Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

středa 20.3.2019
den: 8°C
noc: 2°C
čtvrtek 21.3.2019
den: 9°C
noc: 1°C
pátek 22.3.2019
den: 13°C
noc: 3°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (84%)
261 84%
Ne.
odpověď Ne. (16%)
51 16%

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?


Záměrem každé obce je nabídnout případnému návštěvníkovi či cílenému turistovi něco z portfolia zajímavostí ve svém regionu resp. přímo v obci. Nejinak se o to pokusíme i my a v následujících snímcích doplněných o krátký komentář uvádíme několik zajímavých míst v našem městečku. 

 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Pohled na řečický zámek od mlýnského náhonu domu, v kterém se narodil básník Boleslav Jablonský. 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?


Zobrazit místo Řečický zámek na větší mapě

Na dvou snímcích (a funkční mapě) na Vás nesměle shlíží řečický zámek. S jeho stavbou nedaleko panského pivovaru, mlýnu a vinopalny započal v roce 1720 Jan Karel Josef Götz, který celé řečické panství v roce 1725 prodal. Zámek prošel vlastnictvím několika šlechticů, posledními vlastníky jsou Paarové. Hrabě Alfons Paar předal v únoru 1930 řečický zámek s parkem školským sestrám de Notre Dame. V roce 1948 byl v zámku zřízen domov důchodců, po roce 1989 byl zámek vrácen do užívání Kongregace Školských sester de Notre Dame, kterážto zde zřídila domov pro přestárlé řádové sestry. K zámku náleží rozsáhlý, velice pěkný park - pro veřejnost, stejně jako zámek, nepřístupný.   


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Rodný dům B.Jablonského na větší mapě

Na snímku nad tímto textem a mapou je zachycen rodný dům Boleslava Jablonského, vlastním jménem Karel Eugen Tupý, nar. 14.1.1813, zemřel 27.2.1881. Jeho ostatky jsou uloženy v Praze na Vyšehradě. 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Na rodném domu je umístěna pamětní deska z roku 1935. Deska zhotovená výtvarníkem J.V.Neubauerem z Jindřichova Hradce nahradila původní pamětní desku zasazenou mlynářem Františkem Melíšem.  

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Na náměstí Jaromíra Hrubého je umístěn pomník Boleslava Jablonského, který je dílem sochaře Josefa Strachovského. Slavnostně odhalen byl 8. srpna 1886 za účasti široké veřejnosti. 


 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Budova tzv. nové radnice byla na náměstí Jaromíra Hrubého vystavěna v letech 1822 - 1825. Slavnostně otevřena byla 1.2.1826. Nová proto, protože nahradila starou radnici, která byla vystavěna uprostřed náměstí před současným umístěním sochy Boleslava Jablonského. Původní radnice byla zbudována kolem roku 1621 po velkém požáru. Ta sloužila až do dalšího velkého požáru dne 13. srpna 1820. Byla jednopatrová s věžičkou a podsklepená. Součástí radnice byla chlebnice, masné krámy, jatka a šatlava. Před radnicí byl pranýř.

Určitou zajímavostí budovy nové  radnice je to, že v ní v letech 1842 - 1862 probíhalo vyučování školních dítek - kapacity místní školy nepostačovaly a proto byla jedna jedna místnost radnice určena pro školní výuku. 


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

Kostel sv. Jana Křtitele byl založen kolem roku 1380. Jednalo se o stavbu presbytáře v gotickém slohu. Věž ke kostelu byla přistavěna někdy kolem let 1614 - 1620. Kostel i věž shořela při velkém požáru 3. května 1814. V srpnu téhož roku byl na věži zhotoven nový krov, který dal věži charakteristický cibulovitý tvar a výšku 38 metrů. Věž prošla opravou v roce 1980, kdy bylo provedeno nové opláštění měděným plechem. Zajímavý je ochoz věže, do kterého jsou vsazeny některé náhrobní kameny z prvního hřbitova, který byl v bezprostředním sousedství kostela - na současné předzahradě fary. Součástí kostela je i sakristie románského původu. Tato je i jednou z nejstarších památek v našem městě. Svou podobu získala již v roce 1340.

 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Památník padlým na větší mapě

V roce 1923 byl na náměstí Svobody (na Malé stránce) vystavěn památník padlým. Je situován do místa, kde původně stála kaplička se sv. Janem Nepomuckým. Ta byla vystavěna přibližně v roce 1850 a zbořena v roce 1920. Dřevěná socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1730 byla přenesena do místního kostela sv. Jana Křtitele do kobky pod věží.  Pomník je věnován památce padlým v I. a II. světové válce. Po roce 1945 byl rozšířen. Je dílem Rudolfa Kabeše z Tábora. 

