Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pondělí 17.6.2019
den: 26°C
noc: 15°C
úterý 18.6.2019
den: 27°C
noc: 16°C
středa 19.6.2019
den: 29°C
noc: 17°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
308 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
63 17%
Tisk článku

Informace o Řehořinkách, Cikaru a Kařtejnu

 

Osídlení na jih od Kardašovy Řečice směrem k řece Nežárce se již nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňska a představují ho převážně samoty nebo shluky několika stavení. Výjimku tvoří pouze osada Řehořinky, která tvoří souvislou zástavbu podle nítovské cesty na svahu od Nítovic dolů k Cikaru. Zdejší osídlení vzniklo v 18. století po vykácení původního lesního porostu, na loukách, založených hejtmanem hradeckého panství, Řehořem Auftieferem, jehož jméno je tu zvěčněno v názvu místa. K Řehořinkám, které jsou dnes v katastru Řečice, patřívala i cihelna na čp.179 a domek cihlářů, později po tesaři Dvořákovi zvaný Na Tesařce.

Informace o Řehořinkách, Cikaru a Kařtejnu

 

V současné době se Řehořinky, náležející do řečického katastru opět rozrostly o několik rodinných domů. Malebné místo ohraničené ze tří stran lesy poskytuje příjemné a klidné bydlení uprostřed přírody.

Informace o Řehořinkách, Cikaru a Kařtejnu

 

 V Cikaru se nachází bývalý poplužní dvůr, založený po roce 1698 a pod rybníkem Popelovem mlýn, písemně doložený již v roce 1554, po jehož původních majitelích Cvikarech, se místo jmenuje s nepatrnou odchylkou dodnes. Starobylý mlýn i dvůr dnes postupně rekonstruuje současný majitel.

Mlýn původně rodu Cvikarů - založen v 15. století

Mlýn na Cikaru

Rybník Popelov se stal přitažlivým místem k rekreaci a sportovnímu rybaření. V Cikaru se dělí silnice do tří směrů - k rybníku Holná, na Jemčinu a k Meteli. Vjezd autem je však možný pouze na zvláštní povolení. Zato turista i cyklista si zde užije své. Také Cikar patří do katastru Kardašovy Řečice.

Sportovní rybník s trofejní rybou...

Rybník Popelov

Jez na Meteli, časté "poutní místo" cyklistů, vodáků i pěších turistů. Malebné prostředí a otevřený kiosek s širokým sortimentem občerstvení.

Jez Metel

 Modrá turistická značka směřující od Cikaru k Meteli nás dovede do míst, nazývaných Kařtejn. Asi v pol. 16. století zde byl založen rybník tohoto jména, který však brzy zanikl. Stávala při něm bašta. Zdejší baštýř měl na starosti i několik okolních rybníků. V 18. století vrchnost baštu zrušila a na jejím místě zbudovala panský dvůr a sklárnu, která časem zanikla. Jméno Kařtejn, které se v místě přes různé jeho podoby udrželo dodnes, pochází z doby, kdy byl Jindřich IV. z Hradce na přelomu 15. a 16. století purkrabím na hradě Karlštejně. V roce 1503 se stal nejvyšším purkrabím království.

Budovy, které zde stojí jsou dnes v soukromých rukou. Kařtejn je rovněž katastrálním územím Kardašovy Řečice.


Z. Maršíková

Prameny:

Řečice Kardašová a bývalé panství řečické
Jaromír Hrubý, Praha 1893
Místopis Řečice Kardašovy, Jaromír Hrubý
Jindř.Hradec 1928 - 1934
Jindřichův Hradec, Ema Charvátová Praha 1974 

Tisk článku

Dnes je: 17.06.2019

Svátek slaví: Adolf

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 10.6.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/97/2019 a CJH/98/2019 - prodej dřeva v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/99/2019 a CJH/100/2019 - prodej dřeva (smrkových fošen) v elektronické aukci.
více
Veřejná vyhláška-Oznámení zahájení územního řízení
Jiří Spielvogel, který zastupuje Město Kardašova Řečice, podal žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Kardašova Řečice, rekonstrukce VO a MR.
více
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Pobočka Jindřichův Hradec zveřejňuje nabídku pozemků k náhradním restitucím v okrese Jindřichův Hradec, v katastru Kardašova Řečice.
více
Veřejná vyhláška s opatřením obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí, odbor druhové ochrany a implementace mezinárodních závazků tímto zveřejňuje opatření obecné povahy, kterým se stanoví odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého při prevenci závažných škod na rybářství a za účelem ochrany (jiných)volně žijících živočichů na území Jihočeského kraje.
více
Výsledky voleb do Evropského parlamentu v roce 2019
Volby do Evropského parlamentu proběhly 24. 5. a 25. 5. 2019.
více
Prvoligové finále s řečickou stopou
To, že má fotbalová Slavia Praha v našem městě početný fan-klub je známá věc a že v loňském roce uspořádal v Kardašově Řečici velmi úspěšné setkání těchto klubů také, a tak není divu, že naši zástupci nechyběli ani na posledním prvoligovém zápase letošní sezóny, shodou okolností s odvěkým rivalem Spartou Praha.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/86/2019 a CJH/87/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/86/2019 a C/87/2019 – prodej v elektronické aukci.
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více