Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

čtvrtek 18.4.2019
den: 19°C
noc: 5°C
pátek 19.4.2019
den: 20°C
noc: 6°C
sobota 20.4.2019
den: 21°C
noc: 6°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
280 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%
Tisk článku

Informace o Řehořinkách, Cikaru a Kařtejnu

 

Osídlení na jih od Kardašovy Řečice směrem k řece Nežárce se již nachází v chráněné krajinné oblasti Třeboňska a představují ho převážně samoty nebo shluky několika stavení. Výjimku tvoří pouze osada Řehořinky, která tvoří souvislou zástavbu podle nítovské cesty na svahu od Nítovic dolů k Cikaru. Zdejší osídlení vzniklo v 18. století po vykácení původního lesního porostu, na loukách, založených hejtmanem hradeckého panství, Řehořem Auftieferem, jehož jméno je tu zvěčněno v názvu místa. K Řehořinkám, které jsou dnes v katastru Řečice, patřívala i cihelna na čp.179 a domek cihlářů, později po tesaři Dvořákovi zvaný Na Tesařce.

Informace o Řehořinkách, Cikaru a Kařtejnu

 

V současné době se Řehořinky, náležející do řečického katastru opět rozrostly o několik rodinných domů. Malebné místo ohraničené ze tří stran lesy poskytuje příjemné a klidné bydlení uprostřed přírody.

Informace o Řehořinkách, Cikaru a Kařtejnu

 

 V Cikaru se nachází bývalý poplužní dvůr, založený po roce 1698 a pod rybníkem Popelovem mlýn, písemně doložený již v roce 1554, po jehož původních majitelích Cvikarech, se místo jmenuje s nepatrnou odchylkou dodnes. Starobylý mlýn i dvůr dnes postupně rekonstruuje současný majitel.

Mlýn původně rodu Cvikarů - založen v 15. století

Mlýn na Cikaru

Rybník Popelov se stal přitažlivým místem k rekreaci a sportovnímu rybaření. V Cikaru se dělí silnice do tří směrů - k rybníku Holná, na Jemčinu a k Meteli. Vjezd autem je však možný pouze na zvláštní povolení. Zato turista i cyklista si zde užije své. Také Cikar patří do katastru Kardašovy Řečice.

Sportovní rybník s trofejní rybou...

Rybník Popelov

Jez na Meteli, časté "poutní místo" cyklistů, vodáků i pěších turistů. Malebné prostředí a otevřený kiosek s širokým sortimentem občerstvení.

Jez Metel

 Modrá turistická značka směřující od Cikaru k Meteli nás dovede do míst, nazývaných Kařtejn. Asi v pol. 16. století zde byl založen rybník tohoto jména, který však brzy zanikl. Stávala při něm bašta. Zdejší baštýř měl na starosti i několik okolních rybníků. V 18. století vrchnost baštu zrušila a na jejím místě zbudovala panský dvůr a sklárnu, která časem zanikla. Jméno Kařtejn, které se v místě přes různé jeho podoby udrželo dodnes, pochází z doby, kdy byl Jindřich IV. z Hradce na přelomu 15. a 16. století purkrabím na hradě Karlštejně. V roce 1503 se stal nejvyšším purkrabím království.

Budovy, které zde stojí jsou dnes v soukromých rukou. Kařtejn je rovněž katastrálním územím Kardašovy Řečice.


Z. Maršíková

Prameny:

Řečice Kardašová a bývalé panství řečické
Jaromír Hrubý, Praha 1893
Místopis Řečice Kardašovy, Jaromír Hrubý
Jindř.Hradec 1928 - 1934
Jindřichův Hradec, Ema Charvátová Praha 1974 

Tisk článku

Dnes je: 18.04.2019

Svátek slaví: Valérie

Aktuality

Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Hlášení městského rozhlasu 18.4.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/26/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/26/2019 - prodej smrkových fošen VI. v elektronické aukci.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více