Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

pátek 19.4.2019
den: 22°C
noc: 5°C
sobota 20.4.2019
den: 21°C
noc: 6°C
neděle 21.4.2019
den: 22°C
noc: 6°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
280 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
59 17%

Jak proběhla oslava 90 let kopané v našem městě?

ikona článku

Na úvod tohoto článku použiji krátkou úvahu o možnosti přispívat na webové stránky města, protože pokud se podíváte na podpis pod tímto textem tak zjistíte, že jej nesepsal nikdo z volených představitelů obce, ale váš spoluobčan z našeho města. Důvody pro tento článek jsou diskuse vedené mezi lidmi na ulici či u piva a konečně i reakce v návštěvní knize těchto stránek.

 

Jakákoliv zájmová činnost nesoucí nepřetržitý vývoj několika desetiletí – v případě řečického fotbalu takřka jednoho celého století zasluhuje obdiv a je určitě správné ji náležitě oslavit a oslavit samozřejmě důstojně. Fotbal je sportem kolektivním a jeho fungování je závislé na činnosti nejen samotných sportovců, ale v míře zásadní na činnosti spousty ochotných lidí v zázemí. Kde by byl fotbal bez kvalitně upraveného hřiště, bez šaten, bez trenérů jednotlivých kategorií a dalších a dalších nezištných spolupracovníků rekrutujících se z řad místních občanů. Za devadesát let místní kopané prošla přes místní hřiště a šatny hezká řádka fotbalistů, trenérů, správců hřiště a dalších jimž tento sport učaroval. Ti všichni, nebo aspoň valná většina, se s hrdostí ve fotbalové duši připravili na oslavu devadesáti let kopané.

Akce, jejíž rámcový program mi byl prezentován pro účely webových stránek města, se od prvních týdnů letošního jara dala tušit jako rozsáhlá, předpokládající zapojení širokého okruhu fotbalových nadšenců a určitě i profesionálů v mediální problematice. To, že zorganizování celodenní akce s nepřetržitým programem je náročné, je více než jasné a ještě jasnější je to, že na takový podnik je potřeba poměrně dost peněz. Město samo na tuto akci přispělo částkou 20 tis. korun, poskytlo podium, stan lavice i stoly, vedle další řady sponzorů, kteří prý dle vyjádření jednoho z hlavních organizátorů nechtěli být jmenováni. Proč ne – pokud mají finanční mecenáši fotbalu toto přání, je třeba jej respektovat.

V dalších řádkách se pokusím prostřednictvím vlastních postřehů zhodnotit průběh celého dne, jelikož jsem čas od půl desáté až do jedenácté hodiny večerní strávil areálu fotbalového hřiště. Pokusím se i prostřednictvím tohoto článku reagovat i na dva příspěvky, které jsou součástí Návštěvní knihy tohoto webu.

Před samotným příchodem jsem si uvědomil, že jsem vlastně nikde z žádného regionálního média (mimo místního rozhlasu) neslyšel, že by se akce konala a veřejnost by na ní byla přizvána. Přeci jen škoda, když místní fotbalisté pracují na takto rozsáhlé oslavě tohoto svého svátku. Pravdou zas je, že plakátky byly po městě vylepeny a pravidelní čtenáři vývěsek se o akci dozvěděli. Na web jsem s dlouhým předstihem dával psaný program ve variantě jarních měsíců, takže i tam byla možnost se seznámit.

U vstupu do areálu TJ Sokol byli připraveni místní fotbalisté k prodeji vstupenek a nabízeli jako doplňkový sortiment vlaječky a tácky připomínající toto fotbalově významné výročí. Tady musím zmínit asi jeden ze zásadních problémů (jak jej tedy vnímám já), a to byla výše vstupného. Na celodenní program (jiná varianta oficiálně nebyla) činilo vstupné 200,- Kč za osobu nad 15 let. Nechalo by se složitě zde uvažovat, zda je to moc či akorát. Výši vstupného zhodnotil počet příchozích diváků.

Na tréninkovém hřišti byl připraven velký stan, dostatek míst k sezení a podium pro odpolední a večerní hudební produkci. Fotbalisti připravili i tombolu pro tuto akci, kdy některé lístky vyhrávaly ihned věcnou cenu a některé postupovaly do večerního hlavního losování o čtrnáct hodnotných cen. O prodej lístků tomboly se po celý den obětavě staraly manželky fotbalistů za přispění ostatních členů Sokolu.

Hlavní program začínal v deset hodin dopoledne fotbalovým utkáním žáků proti žákům Slavie České Budějovice za skromného slovního úvodu hlavního komentátora dne, kterým byl Karel Sláma. Komentátor se snažil seč mu síly stačily, ale nemohl překonat handicap, kdy ke své účasti svolil v předvečer oslavy.

Na zmíněný zápas žáků navázaly oslavy kolem poledne utkáním dorostu proti fotbalovému týmu Slavonic a po něm staří pánové proti týmu fotbalistek z Jindřichova Hradce. Všechna tři utkání byla doprovázena velice malým počtem diváků, přestože všichni sportovci podávali krásné sportovní výkony, v případě utkání starých pánů proti ženskému týmu s trochou nadsázky, která byla na místě a celou hru patřičně okořenila a zatraktivnila.

