Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

čtvrtek 20.6.2019
den: 31°C
noc: 18°C
pátek 21.6.2019
den: 26°C
noc: 15°C
sobota 22.6.2019
den: 26°C
noc: 16°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
311 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
65 17%

Texty pro tuto sekci připravila Marie Valdová za použití textů z diplomové práce Hany Ondřejové.Vývoj spolupráce s partnerskou obcí

ikona článku


Partnerská spolupráce Kardašovy Řečice se švýcarskou obcí Oberdiessbach začala nedlouho po pádu železné opony v tehdejší ČSFR, a to v roce 1991. Iniciativa k uzavření partnerství českých měst se švýcarskými městy vzešla v tomto případě ze vzájemné smlouvy Jihočeského kraje a kantonu Bern. Tyto dva celky spolu v roce 1991 uzavřely smlouvu o spolupráci vybraných měst z obou regionů. 

Bernská správa obcí vyzvala obce, které se chtěly na projektu podílet, k přihlášení se do konce července 1991. Na základě těchto přihlášek se pak již během léta 1991 definitivně určovaly dvojice partnerských obcí z obou zemí. Kardašově Řečici tak byla přidělena partnerská obec Oberdiessbach v okrese Konolfingen. Již od počátecního seznámení měst při prvních vzájemných návštěvách v roce 1992 se vytvořilo jakési nepsané pravidlo, že města se budou vzájemně každoročně navštěvovat, jeden rok pojede delegace řečických do Švýcarska a následující rok zase navštíví Švýcaři svou partnerskou obec v Čechách. Tyto návštěvy se často konají k nějakým zvláštním příležitostem a vždy je zajištěn pestrý program, který má partnerské obci přiblížit život v zemi svého partnera, kulturu a hospodářství obce a kraje.

 

Vzájemné návštěvy partnerských obcí

1991– starosta Kardašovy Řečice poprvé navštěvuje Oberdiessbach

1992– první vzájemné seznamovací delegace občanů a zastupitelů měst

1993– první početná skupina Švýcarů navštěvuje v červnu Kardašovu Řečici u příležitosti oslav navrácení městských práv a statutu města. Velkou část delegace tvořil dechový orchestr z Oberdiessbachu, který také v rámci oslav vystoupil.

1994– první výměnný pobyt žáků z Kardašovy Řečice v Oberdiessbachu. Téměř 3-týdenního pobytu se zúčastnilo celkem 5 řečických dětí. 

1995– červnová účast na výstavě Gemeinde 95´ a s ní spojená návštěva řečických v Oberdiessbachu.

1996– listopadová návštěva Švýcarů u příležitosti slavnostního otevření nové přístavby školy, na jejíž část partnerská obec přispěla finančním darem. Pro partnerskou delegaci byl mimo jiné připraven bohatý program, např. prohlídka hospodářství místní zemědělské firmy, prohlídka farmy na chov daňků, výlov rybníka a posezení s rybími hody.

léto 1996- neoficiální návštěva starostky Oberdiessbachu s manželem, kteří se zastavili v Kardašově Řečici při svém cestování po zemích střední Evropy.

1999– švýcarská návštěva pozvána do Kardašovy Řečice v červnu u příležitosti otevření nově zrekonstruovaného náměstí. Na oslavách vystoupil i švýcarský kvartet tří heligonek a kontrabasu a zahrál také na večerním posezení v kulturním domě. Zorganizováno bylo několik výletu a exkurzí do okolí, např. výlet do Třeboně, návštěva zámku Červená Lhota. Švýcaři byli ubytováni v hostitelských rodinách.

2001 – květnová cesta řečických do Švýcarska na hudební festival.Na festivalu vystoupila i Řečická kapela. Návštěvy se zúčastnili představitelé obce a občané, kteří poskytují ubytování Švýcarům u nás. Pro řečické byl připraven zajímavý program. Češi navštívili město Thun, Interlaken a známé jeskyně poustevníka Beata, Švýcaři pro ně připravili také prohlídku polesí s vysvětlením místních opatření na ochranu lesa.

Na začátku června 2001 přijeli do Kardašovy Řečice na výměnný pobyt žáci z Oberdiessbachu.

V říjnu 2001 cestovali řečičtí zastupitelé do Bernu u příležitosti desetiletého výročí navázání partnerských vztahů mezi Jihočeským krajem a kantonem Bern.

