Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pondělí 17.6.2019
den: 27°C
noc: 16°C
úterý 18.6.2019
den: 28°C
noc: 17°C
středa 19.6.2019
den: 31°C
noc: 18°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
308 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
63 17%

Které zákony se při správě obce používají? A co se může hodit Vám?


Není záměrem tohoto článku naučit čtenáře používat právní řád tohoto státu. To určitě ne. Chceme jen uvést přehled těch nejzákladnějších zákonů a vyhlášek, které tvoří základní kameny pro činnost obce, které obce používají pro svá rozhodnutí a kterými jsou povinováni při svých krocích. Neuvádíme zde texty zákonů a vyhlášek, používáme odkazy na stránky, kde jsou tyto předpisy volně dostupné. Zde opravdu jen "naťukáváme", abyste se tzv. chytli. 

 

Aby se  následující výčet právních norem tvářil jako ucelený, je potřeba začít s právními předpisy nejvyšší síly. Pro účely těchto stránek uvedeme dva a to ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky a pak Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Ústavu naleznete pod tímto odkazem a Listinu základních práv a svobod pro změnu v tomto odkazu


Osobám s právnickým vzděláním se bude tento krok zdát obrovský, ale opakujeme, že není smyslem zde popsat strukturu právního řádu České republiky, ale naťuknout na některé zákony, které by měly zůstat v podvědomí informacíchtivého čtenáře. Důležitým zákonem je tedy zákon o obcích, který ve Sbírce zákonů nalezneme pod č. 128/2000 Sb. 

Zákon o obcích 128/2000 Sb. naleznete právě v tomto odkazu


Kde se v obci či tedy v našem městě berou peníze? Začněme tedy zákonem o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům č. 243/2000 Sb.

Zkráceně se tento předpis nazývá Zákon o rozpočtovém určení daní č. 243/2000 Sb. a jeho text naleznete v tomto odkazu.


Předpisem aktuálně doplňujícím tento zákon je Vyhláška č. 259/2011 o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. V této vyhlášce naleznete konkrétní čísla, podle kterých se počítají částky, které obce dostávají do svého rozpočtu.

Odkaz bude doplněn, jakmile se předpis objeví na portálu veřejné správy, odkud jsou získávány odkazy ostatních zde anoncovaných právních norem.


Pokud jsme se dotkli finančních zdrojů obce, musíme zde uvést i Zákon č. 634/2004 Sb.,o správních poplatcích. Tento zákon stanovuje poplatky za úřednické úkony v širokém spektru stanoveném sazebníkem poplatků.

Zákon o správních  poplatcích č. 634/2004 Sb. hledejte v tomto odkazu


Teď jsme se dotkli správního práva a základního předpisu, podle kterého orgány obce vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Tímto předpisem je Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Jeho text naleznete v tomto odkazu.


Poměrně zásadním a současně diskutovaným zákonem je Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Město je v tomto případě zadavatelem a při výběru dodavatele ve smyslu uvedeného zákona je povinno se řídit tímto zákonem.

Jeho text naleznete pro změnu v tomto odkazu


Evidence obyvatel je rovněž upravena zákonným předpisem. Je jím Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel. Pokud jste četli v sekci určené matrice pojem "Ohlašovna" tak tady naleznete jeho původ. 

Zákon o evidenci obyvatel je právě zde


Pokud uvádíme zákon o evidenci obyvatel, musíme se přidat i zákon o matrikách. Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení naleznete v tomto odkazu


Poměrně zásadní je tzv. petiční zákon, který existuje od ranných dob moderní demokracie v našem státu. Jedná se o Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Jeho text naleznete v tomto odkazu.   


 

Pro pořádek uvádíme, že zákony v odkazech tohoto článku jsou čerpány z Portálu veřejné správy České republiky

 

 

Dnes je: 17.06.2019

Svátek slaví: Adolf

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 10.6.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019 - prodej dřeva v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019 - prodej dřeva (smrkových fošen) v elektronické aukci.
více
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení
Jiří Spielvogel, který zastupuje Město Kardašova Řečice, podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kardašova Řečice, rekonstrukce VO a MR.
více
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec zveřejňuje nabídku pozemků k náhradním restitucím v okrese Jindřichův Hradec, v katastru Kardašova Řečice.
více
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje.
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019
Volby do Evropského parlamentu proběhly 24. 5. a 25. 5. 2019.
více
Prvoligové finále s řečickou stopou
To, že má fotbalová Slavia Praha v našem městě početný fan-klub je známá věc a že v loňském roce uspořádal v Kardašově Řečici velmi úspěšné setkání těchto klubů také, a tak není divu, že naši zástupci nechyběli ani na posledním prvoligovém zápase letošní sezóny, shodou okolností s odvěkým rivalem Spartou Praha.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/86/2019 a CJH/87/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/86/2019 a C/87/2019 – prodej v elektronické aukci.
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více