 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Pomníček padlým na větší mapě

Vpravo od brány nového hřbitova byl postaven v roce 1917 malý válečný pomníček v podobě velkého kamene s vytesaným nápisem 1914 - 1917. Tento pomníček je na svém místě dosud, přiznáváme, že by si zasloužil větší péči a důstojnost. 


 

Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo II.hřbitov na větší mapě

Nedaleko pošty, kulturního domu či nového hřbitova je umístěn hřbitov starší, jehož účel připomíná snad jen hrobka u jeho čelní zdi. Pomníky zřetelné v padesátých letech minulého století zde již nejsou, snad jen dvě zbývající torza připomínají účel tohoto místa. Zmíněná hrobka (uprostřed snímku) je posledním místem odpočinku matky řečického faráře Karla Halíka - pohřbena v roce 1846. Tento hřbitov v roce 1772 nahradil hřbitov první (u kostela). Fungoval až do roku 1911, kdy byl založen třetí hřbitov - naproti popisovanému. 


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Velký rybník na větší mapě

Na snímku nad mapou je pohledem z hráze zachycen rybník Velký. Byl založen Menhartem z Hradce v letech 1418 - 1437. Později byl zvětšen Jindřichem VI. z Hradce a to v letech 1453 - 1507. Jeho rozloha činí 96 hektarů. Ostrov má přibližně jeden hektar. Jedná se o rybník hospodářský, nicméně při přízni počasí nic nebrání koupání z "pláže".  

 


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zobrazit místo Hrad na větší mapě

Hrad je nejstarší řečickou památkou - leží asi jeden kilometr na jih na zalesněném návrší. Účelem tvrze bylo hájit zemskou cestu. Po vybudování nepoměrně většího hradu v Jindřichově Hradci pozbyl tento řečický svého významu a od 16. století je v archivních materiálech zmíněna místní tvrz jako opuštěná. Poslední ranou zbytkům této staby bylo rozkopání zbytků hradu řečickými a využití kamene pro stavbu vlastních domů. Místo nyní připomíná návrší a cedule u vedle běžící komunikace. 


Co zajímavého Vám můžeme nabídnout?

 


Zvětšit mapu

 

Židovský hřbitov byl založen v první polovině 17. století. V roce 1673 povolila městská rada ohrazení - v pozdější době byl ještě rozšířen do nynější velikosti. Hřbitov se nachází cca 1,5 km od města směrem k rybníku Nový. Je vlastně nedaleko historické stezky vedoucí k Jindřichovu Hradci.... Pokud máte zájem se na něj podívat, musíte si klíče vyzvednout u paní Michalíčkové, Háječek 620, Kardašova Řečice - tel. 384 382 677. Pojednání o historii židovské komunity v našem městě je v tomto odkazu

A informace o této památce na stránkách židovské obce naleznete v tomto odkazu

 


Zobrazit místo Grünnovi na větší mapě

Mapka, jak se k paní Michalíčkové případně dostanete...


Texty doprovázející snímky tohoto článku byly použity z knihy Kardašova Řečice a okolí ve fotografii, jejímž autorem je řečický rodák Vladimír Nekut (1923 - 1987). Kniha je stále dostupná na trhu. 

Foto: Ing. Milan Karas

        Čestmír Hlaváček ml. 

