Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pátek 19.4.2019
den: 22°C
noc: 5°C
sobota 20.4.2019
den: 21°C
noc: 6°C
neděle 21.4.2019
den: 22°C
noc: 6°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
280 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%

Rok Boleslava Jablonského skončil

ikona článku


Divadelním představením „Vivat, Jablonský!“, které tento pátek (18. 10. 2013) v Kardašově Řečici a v sobotu v Jindřichově Hradci sehrály společně spolky divadelních ochotníků z K. Řečice a J.Hradce, skončil rok, ve kterém jsme si připomněli 200. výročí narození místního rodáka básníka Boleslava Jablonského.

Jednalo se o celou řadu akcí, které započaly koncem loňského roku vydáním dvou knih z básníkova života – „Těžko jest slavíku“ od Zdenky Maršíkové a „Zaneste city mé ku klidné Řečici“ od Jana Frolíka. Po dlouhé době vydalo město důstojnou knihu – dokonce hned dvě, které svou úrovní příjemně překvapily své čtenáře a prezentovaly místní autory. Poté následovalo setkání u rodného domu v den básníkova narození, pokračovalo se návštěvou jeho hrobu a působiště ve Strahovském klášteře a věnováno mu bylo i tradiční prvomájové setkání v Masarykově háji. Hlavní oslava byla na řečickém náměstí 11. srpna za účasti opata Strahovského kláštera, baráčnicích obcí i široké veřejnosti. 

Divadelní představení, které na základě knihy Zdenky Maršíkové napsala Sabina Langerová, pak mapovalo zásadní okamžiky básníkova života i ukázky z jeho tvorby. Představení režíroval Jiří Langer a bylo symbolické, že ho sehráli ochotníci z jeho rodného města společně s ochotníky z města jeho studií a souboru, který nese jeho jméno. Práce při nastudování hry, která probíhala střídavě v J. Hradci a K. Řečici, oba kolektivy velmi sblížila a zejména pro naše ochotníky byla velmi poučná. Samotné představení pak příjemně překvapilo své návštěvníky a přineslo jim mimo jiné i celou řadu informací z Jablonského života a díla.

Chtěl bych tímto poděkovat hradeckému souboru v čele s manžely Langerovými za práci na hře i při jejím nastudování, oběma autorům publikací, baráčnickým spolkům, Strahovskému klášteru, kulturní komisi v čele s Karlem Slámou i široké veřejnosti, která se oslav zúčastnila. Celý rok proběhl velmi důstojně a já věřím, že naši následovníci ani v budoucnu na Boleslava Jablonského nezapomenou.


MVDr. Petr Nekut 

Rok Boleslava Jablonského skončil

 

Dnes je: 19.04.2019

Svátek slaví: Rostislav

Aktuality

Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Hlášení městského rozhlasu 18.4.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/26/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/26/2019 - prodej smrkových fošen VI. v elektronické aukci.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více