Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

sobota 23.3.2019
den: 19°C
noc: 6°C
neděle 24.3.2019
den: 15°C
noc: 6°C
pondělí 25.3.2019
den: 10°C
noc: 2°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
262 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
52 17%

V této sekci naleznete informace o uskutečněných investičních akcích v našem městě, o akcích plánovaných a i probíhajících. Snažíme se o jednoduché řazení v článcích. V případě naší radnice a veřejného koupaliště se jedná o mimořádně diskutovaná témata a proto jsme udělali výjimku a utvořili pro obě akce samostatnou záložku. V nich pak soustřeďujeme veškeré dosud známé informace, prezentace a další informace. 

 

V sekci určené pro budovu radnice nabízíme dosud známé a dle běhu času doplňované informace ohledně možné přestavby budovy radnice či jejího zbourání a výstavby nové.

 

Tisk článku

Výstava soutěžních návrhů radnice a knihovny Kardašova Řečice

ikona článku


Jak bude vypadat nová radnice a knihovna v Kardašově Řečici? Občané budou moci posoudit práci a nezaujatost poroty při výběru nejvhodnějšího řešení rekonstrukce radnice i případné dostavby.

 

V pátek 28.6.2013 v 17.00 bude v Kulturním domě v Kardašově Řečici otevřena výstava všech 29 soutěžních návrhů na rekonstrukci stávající radnice. Zahájení výstavy bude spojeno se slavnostním vyhlášením nejlepších návrhů. Následovat bude veřejná diskuse se zástupci města, odborné komise a autory oceněných návrhů. I Vaše názory mohou ovlivnit konečnou volbu. Přijďte se seznámit s možnou budoucí podobou Vaší radnice i s prací poroty. Přijďte diskutovat o zvoleném řešení s odborníky.

Kardašova Řečice si vybírá podobu radnice z 29 návrhů

Město Kardašova Řečice vyhlásilo dvoukolovou veřejnou architektonickou soutěž o návrh radnice a knihovny letos v březnu. Soutěž je v obou kolech anonymní – jinými slovy porota po celou dobu hodnocení nezná jména autorů soutěžních návrhů. Soutěžní návrhy odevzdalo 29 uchazečů. Porota složená ze zástupců města a odborníků z nich v 1. kole vybrala 7 nejlepších a jejich autory /prostřednictvím pověřené důvěryhodné osoby/ vyzvala k dopracování konstrukčního řešení. První kolo soutěže zatím potvrdilo odhad investičních nákladů cca 30 mil. Kč včetně DPH.
Druhé kolo posuzování se uskuteční 21.6. 2013. Porotci zde vyberou 2 až 4 práce, které budou nejvhodnější k realizaci. Pak se otevřou obálky se jmény autorů a tito autoři pak budou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách vyzváni k účasti na jednacím řízení. Hodnotícím kritériem zde již nebude jen kvalita architektonického řešení, ale i ekonomická kritéria a smluvní podmínky. Který z oceněných návrhů se nakonec bude realizovat, by mělo být známo na počátku července. Pokud nenastanou komplikace, mohla by být zakázka na zpracování projektové dokumentace zadána do konce léta. Se samotnou revitalizací radnice a knihovny by se mělo začít co nejdříve, ideálně již na jaře 2014.

Výstava soutěžních návrhů radnice a knihovny Kardašova Řečice

Transparentní postup se městu vyplatí

„Architektonická soutěž o návrh je sice komplikovaný způsob výběrového řízení, ale rekonstruovat jednu z hlavních dominant našeho města je také složitý úkol. Už teď si jsem jistý, že se nám soutěž vyplatí a splní naše očekávání. Umím si představit, že by se mohl realizovat každý ze 7 postupujících návrhů a bylo by to kvalitní řešení. Vybírat ve druhém kole ty nejlepší bude asi velmi těžké. Chtěl bych velmi poděkovat všem 29 soutěžícím, kteří projevili o naše město zájem a chtěli nám pomoci řešit náš letitý problém s radnicí a knihovnou. Vážíme si každé práce, kterou jsme mohli posuzovat,“ uvedl Petr Nekut, starosta Kardašovy Řečice po ukončení prvního kola soutěže.
Jihočeská Kardašova Řečice je jedním z mála českých měst, které se rozhodlo zadat veřejnou zakázku na projekt formou soutěže o návrh. Soutěž o návrh by se měla konat u všech veřejných zakázek, kde předpokládaná stavební investice překročí 10 mil. Kč a projekt tedy bude stát více než 1 mil. Kč.
„Architektonická soutěž o návrh je nejtransparentnější a nejefektivnější způsob, jak zadat tento typ veřejné zakázky. Je to jediný způsob, jak si může město vybrat projekt pro veřejnou zakázku podle kvality řešení a celkových investičních nákladů,“ potvrzuje architekt Michal Fišer, člen odborné nezávislé hodnotící komise.
Stávající objekt klasicistní radnice z roku 1822 není nijak památkově chráněný, ale tvoří přirozenou dominantu náměstí J. Hrubého. Radnice a knihovna vypadá zvenku relativně zachovale, nicméně veškeré vnitřní vybavení je již dávno za hranicí své životnosti. Pracovníci knihovny, návštěvníci i knihy samotné zde trpí vysokou vnitřní vlhkostí a nezdravým prostředím. V minulosti se uvažovalo i o úplné demolici stavby a na jeho místě měla vyrůst nová moderní architektura. Tento záměr však nenašel dostatečně kladnou odezvu mezi místními občany, kteří se v anketě vyjádřili spíše pro revitalizaci starého objektu. Město Kardašova Řečice je menší středisková obec s 2 300 obyvateli, které v běžném roce hospodaří s 50 mil. Kč ročně. Počet návštěvníků místní knihovny stoupl za poslední 2 roky o 25 %. Vloni do knihovny zavítalo 8000 obyvatel.

Ing. Markéta Kohoutová,
organizátorka architektonické soutěže o návrh s následným jednacím řízením bez uveřejnění

Kontakt: info@soutez-o-navrh.cz, +420 603 541 033, www.soutez-o-navrh.cz
 

Pozn.: V příloze článku naleznete protokol o průběhu jednání poroty v prvním a druhém kole. 

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
protokol - prubeh jednani poroty 1_2 kolo_FIN.pdf Výstava soutěžních návrhů radnice a knihovny Kardašova Řečice 215.6 Kb
Tisk článku

Dnes je: 23.03.2019

Svátek slaví: Ivona

Aktuality

Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Hlášení městského rozhlasu 20.3.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/32/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/32/2019 - prodej stroje v elektronické aukci.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odbor zvláštní ochrany přírody, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, vydává Opatření obecné povahy č. 2.
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2019/38 Vydaná: čtvrtek 14.03.2019 11:01 (10:01 UTC) Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Olomoucký Moravskoslezský od čtvrtka 14.03.2019 18:00 do pátku 15.03.2019 06:00. Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Vysočina Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,) Olomoucký Moravskoslezský od pátku 15.03.2019 18:00 do soboty 16.03.2019 06:00.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/22/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/22/2019 - prodej Strojů v elektronické aukci.
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, zveřejňuje seznam pozemků, které jsou předmětem veřejné nabídky podle zákona o půdě.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby NV
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov vydává tuto "Dražební vyhlášku o provedení elektronick dražby nemovité věci.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více