Řečice č. 1/2004 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt pro odstraňování závad ve schůdnosti místních silnic

 


 

 

Rok 2005

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.    Zrušena vyhláškou č. 4/2010.

 


 

 

Rok 2006

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2006 o městské policii

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kardašova Řečice

 


 

 

Rok 2007

-

 


 

 

Rok 2008

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2008, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

 


 

 

Rok 2009

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kardašova Řečice, včetně systému nakládání s odpadem

 


 

 

Rok 2010

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.Od 1.1.2011 nahrazeno vyhláškou č. 3/2010.

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 3/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Tato vyhláška ruší a nahrazuje vyhlášku č. 1/2010.

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Od 1.1.2013 nahrazeno vyhláškou č. 1/2012


 

Rok 2011

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích


 

Rok 2012

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2012  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Od 1.1.2016 nahrazeno vyhláškou č. 1/2015. 

 


 

Rok 2015

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2015  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 


Rok 2016

Vyhlášky: 

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2016,kterou se stanoví části školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Kardašova Řečice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je: 18.04.2019

Svátek slaví: Valérie

Aktuality

Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Hlášení městského rozhlasu 18.4.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/26/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/26/2019 - prodej smrkových fošen VI. v elektronické aukci.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více