Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

sobota 23.3.2019
den: 19°C
noc: 6°C
neděle 24.3.2019
den: 15°C
noc: 6°C
pondělí 25.3.2019
den: 10°C
noc: 2°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (84%)
264 84%
Ne.
odpověď Ne. (16%)
52 16%

Nové knihy řečických autorů

ikona článku

V rámci programu tradičního Pouťového pódia, které již několik let přináší před řečickou poutí zábavný program na otevřené scéně na našem náměstí, byly letos pokřtěny tři nové knihy zdejších autorů, vydané nakladatelstvím EPIKA z Jindřichova Hradce, zcela odlišné ve svém žánru. Otevřete článek a čtěte dál...

Na knížky Petra Hanzlíka a Zdenky Maršíkové jste si v červnovém čísle Řečických zajímavostí mohli přečíst recenzi Jana Frolíka. Petr Hanzlík svou šestou knížkou povídek Příběhy argonauta nenechá čtenáře chladným, ale vtáhne ho do svých příběhů jako neviditelného účastníka dějů, které většina z nás může prožít právě jen díky literatuře a díky autorovi, jako je Petr Hanzlík, který má opravdu o čem psát. Zdenka Maršíková tentokrát svou další knížku věnovala dětem, a to především těm z Řečicka, neboť poutavé pohádkové příběhy se odehrávají v našem městečku a jeho okolí, na místech nám dobře známých. Pohádky nazvané Na řečickým rynku kámen na kamínku - Řečické pohádky a písničky doplňuje výběr ze starých řečických lidových písní, vydaných v roce 1906 ve sbírce Václava Judy Novotného, z nichž ta nejznámější dala i název celé knížce pohádek.

Jan Frolík v poslední době vydal tři sbírky básní, včetně vtipných limeriků, věnovaných dětem. Ačkoliv tvrdí, že poezie „je naprosto marginální forma umění“, a má v dnešní době také marginální počet čtenářů, „udělal si pořádek v šuplatech“, jak sděluje v poznámkách ke své poslední sbírce, a to je dobře. Básně, které šťastně unikly jeho pokusům o spálení, básně reflektující vnitřní nejistoty, souznění s přírodou, hledání i tápání, napsal zhruba mezi svou dvacítkou a třicítkou a nyní je vydal pod názvem Atlantida. Atlantida jako něco nenávratně ztraceného, ale přesto zanechávající svou stopu. Najdeme zde i několik písňových textů. To je tedy ona třetí pokřtěná kniha, jak jsem zmínila v úvodu.

Jan Frolík si v poslední době oblíbil psaní haiku. Viz jeho předešlá sbírka Haiku to nevysvětlí i částečně ve sbírce Útěcha z ornitologie, či časopisecky publikovaná haiku ve Tvaru, Literárních novinách, A2, Souvislostech nebo v antologii evropského haiku, nazvané Hvězda za hvězdou. Některá haiku se objevují i v překladu do polštiny, němčiny, běloruštiny a nyní aktuálně též do angličtiny ve čtvrtletníku World Haiku Review. Haiku je trojverší využívající zvukomalebnost jazyka, orientované především na přírodu, převzaté ze středověké japonské poezie a mající ve své původní formě přísnou vazbu. Jde o počet slabik v každém verši, v obvyklé podobě 5 -7-5. V současnosti však se píše i jistou liberální formou, jako tzv.evropské haiku, kde počet slabik nehraje tak důležitou roli. V tomto duchu píše i Jan Frolík a touto formou je psaná i poslední sbírka haiku, která vychází nyní v září, a je společným dílem dvou autorů. Pod názvem knížky Řečická haiku se skrývají dvě samostatné části – „Můra na skle“ Jana Frolíka a „Švestková hůl „ Aleše Šindeláře, píseckého rodáka, který žije v Řečici od roku 2000 a v současnosti je zde správcem DPS zámeček. Své básně publikoval již dříve knižně i v časopisech nebo v rozhlase. Několik jeho básní najdete v mimořádném vydání Řečických zajímavostí, vydaném v roce 2007 k 600. výročí udělení městských práv Kardašově Řečici.

Všechny uvedené knihy je možné koupit v nakladatelství EPIKA, Miřejovského 678, Jindřichův Hradec (mezi budovou policie a střední odbornou školou), též prostřednictvím internetu na adrese: www.epika.cz, eshop. Pohádky dostanete také v prodejně papírnictví na náměstí v Kardašově Řečici.

Nemohu nevzpomenout ještě jednu knihu, která nedávno vyšla ve spolupráci s občanským sdružením POMOC, Týn nad Vltavou a vytiskla ji Nová tiskárna Pelhřimov. Je to kniha řečického rodáka, Patera Hroznaty Františka Janouška „Jiskry jež se rozhořívají“, kterou vydal ve své edici Myrta. Kniha má 288 stran, jde o druhé pokračování Jisker z popela, podstatně obsáhlejší, jejichž první díl vyšel v roce 2010. Autor pokračuje ve svých životopisných vzpomínkách, které prokládá filosofickými a náboženskými úvahami. Čtení velmi zajímavé, reflektující předešlou dobu i na osudech některých osobností. Knihu je možné objednat na adrese: p. Hroznata František Janoušek, Čihovice 15, 375 01 Týn nad Vltavou.

Zdena Maršíková

Nové knihy řečických autorů Nové knihy řečických autorů Nové knihy řečických autorů Nové knihy řečických autorů Nové knihy řečických autorů


Dnes je: 23.03.2019

Svátek slaví: Ivona

Aktuality

Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Hlášení městského rozhlasu 20.3.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/32/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/32/2019 - prodej stroje v elektronické aukci.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odbor zvláštní ochrany přírody, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, vydává Opatření obecné povahy č. 2.
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2019/38 Vydaná: čtvrtek 14.03.2019 11:01 (10:01 UTC) Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Olomoucký Moravskoslezský od čtvrtka 14.03.2019 18:00 do pátku 15.03.2019 06:00. Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Vysočina Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,) Olomoucký Moravskoslezský od pátku 15.03.2019 18:00 do soboty 16.03.2019 06:00.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/22/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/22/2019 - prodej Strojů v elektronické aukci.
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, zveřejňuje seznam pozemků, které jsou předmětem veřejné nabídky podle zákona o půdě.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby NV
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov vydává tuto "Dražební vyhlášku o provedení elektronick dražby nemovité věci.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více