Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

čtvrtek 18.4.2019
den: 19°C
noc: 5°C
pátek 19.4.2019
den: 20°C
noc: 6°C
sobota 20.4.2019
den: 21°C
noc: 6°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
280 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%

V této sekci naleznete informace o uskutečněných investičních akcích v našem městě, o akcích plánovaných a i probíhajících. Snažíme se o jednoduché řazení v článcích. V případě naší radnice a veřejného koupaliště se jedná o mimořádně diskutovaná témata a proto jsme udělali výjimku a utvořili pro obě akce samostatnou záložku. V nich pak soustřeďujeme veškeré dosud známé informace, prezentace a další informace. 

 

V sekci určené pro budovu radnice nabízíme dosud známé a dle běhu času doplňované informace ohledně možné přestavby budovy radnice či jejího zbourání a výstavby nové.

 

Rekonstrukce radnice v odborném tisku ikona článku

Rekonstrukce radnice byla zhodnocena i v odborném tisku. V časopise určeném především architektům, který nese název Energeticky soběstačné budovy. Na text se můžete podívat do přiložených obrázků. Celý časopis je dostupný na webu http://www.esb-magazin.cz/.


Naše radnice opět středem zájmu ikona článku


Kladně hodnotí soutěž o výběr návrhu na rekonstrukci stále více odborníků i médií. Jedním z nich jsou Literární noviny, jejichž článek nabízíme ve skenu uvnitř tohoto článku.


Týdeník 5+2 o naší radnici ikona článku


Naše radnice resp. její projekt rekonstrukce zaujal i týdeník 5+2, který ve své části o Jindřichohradecku uvedl informace o této plánované akci. Přečtěte si je v článku, který vyšel 5. září 2013. 


Výsledky veřejné soutěže na určitý výkon


V přiložených souborech nalezente informace o výsledku veřejné soutěže o návrh rekonstrukce radnice a protokol z jednacího řízení bez uveřejnění. 


Jaké návrhy byly do soutěže dodány? ikona článku

Pokud tento web prezentuje vítěze soutěže o návrh na rekonstrukci radnice, tak je potřeba dát i prostor ostatním návrhům, které nebyly tak úspěšné a prezentovat je před širokou veřejností. Veřejná výstava v místním kulturním domu nebyla řečičáky moc využita, tak třeba z pohodlí vlastní židle doma u monitoru se někteří podíváte. Článek za tímto úvodem je pokud možno co nejjednodušší - nepředstavuje se zde celé soutěžní panely - pouze vizualice jižního a severního pohledu na návrh rekonstruované radnice. Vítězné návrhy jsou v samostatném článku.


Radnice a knihovna se už brzy dočká důstojné opravy ikona článku


Jak bude vypadat nová radnice a knihovna v Kardašově Řečici? Příští týden by se mělo rozhodnout, který ze tří oceněných návrhů se bude realizovat. Rozhodovat bude nejen architektonická kvalita, ale i smluvní podmínky, ekonomická efektivnost řešení a to jak se autoři návrhů vypořádají s některými odbornými připomínkami k jejich návrhu.


Výstava soutěžních návrhů radnice a knihovny Kardašova Řečice ikona článku


Jak bude vypadat nová radnice a knihovna v Kardašově Řečici? Občané budou moci posoudit práci a nezaujatost poroty při výběru nejvhodnějšího řešení rekonstrukce radnice i případné dostavby.V příloze článku naleznete i protokol o průběhu jednání poroty v obou kolech soutěže o návrh.


Výstava soutěžních návrhů radnice a knihovny Kardašova Řečice ikona článku


Jak bude vypadat nová radnice a knihovna v Kardašově Řečici? Občané budou moci posoudit práci a nezaujatost poroty při výběru nejvhodnějšího řešení rekonstrukce radnice i případné dostavby.


Otázky a odpovědi - radnice a knihovna II. ikona článku


Radnice resp. její budoucí rekonstrukce vyvolává mezi soutěžícími architekty spoustu otázek, které je potřeba pečlivě a pokud možno kvalitně zodpovědět. V tomto již druhém článku s tématem naznačeným v nadpisu se budeme snažit na některé z nich odpovědět. Článek byl aktualizován 18.4.2013.  


Otázky a odpovědi - radnice a knihovna ikona článku


V následujícím textu, stejně jako v přiložené příloze jsou zaznamenány otázky účastníků soutěže o návrh architektonického řešení rekonstrukce místní radnice. Pro tyto informace otevřete článek - je možné si jej přímo vytisknout, či použít přiložený soubor zpracovaný sekretářem soutěže. 


Soutěž o projekt na novou radnici se rozbíhá ikona článku


Prvním krokem v soutěži o návrh rekonstrukce naší radnice byla 4. dubna 2013 odpoledne prohlídka budovy s následnou schůzkou všech účastníků s výběrovou komisí.


Kardašova Řečice bude mít novou radnici a knihovnu ikona článku


Město Kardašova Řečice vyhlásilo veřejnou soutěž o návrh radnice a knihovny. Vítězné řešení by mělo být známo na konci června. Se samotnou revitalizací radnice a knihovny by se mělo začít co nejdříve, ideálně již na jaře 2014.


Anketa k problematice radnice


Anketa k problematice radnice


Diskuse k radnici má svůj obsah
Diskuse k nové radnici se rozběhla naplno
Časopis Energeticky soběstačné budovy 4/2016

Tento časopis je prvním titulem, který je zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností.


Dnes je: 18.04.2019

Svátek slaví: Valérie

Aktuality

Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Hlášení městského rozhlasu 18.4.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/26/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/26/2019 - prodej smrkových fošen VI. v elektronické aukci.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více