Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

středa 23.5.2018
den: 25°C
noc: 14°C
čtvrtek 24.5.2018
den: 24°C
noc: 13°C
pátek 25.5.2018
den: 25°C
noc: 14°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (90%)
138 90%
Ne.
odpověď Ne. (10%)
15 10%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Hospodaření města skončilo přebytkem

Březnové zastupitelstvo města bylo ve znamení projednání obchvatu města, ale neméně důležitým bodem bylo i schvalování hospodaření města v loňském roce, které dopadlo nad očekávání dobře.

Schválený rozpočet počítal s příjmy ve výši 46 mil. Kč, ale skutečnost byla více než 56,5 mil. Kč, což bylo dosaženo zejména získáním některých dotací v celkové výši 5,3 mil. Kč. Z těch větších bych chtěl zmínit zejména dotaci z OPŽP na třídění odpadů ve výši 2,8 mil. Kč a 610 tis. Kč na naučnou stezku. Dále pak se jednalo o překročení daňových příjmů i příjmů z vlastní činnosti. Výdajová část pak byla ve znamení investic, kde plánovaná částka ve výši 24,3 mil. Kč dosáhla více než 27 mil. Kč. Z těch větších investic bych chtěl zmínit rekonstrukci malé školy, vybavení sběrného dvora, naučnou stezku, chodníky, pečovatelské byty, polní cesty, zateplení bytového fondu a celou řadu dalších menších akcí. Přes tuto velkou investiční aktivitu skončilo hospodaření, které bylo plánováno se schodkem téměř 7 mil. Kč, v přebytku 1,2 mil. Kč, což je velký úspěch a svědčí o velmi dobrém hospodaření. Město má též dostatečné rezervy na účtech a počítáme s jejich zapojením v letošním i v příštím roce, kdy počítáme s velkými investicemi – zejména s hasičskou zbrojnicí a Tyršovou ulicí.

Finanční situace města je velmi dobrá a dá se říci, že nás čekají spíše ty lepší roky.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 23.05.2018

Svátek slaví: Vladimír

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 21.5.2018
více
Řečice žila cyklistikou
Sobota 19. května byla ve znamení již tradičního cyklistického závodu MTB Prodoli Řečické okruhy, který pořádá místní cyklistický SK K. Řečice za podpory Města Kardašova Řečice.
více
Změna svozového dne
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Jindřichův Hradec upozorňuje na změnu svozového dne směsného komunálního odpadu.
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
V souladu se zněním § 36 odst. 5 a 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění Vám zasíláme Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2017 k vyvěšení na úřední desce. Ludmila Lomská, oddělení plánování cen ČEVAK a. s.
více
Výluky ČD
Informujeme Vás, že ve dnech 28. - 30. 5 2018 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 225 Veselí n. L. - J. Hradec. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
více
Veřejná vyhláška čj. 1112217/18/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 27. dubna 2018 do 28. května 2018.
více
Usnesení zastupitelstva města č.15/2018
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více
Usnesení rady města č.52/2018
více
Usnesení rady města č.53/2018
více
Usnesení rady města č.51/2017
více
Usnesení rady města č.50/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 14/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 13/2017
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
SMO Bukovská voda zveřejňuje v příloze Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Bukovská voda na roky 2019 a 2021 (v Kč).
více