Po ukončení tohoto zápasu, po mírné časové proluce, kdy se přítomní diváci mohli občerstvit na několika místech a samozřejmě tombolu zakoupit, vystoupila se svým programem snad všem známá skupina Schovanky. Skladba stíhala skladbu, jen opět škoda, že diváků bylo opravdu poskrovnu…

Před hlavním fotbalovým utkáním slavnostního dne se obloha zatáhla a vypadala opravdu zlověstně. Nicméně fotbalisti zvučných jmen přijeli a nastoupili. Diváků lehce přibylo, ale představa nejen organizátorů o počtu diváků byla určitě jiná. Před zahájením zápasu byli oceněni mladí úspěšní místní fotbalisté Jakub Imber a Jan Bursík za jejich výkony během celé fotbalové sezony. Organizátoři zde poděkovali za dlouholetý přínos panu Zdeňku Beníškovi a frontman týmu hostů Ladislav Vízek mu na památku předal dres s podpisy našich fotbalových reprezentantů. A to už se hra rozběhla naplno. Myslím, že přítomní diváci mohli být spokojeni, hrálo se s nasazením i přes nepřízeň počasí.

Po tomto utkání se program přesunul od plochy hlavního hřiště na tréninkovou plochu, kde po doprodeji zbylých lístků do tomboly proběhlo losování hlavních cen tomboly a po jejím ukončení pokračovala volná zábava za doprovodu místní skupiny Baret.

Dovolím si na závěr maličko zhodnotit i dva nazlobené příspěvky v návštěvní knize, v mém případě však hodnocení podepsané bez zbytečných „nicků“. Ano, vstupné asi bylo zásadní komplikací účasti diváků, mohlo být možná odstupňováno, je otázkou zda bylo vhodné na zápasy dětí vůbec volit vstupné, zvlášť když sport mládeže by měl být maximálně podporován a prezentován před nejširší veřejností. Město se stydět nemusí, jak uvádí pisatelka Marie - na tuto oslavu přispělo výrazně jak finančně, tak i materiálově, město by se mělo asi zamyslet nad způsobem podpory či účasti v akci, kterou podporuje, protože zpětná vazba pro něj nevyzněla dobře, byť úmysl zastupitelů byl dobrý – přispět na organizaci oslav pořádaných pro nejširší okruh diváků.

No a honba pořadatelů za vstupným je z jedné strany pochopitelná – přeci jen náklady nebyly úplně malé, ale z druhé strany „moc tlačit na pilu“ taky nenese žádné ovoce, spíš odpor veřejnosti. A to, že se nějaký „hrdina“ ve svých úvahách naváží do Jiřího Radosty (kterého každý opravdu zná pod přezdívkou Kaštan) se nechá hodnotit jako hrubá urážka, nad kterou se musí, zvlášť k anonymnímu hrdinství autora, mávnout rukou. Stejně tak hodnocení kapely autorem příspěvku při cestě domů, kdy si zašel na pivko (asi po jiných pivkách), protože nepoznal skupinu, která hraje – jednalo se o nedávno vzniklou skupinu Baret, která hraje jedna radost.
Do posledních řádků je třeba říct, že je nesmírně škoda, že aktivita mnoha fotbalových nadšenců a jejich rodin, kteří přípravě oslavy věnovali spousta času a úsilí a chtěli předvést svou krásnou sportovní zálibu v nejlepším možném světle před veřejností, byla zkalena a snížena organizátorskou liknavostí jiných kolegů. Ale o tom zúčastnění vědí a jen jim je jasný obsah předchozí věty.

 

Ing. Milan Karas
 

Dnes je: 19.04.2019

Svátek slaví: Rostislav

Aktuality

Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/43/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/43/2019 - prodej brusky přístrojů v elektronické aukci.
více
Aukiční vyhláška k elektronickým aukcím 61,62,63,64,65/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města: EA č. CJH/61/2019 na katgr malý, HT BW 531, v. č. 774 EA č. CJH/62/2019 na katr malý, HT BW 531, v. č. 776 EA č. CJH/63/2019 na vrtačku stolní Jihokov + stůl pod vrtačku EA č. CJH/64/2019 na sekačku na dřevo plus dopravník EA č. CJH/65/2019 na čtyřstrunnou frézu TOS, v. č. 860843 - prodej v elektronických aukcích.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/59/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/59/2019 - prodej AL trubek VI.v elektronické aukci.
více
Hlášení městského rozhlasu 18.4.2019
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/27/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/27/2019 - prodej smrkových fošen VII. v elektronické aukci.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Aukční vyhláška k elektronické aukci č. CJH/26/2019
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města - EA č. CJH/26/2019 - prodej smrkových fošen VI. v elektronické aukci.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání
Exekutorský úřad Brno - venkov vydává toto Usnesení o nařízení dalšího elektronického dražebního jednání (dražební vyhláška).
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více