Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

středa 23.5.2018
den: 25°C
noc: 14°C
čtvrtek 24.5.2018
den: 24°C
noc: 13°C
pátek 25.5.2018
den: 25°C
noc: 14°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (90%)
138 90%
Ne.
odpověď Ne. (10%)
15 10%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Bude v K. Řečici obchvat?

Problematika obchvatu města se řeší více než čtyřicet let a po schválení územního plánu před čtyřmi lety se zdálo, že se konečně našlo řešení, které uleví našemu městu od stále vzrůstající a těžší dopravy, která prochází samým středem města a obtěžuje nejenom přilehlé domy, ale i většinu občanů pohybujících se kolem silnice první třídy.

Vedení města se snažilo nejrůznějšími způsoby lobovat za urychlení výstavby a v poslední době se věci daly do pohybu a po vypracování studie obchvatu se započalo s geologickým průzkumem v předpokládané trase obchvatu, který se objevil i v plánu ŘSD (Ředitelství silnic a dálnic) na příští léta. O to překvapující byla petice proti obchvatu, která zpochybňuje ne snad obchvat samotný, ale jeho trasu či některá řešení křižovatek a napojení na komunikace města. Petice, která byla směrována především na investora stavby ŘSD, se dotýká i nás a mohla by v lepším případě znamenat oddálení realizace o deset či více let, případně na neurčito. Snažili jsme se proto s iniciátory petice jednat o možnostech řešení situace, některé věci jsme si vysvětlili, ale nedá se říci, že bychom se shodli na společném řešení přijatelným pro všechny.

Schvalování územního plánu je dlouhodobý proces, má plno etap a veřejných projednávání a je proto překvapivé, že někteří občané argumentují nedostatkem informací a své připomínky neuplatnili v průběhu projednávání, kdy k tomu byl prostor. Územní plán je mimo jiné zveřejněn též na stránkách města.

O celé situaci jsme též jednali i s investorem ŘSD a musím říci, že jsme se setkali s velmi korektním a vstřícným jednáním, jak paní ředitelky Hruškové, tak i projektantů stavby, kteří jsou přístupní úpravě některých problematických úseků obchvatu dle požadavků petentů.

Problematikou obchvatu by se mělo zabývat i březnové zastupitelstvo města, na které bych chtěl tímto všechny občany pozvat. Budou zde přítomni i zástupci ŘSD a v mezích možností se bude diskutovat i o některých úpravách řešení obchvatu města.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 23.05.2018

Svátek slaví: Vladimír

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 21.5.2018
více
Řečice žila cyklistikou
Sobota 19. května byla ve znamení již tradičního cyklistického závodu MTB Prodoli Řečické okruhy, který pořádá místní cyklistický SK K. Řečice za podpory Města Kardašova Řečice.
více
Změna svozového dne
AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. Jindřichův Hradec upozorňuje na změnu svozového dne směsného komunálního odpadu.
více
Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2017
V souladu se zněním § 36 odst. 5 a 8 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění Vám zasíláme Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2017 k vyvěšení na úřední desce. Ludmila Lomská, oddělení plánování cen ČEVAK a. s.
více
Výluky ČD
Informujeme Vás, že ve dnech 28. - 30. 5 2018 proběhne výluka železniční přepravy na trati číslo 225 Veselí n. L. - J. Hradec. Z tohoto důvodu budou všechny dotčené vlakové spoje nahrazeny autobusovou přepravou.
více
Veřejná vyhláška čj. 1112217/18/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 27. dubna 2018 do 28. května 2018.
více
Usnesení zastupitelstva města č.15/2018
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více
Usnesení rady města č.52/2018
více
Usnesení rady města č.53/2018
více
Usnesení rady města č.51/2017
více
Usnesení rady města č.50/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 14/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 13/2017
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
SMO Bukovská voda zveřejňuje v příloze Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Bukovská voda na roky 2019 a 2021 (v Kč).
více