2002 – červnová návštěva Švýcarů u příležitosti řečické pouti a oslav 80 let kopané. Odstupující starostce paní Elisabeth Bachmann bylo uděleno čestné občanství města za zásluhy na rozvoji partnerství mezi oběma obcemi. Již tradičně byl připraven program pro švýcarské přátele, např. pečení selete, posezení s živou dechovou hudbou, návštěva zámku Hluboká a také taneční zábava k oslavě výročí kopané.

2004 – červnová návštěva řečických v Oberdiessbachu. Zúčastnili se mimo jiné členové dechové kapely a fotbalového týmu „starých pánu“, kteří se utkali s týmem místních fotbalistů v přátelském zápase. Výrazným zážitkem byla návštěva kantonálního festivalu jódlování.

2005 – delegace z Oberdiessbachu navštívila v říjnu své české partnerské město. Při této příležitosti navštívili Švýcaři také Český Krumlov a grafitové doly. Nechyběla ani prohlídka městem a slavnostní otevření nově renovované hasičské zbrojnice. Švýcaři v rámci pobytu seznámili řečické se svým jedinečným národním sportem „Hornussen“ a nechali je si tento netypický sport vyzkoušet.

Kromě říjnové návštěvy se uskutečnilo v roce 2005 také setkání žáků základních škol obou měst, kdy Švýcarské děti přijely na několik dní do Kardašovy Řečice.

2007 – červencová návštěva Švýcarů v Kardašově Řečici u příležitosti oslav 600 let od udělení městských práv. Švýcaři vystoupily několikrát v rámci oslav se svou velkou dechovou kapelou. Obec Oberdiessbach darovala u příležitosti oslav městu zvon s nápisem v češtine, který je symbolem tamního alpského pastevectví. Kromě programu oslav byl pro Švýcary připraven tradičně zajímavý program, např. návštěva firmy Fruko-Schulz v Jindřichově Hradci vyrábějící lihoviny a nealko nápoje, výlet úzkorozchodnou dráhou krajinou České Kanady do Nové Bystřice nebo návštěva zříceniny hradu Landštejn.

Na jaře roku 2007 se podívali do Oberdiessbachu někteří žáci řečické základní školy.

2008 – květnová cesta asi padesátky řečických občanů na návštěvu Oberdiessbachu u příležitosti 29. setkání jódlerů. K zábavě přispelo i hudební vystoupení řečické kapely. Pro Čechy byl naplánován výlet zubačkou na dvoutisícový vrchol Pilatus, který se tyčí nad Luzernem.

2010 – srpnová návštěva řečických v Oberdiessbachu u příležitosti oslav sloučení obcí Aeschlen-Oberdiessbach. Češi v rámci pestrého programu navštívili Interlaken a horskou restauraci na vrcholu Harder Kulm nad Interlakenem a účastnili se celého kulturního programu oslav bohatého především na hudební vystoupení místních kapel.


 

 

 

Dnes je: 20.06.2019

Svátek slaví: Květa

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 19.6.2019
více
Objednávka opravy balkonů a lodžie bytového domu č.p. 478
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města.
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/107/2019 a CJH/108/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/107/2019 a CJH/108/2019 - prodej hliníkových trubek v elektronické aukci.
více
22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
22. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje se koná ve čtvrtek 27. června 2019 od 11 hodin.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019 - prodej dřeva v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019 - prodej dřeva (smrkových fošen) v elektronické aukci.
více
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení
Jiří Spielvogel, který zastupuje Město Kardašova Řečice, podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kardašova Řečice, rekonstrukce VO a MR.
více
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec zveřejňuje nabídku pozemků k náhradním restitucím v okrese Jindřichův Hradec, v katastru Kardašova Řečice.
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019
Volby do Evropského parlamentu proběhly 24. 5. a 25. 5. 2019.
více
Prvoligové finále s řečickou stopou
To, že má fotbalová Slavia Praha v našem městě početný fan-klub je známá věc a že v loňském roce uspořádal v Kardašově Řečici velmi úspěšné setkání těchto klubů také, a tak není divu, že naši zástupci nechyběli ani na posledním prvoligovém zápase letošní sezóny, shodou okolností s odvěkým rivalem Spartou Praha.
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více