Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pondělí 17.6.2019
den: 26°C
noc: 15°C
úterý 18.6.2019
den: 27°C
noc: 16°C
středa 19.6.2019
den: 29°C
noc: 17°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
308 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
63 17%

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou...

V jednotlivých záložkách tohoto menu můžete nalézt všechny právní předpisy, k jejichž vydání je obec ze zákona zmocněna. Ohledně vydávání obecně závazných vyhlášek a nařízení se jedná o ustanovení § 10 - 12 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Praxe pro tyto stránky je taková, že budou uvedeny všechny předpisy a u těch, u kterých skončila platnost z různých důvodů bude resp. je provedeno takové označení, aby o ukončení platnosti nebylo pochyb.Způsob řazení v přehledu předpisů je rovněž záměr, nikoliv omezenost správce stránek.

 


 

Přehled vyhlášek a nařízení města Kardašova Řečice (s vyznačením platnosti, popř. novelizace)

 


 

 

Rok 2004

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2004  o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj. Zrušena vyhláškou č. 1/2010. 

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 4/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 5/2004 o místních poplatcích. Zrušena vyhláškou č. 2/2010. 

Nařízení:

Nařízení města Kardašova Řečice č. 1/2004 o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt pro odstraňování závad ve schůdnosti místních silnic

 


 

 

Rok 2005

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2005 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.    Zrušena vyhláškou č. 4/2010.

 


 

 

Rok 2006

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2006 o městské policii

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 2/2006, kterou se vyhlašuje závazná část změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Kardašova Řečice

 


 

 

Rok 2007

-

 


 

 

Rok 2008

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2008, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve dvousložkové formě

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u staveb

 


 

 

Rok 2009

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2009 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Kardašova Řečice, včetně systému nakládání s odpadem

 


 

 

Rok 2010

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení.Od 1.1.2011 nahrazeno vyhláškou č. 3/2010.

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 3/2010 o místním poplatku za výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu. Tato vyhláška ruší a nahrazuje vyhlášku č. 1/2010.

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 4/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Od 1.1.2013 nahrazeno vyhláškou č. 1/2012


 

Rok 2011

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2010 o místních poplatcích


 

Rok 2012

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2012  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.  Od 1.1.2016 nahrazeno vyhláškou č. 1/2015. 

 


 

Rok 2015

Vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č. 1/2015  o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 

 


Rok 2016

Vyhlášky: 

Obecně závazná vyhláška města Kardašova Řečice č.1/2016,kterou se stanoví části školského obvodu základní školy a mateřské školy zřízené městem Kardašova Řečice.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dnes je: 17.06.2019

Svátek slaví: Adolf

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 10.6.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019 - prodej dřeva v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019 - prodej dřeva (smrkových fošen) v elektronické aukci.
více
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení
Jiří Spielvogel, který zastupuje Město Kardašova Řečice, podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kardašova Řečice, rekonstrukce VO a MR.
více
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec zveřejňuje nabídku pozemků k náhradním restitucím v okrese Jindřichův Hradec, v katastru Kardašova Řečice.
více
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje.
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019
Volby do Evropského parlamentu proběhly 24. 5. a 25. 5. 2019.
více
Prvoligové finále s řečickou stopou
To, že má fotbalová Slavia Praha v našem městě početný fan-klub je známá věc a že v loňském roce uspořádal v Kardašově Řečici velmi úspěšné setkání těchto klubů také, a tak není divu, že naši zástupci nechyběli ani na posledním prvoligovém zápase letošní sezóny, shodou okolností s odvěkým rivalem Spartou Praha.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/86/2019 a CJH/87/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/86/2019 a C/87/2019 – prodej v elektronické aukci.
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více