Dnes je: 20.03.2019

Svátek slaví: Světlana

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 18.3.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/32/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/32/2019 - prodej stroje v elektronické aukci.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 2
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, odbor zvláštní ochrany přírody, Kaplanova 1931/1, Praha 11 - Chodov, vydává Opatření obecné povahy č. 2.
více
Výstraha ČHMÚ
Číslo: PVI_2019/38 Vydaná: čtvrtek 14.03.2019 11:01 (10:01 UTC) Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Olomoucký Moravskoslezský od čtvrtka 14.03.2019 18:00 do pátku 15.03.2019 06:00. Na jev: SILNÝ VÍTR (NÍZKÝ STUPEŇ NEBEZPEČÍ): Praha Středočeský Karlovarský Plzeňský Jihočeský Pardubický Královéhradecký Liberecký Ústecký Vysočina Jihomoravský:(BK,BM,BI,BV,ZN,) Olomoucký Moravskoslezský od pátku 15.03.2019 18:00 do soboty 16.03.2019 06:00.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/22/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/22/2019 - prodej Strojů v elektronické aukci.
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Jindřichův Hradec, Pravdova 837/II, zveřejňuje seznam pozemků, které jsou předmětem veřejné nabídky podle zákona o půdě.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby NV
Soudní exekutor JUDr. Lukáš Jícha, Exekutorský úřad Přerov vydává tuto "Dražební vyhlášku o provedení elektronick dražby nemovité věci.
více
Oznámení o záměru směny pozemků
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnosr správce
Informační povinnost správce Vážení občané, v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů (dále jen Nařízení GDPR), si vás dovolujeme informovat o tom, jak město Kardašova Řečice zpracovává vaše osobní údaje. 1. Kdo spravuje vaše osobní údaje? Správcem vašich osobních údajů je: Město Kardašova Řečice nám. Jaromíra Hrubého 64 378 21 Kardašova Řečice Zastoupená: MVDr. Petrem Nekutem – starostou Tel.: 384 383 031 E-mail: posta@kardasova-recice.cz ID datové schránky: trrb6ca 2. Kdo je pověřencem pro ochranu osobních údajů města Kardašova Řečice? Jako orgán veřejné moci, musíme mít pověřence pro ochranu osobních údajů, který nám pomáhá chránit vaše osobní údaje. Naším pověřencem pro ochranu osobních údajů je: Ing. Bc. Leona Bucharová, Petrův Dvůr 54, 384 11 Netolice, Tel.: 773 823 040. E-mail: info@gdprproobce.com 3. Kdy se můžete obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů? Pokud se domníváte, že zpracováváme vaše osobní údaje v rozporu s právními předpisy, můžete podat stížnost u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 4. Z jakého důvodu zpracovává města Kardašova Řečice vaše osobní údaje? Zpracováváme vaše osobní údaje zpravidla proto, že nám to ukládá zákon nebo jiný právní předpis (zejm. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). V některých případech zpracováváme vaše osobní údaje v rámci výkonu územní samosprávy či pro plnění smluvních vztahů. 5. Předáváme vaše osobní údaje jiným subjektům? Ano, předáváme osobní údaje v případě, že nám to ukládá právní předpis nebo podmínky dotačního řízení (např. Krajský úřad v případě vyúčtování dotací). Soukromým subjektům předáváme osobní údaje jen v případě, že je to nutné pro splnění naší povinnosti (např. externí účetní). 6. Předáváme osobní údaje do třetích zemí? Osobní údaje do třetích zemí (zemí mimo Evropskou unii) nepředáváme. 7. Po jakou dobu budou vaše osobní údaje uloženy v našich evidencích? Vaše osobní údaje budou v našich evidencích uloženy po dobu stanovenou vnitřními předpisy obce, příp. po nezbytně nutnou dobu dle účelu zpracování. 8. Jaká máte vůči nám, jako správci mých osobních údajů, práva? Kdykoliv od nás můžete požadovat, abychom - vám umožnili přístup k vašim osobním údajům - opravili vaše osobní údaje, které nejsou přesné - vymazali vaše osobní údaje (v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v článku 17 Nařízení GDPR), případně omezili jejich zpracování. 9. V čem spočívá právo na přístup k osobním údajům? Můžete nás požádat, abychom Vám sdělili, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Můžete nás požádat o přístup ke zpracovávaným osobním údajům a o informace o zpracování těchto údajů. Můžete nás požádat o poskytnutí kopie zpracovávaných osobních údajů. 10. Můžete požádat o přístup k osobním údajům jiného osoby? Můžete požádat pouze o přístup ke svým osobním údajům. Pokud chcete požádat o osobní údaje jiné osoby, musíte mít od ní plnou moc. 11. Jakým způsobem můžete takovou žádost podat? Tuto žádost můžete podat jakýmkoliv způsobem (včetně e-mailu). Pověřený pracovník má však povinnost zjistit vaši totožnost, proto Vás může vyzvat k tomu, abyste svou totožnost doložili. 12. Do kdy mi poskytnete odpověď? O přijatých opatřeních vás budeme informovat zpravidla do jednoho měsíce. V některých složitých případech však můžeme lhůtu prodloužit. 13. Kolik taková žádost stojí? Tato žádost a její vyřízení je bezplatná. Nicméně v odůvodněných případech můžeme požadovat náhradu některých nákladů (např. cenu přenositelného disku, na kterém vám je poskytnut seznam všech osobních údajů, které o vás zpracováváme). 14. Dal jsem souhlas se zpracováním osobních údajů a chtěl bych ho odvolat. Pokud udělujete souhlas se zpracováním některých vašich osobních údajů, pak máte právo kdykoli souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. To znamená, že zpracování osobních údajů do odvolání souhlasu je legální. 15. Co máte konat, pokud se domníváte, že nezpracováváme vaše osobní údaje správně? V takovém případě se můžete obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů).
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více