Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pátek 26.4.2019
den: 27°C
noc: 14°C
sobota 27.4.2019
den: 14°C
noc: 8°C
neděle 28.4.2019
den: 16°C
noc: 7°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
282 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%
Tisk článku

Modeláři v Kardašově Řečici

 

Modeláři, v tomto případě letečtí, jsou zájmovou skupinou vzniklou současně s leteckou technikou. I v našem městě modeláři fungují drahnou řádku let. V Řečických zajímavostech vyšel před několika lety článek, díky kterému se podařilo poměrně přesně osvětlit historii fungování této zájmové činnosti.

Modeláři v Kardašově Řečici

Než budeme psát další řádky, sluší se uvést, že informace dále sepsané jsou z pera dlouholetého vedoucího modelářského kroužku pana Františka Běhounka.

Jak pan Běhounek uvádí, první znalosti o modelářském kroužku v Kardašově Řečici lze vystopovat v roce 1954, přičemž kroužek byl založen bývalým vojenským letcem, pozdějším krajským leteckým inspektorem Jaroslavem Kamarýtem. Kroužek vedl a z Českých Budějovic (!) dojížděl pan Čužma. V roce 1959 jej vystřídal Pavel Smrčka z Jindřichova Hradce. V roce 1960 vedl kroužek Josef Svoboda z Mnichu. Od roku 1961 do roku 1963 vedl kroužek zmíněný zakladatel této zájmové činnosti v našem městě Jaroslav Kamarýt. V té době měl kroužek 11 členů. Ve školním roce 1963 -1964 vedl kroužek Karel Klaška se zaměřením na technickou výchovu mládeže. Stavěli převážně modely lodí. Později vedl kroužek učitel František Kukačka, z této doby ovšem není mnoho informací.

Dále je možné navázat až v roce 1973, kdy kroužek znovu obnovil svou činnost a vedl jej Jiří Švarc. Dne 2. prosince 1977 byl ustanoven při místní organizaci Svazarmu letecko-modelářský klub pod vedením Petra Weintettla a měl devět členů. Klub sídlil až do roku 1981 v bývalém hotelu Modrá hvězda, který musel ustoupit novému nákupnímu středisku. Klub se tak přemístil do bytu na bývalou lesní správu ve dvoře u zámku.

Od roku 1981 vedl klub František Běhounek, se zaměřením na stavbu volně létajících modelů a práci s mládeží. Od ledna 1985 přešel klub pod základní organizaci Svazarmu – Aeroklub Jindřichův Hradec a rozdělil se na část práce s mládeží a na modeláře provozující rádiem řízené modely vedené Janem Kadlecem.

Činnost byla ukončena v roce 1991, kdy Jihočeské státní lesy doručily klubu výpověď ze stávajících prostor z důvodu přestavby objektu. K ukončení činnosti v té době přispěla i nedávná změna politického režimu a současně i předání vybavení klubu Aeroklubu v Jindřichově Hradci.

Během let následujících fungovali modeláři v našem městě dál, ovšem nebyli organizováni v nějakém právně podloženém svazku. Tento nedobrý stav byl změněn v roce 2007, kdy bylo skupinou místních modelářů za přispění několika kolegů z jiných měst, především z Jindřichova Hradce založeno občanské sdružení Model klub Kardašova Řečice. Jedním ze základních úkolů založeného sdružení je práce s mládeží a tím zajištění dalšího úkolu, kterým je rozvoj této zájmové činnosti.

Bylo velkou výhodou, že od počátku se našli ochotní a zkušenostmi vybavení modeláři, kteří se dětem během školního roku věnují. Dětem se tak již několikátý rok věnují Michal a Lukáš Vosecký a druhé skupině Jan Kadlec. Je složité v dnešní době děti připoutat k fyzické výrobě modelu a naučit je potřebné trpělivosti. Velice těžko se jim vysvětluje fyzický prožitek při fungování vlastnoručně postaveného „aparátu“, oproti prožitku u displeje výpočetní techniky jakéhokoliv druhu.

Modeláři dále přistoupili k otevření dalších kroužků a těmi jsou tzv. Šikulky. Tyto kroužky jsou určené především pro ruční práce, výrobu dekorativních předmětů a ozdob pro různá výročí během kalendářního roku. I tato skupina se má čile k světu, za což je možné přiznat lví podíl ženám, které si tuto činnost vzaly za vlastní. Jmenujme tedy některé: Radka Volfová, Dana Houdková, Lenka Žáková, Nikola Žáková, Jana Karasová, Jaroslava Vlková, Marie Šašková a Hana Nekutová.

Do dalších let fungování nezbývá než popřát mnoho úspěchů, pevné nervy a hodně dětských zájemců.

Bližší podrobnosti o fungování modelářů a šikulek můžete nalézt na internetu v tomto odkazu či na Facebooku.

 

Modeláři z Kardašovy Řečice pořádají každý rok poměrně rozsáhlou akci, kdy prezentují svého koníčka před místní veřejností. V následujících videích máte možnost shlédnout dosavadní ročníky (téměř včechny) a seznámit se tak s částí jejich činnosti. Všechna videa pro nás zpracovává Martin Vondrka. 

Tady video z Kapra v luftě 2011:

Pokračujeme rokem 2010: 

A jedeme o rok níž na 2009: 

Předposledním rokem o kterém existuje záznam je 2008:

Rok 2007 ještě nebyl umístěn veřejně, ale máme slíbeno, že bude dodán...

 

 

Tisk článku

Dnes je: 26.04.2019

Svátek slaví: Oto

Aktuality

Veřejná vyhláška čj. 1119565/19/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 26. dubna 2019 do 27. května 2019.
více
Hlášení městského rozhlasu 24.4. 2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více