Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

středa 23.5.2018
den: 25°C
noc: 14°C
čtvrtek 24.5.2018
den: 24°C
noc: 13°C
pátek 25.5.2018
den: 25°C
noc: 14°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (90%)
138 90%
Ne.
odpověď Ne. (10%)
15 10%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Zastupitelstvo schválilo trasu obchvatu

Březnové zastupitelstvo našeho města bylo středem velkého zájmu a již při jeho přípravě jsme do radničního sálu dali všech 80 židlí, ale i to bylo málo, a tak jsme je doplnili o židle z knihovny.

Středem zájmu nebylo ani tak hospodaření města, které sice dopadlo velmi dobře, ale projednání petice týkající se trasy obchvatu města. Zastánci i odpůrci byli v podstatě vyrovnaní a po příjezdu zástupců investora stavby – Ředitelství silnic a dálnic – a projektanta stavby, se diskuse rozběhla naplno.

V úvodu jsem zrekapituloval historii tvorby územního plánu a trasy obchvatu, který jistě není úplně ideální, ale je v podstatě jediný možný, ale i to, že připomínky měly zaznít zejména při schvalování územního plánu, což se však nestalo a v té době nebyla k obchvatu jediná připomínka. Zástupci petentů poukazovali na některé problematické body křižovatek, zvýšení dopravy v Palackého ulici či v blízkosti svých staveb, odpůrci pak na to, že stávající doprava je mnohem horší a jejich problémy jsou nesrovnatelně větší než případné dopady nové trasy obchvatu.

Nutno říci, že i když byla diskuse mnohdy bouřlivá a emotivní, nikdy nepřesáhla meze korektnosti a slušnosti, a za to bych chtěl všem účastníkům poděkovat. Po skončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování členů zastupitelstva, které dopadlo zcela jednoznačně – všech 15 členů zastupitelstva hlasovalo pro potvrzení stávající trasy obchvatu. Jeho příprava může tudíž pokračovat a i když to nebude hned, věřím, že se naše město v dohledné době obchvatu dočká.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 23.05.2018

Svátek slaví: Vladimír

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 21.5.2018
více
Řečice žila cyklistikou
Sobota 19. května byla ve znamení již tradičního cyklistického závodu MTB Prodoli Řečické okruhy, který pořádá místní cyklistický SK K. Řečice za podpory Města Kardašova Řečice.
více
Změna svozového dne
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Jindřichův Hradec upozorňuje na změnu svozového dne směsného komunálního odpadu.
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
V souladu se zněním § 36 odst. 5 a 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění Vám zasíláme Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2017 k vyvěšení na úřední desce. Ludmila Lomská, oddělení plánování cen ČEVAK a. s.
více
Výluky ČD
Informujeme Vás, že ve dnech 28. - 30. 5 2018 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 225 Veselí n. L. - J. Hradec. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
více
Veřejná vyhláška čj. 1112217/18/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 27. dubna 2018 do 28. května 2018.
více
Usnesení zastupitelstva města č.15/2018
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více
Usnesení rady města č.52/2018
více
Usnesení rady města č.53/2018
více
Usnesení rady města č.51/2017
více
Usnesení rady města č.50/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 14/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 13/2017
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
SMO Bukovská voda zveřejňuje v příloze Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Bukovská voda na roky 2019 a 2021 (v Kč).
více