Město Kardašova Řečice

Jindřichův Hradec a okolí

neděle 26.5.2019
den: 22°C
noc: 13°C
pondělí 27.5.2019
den: 24°C
noc: 14°C
úterý 28.5.2019
den: 20°C
noc: 13°C

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
298 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
62 17%

Jaké fotografie zařazujeme v roce 2012?

 • První akcí nového roku 2012 byl Tříkrálový koncert Pěveckého sboru Smetana z Jindřichova Hradce. Na snímky z této akce se dostanete prostřednictvím odkazu v levém menu nebo poklepáním na obrázek pod textem.
 • 19.ledna proběhla pod organizací městské knihovny beseda se spisovatelkou Miluší Vítečkovou. Fotografie jsou dostupné prostřednictvím odkazu v menu na levé strně či poklepáním na druhý obrázek v pořadí.
 • 21. ledna 2012 proběhlo v kulturním domě setkání seniorů. Podívejte se na obrázky prostřednictvím menu na levé straně, nebo poklepáním na patřičný obrázek.
 • Aktuální obrázky z průběhu výstavby školní družiny nabízíme v samostatné, průběžně doplňované galerii. Přístup zajištěn stejně jako v ostatních případech.  
 • Nabízíme i fotografie z dětského maškarního plesu 
 • Masopust místních baráčníků
 • Fotografie z divadelního plesu, který uspořádali členové místního spolku ochotníků 
 • Několik snímků z vítání občánků, které proběhlo 24.3.2012
 • Začátkem dubna vystoupil taneční kroužek základní školy v Deštné
 • 14.dubna vystoupila v našem městě skupina Arakain společně s Lucií Bílou - několik fotografií dodal Václav Mára. 
 • 27. a 28.4. dubna 2012 sehrál ochotnický soubor J.K.Tyl komedii Babička v trenkách. 
 • První květnový den proběhlo již tradiční setkání u mohyly TGM v Masarykově háji
 • 7. května proběhl pietní akt u hrobu Václava Kořínka, u pomníku padlých s následným lampionovým průvodem a ohňostrojem
 • 13. května uspořádala místní organizace Českého svazu žen prodejné módní přehlídku
 • 18. května místní sportovci uspořádali první ročník běžeckého krosového závodu, který nazvali Okolo Babek
 • Místní dobrovolní hasiči se prvně zúčastnili zajímavé soutěže v Chomutově s názvem Bahňák 2012
 • 27.5.2012 bylo přízeno několik snímků fotbalového utkání B mužstva proti Staré Hlíně
 • 3.6.2012 v odpoledních hodinách byl dětský den s názvem Cesta kolem světa
 • 9.6.2012 na vlakovém nádraží proběhla oslava 125. let železnice  v našem městě 
 • 16.6.2012 uspořádali místní dobrovolní hasiči soutěž družstev
 • 23.6.2012 proběhlo jako každý rok pouťové odpoledne na náměstí s názvem Pouťové pódium.
 • Den následující byla před kulturním domem pouť...
 • 29.6.2012 na radnici proběhlo rozloučení s žáky deváté třídy
 • O chvíli později se na radnici dostavili děti z mateřské školy, které po prázdninách jdou do první třídy
 • 30.6.2012 proběhla v Mnichu oslava sedmdesátého výročí hasičů v této vesnici
 • 6.7.2012 uspořádali místní fotbalisté oslavu 90 let kopané v našem městě
 • 27.7.2012 byl na místním hřišti uspořádán pod taktovkou ochotnického souboru J.K.Tyl květinový ples
 • V Mnichu se 11.8.2012  setkali místní občané a rodáci při příležitosti opravy komunikace z Mnichu do ratiboře za současné opravy božích muk na této trase
 • V Nítovicích  proběhlo 1.9.2012 setkání místních občanů při příležitosti dokončení revitalizace návesních rybníků
 • Poslední prázdninovou sobotu 1.9.2012 uspořádali místní ochotníci společně s městem pro děti ukončení prázdnin
 • 8.9.2012 proběhlo další vítání malých občánků v obřadní síni místní radnice
 • 22.9.2012 byla slavnostně otevřena nová školní družina a v rámci dne otevřených dveří bylo možno si tento objekt prohlédnout 
 • 29.9.2012 proběhl první ročník memoriálu Stanislava Vodrážky - fotbalový turnaj starých pánů
 • 6. října uspořádali modeláři již tradiční drakiádu za hojné účasti místních dětí (i dospělých)
 • Téhož dne odpoledne se od 15.00 běžel v našem městě poprvé půlmaraton za široké účasti závodníků
 • 3. listopadu proběhlo fotbalové utkání mezi Sokolem A a FK Řepeč
 • 30. listopadu sehráli místní ochotníci derniéru pohádkové komedie Ježibaby z Babína
 • 2. prosince bylo pokusně uspořádáno slavnostní nasvícení vánočního stromu na náměstí J.Hrubého
 • 8. prosince proběhlo slvanostní vítání malých občánků našeho města
 • A o tomto víkendu uspořádal místní svaz žen vánoční prodejní výstavu
 • 13. prosince uspořádala místní základní škola II. vánoční jarmark
 • 22. prosince jako poslední akce tohoto roku proběhly vánoční trhy s kulturním programem

 

 

 

 

Dnes je: 26.05.2019

Svátek slaví: Filip

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 24.5.2019
více
Rozhodnutí - společné povolení - veřejná vyhláška
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor dopravy jako příslušný speciální úřad schvaluje stavební záměr na stavbu "Chodníky v ulicích Husova a Bezručova".
více
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2018
V příloze najdete porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2018.
více
Veřejná vyhláška čj. 1119565/19/2200-11460-301165
Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Mánesova 1803/a, České Budějovice žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 26. dubna 2019 do 27. května 2019.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro Volby do Evropského Parlamentu
více
Zápis a usnesení zastupitelstva města č.3/2019
více
Opatření obecné povahy-veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Starosta města stanovil minimální počet členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu v Kardašově Řečici, v Mnichu a v Nítovicích - viz příloha.
více
Výroční zpráva za rok 2018
více
Dřevěný přístřešek se skladem a zahradní altán
Jedná se o dvě jednoduché dřevostavby umístěné ve dvoře bytového domu č.p. 77 v ulici Jablonského v Kardašově Řečici.
více
Všechny články a mnoho dalšího naleznete na stránkách https://www.divadlorecice.cz/hlavni-stranka/.
více
Statické zajištění fotbalové tribuny
Statické zajištění budova fotbalové tribuny pomocí mikropilotáže. Výzva k podání nabídky.
více
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
V souladu s ustanovením § 25 odst. 3 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb.- energetický zákon, v platném znění je v příloze Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků), na kterých se nachází distribuční zařízení, jehož provozovatelem je E.ON Česká republika s. r. o.
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - fotbalový klub
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Usnesení zastupitelstva města č.2/2018
více
Jízdní řády od 9.12.2018
Na webové stránky www.jikord.cz byly přidány nové příspěvky.
více
Návrh rozpočtu města na rok 2019 a Návrh střednědobého výhledu 2020-2024 města
více
Návrh rozpočtu - Mikroregion Řečicko
více
Usnesení zastupitelstva města č.1/2018
více
Dotaz k budově č.p. 346 Lažany
více
Teplovod - využití prostředků z pronájmu
více
Informační povinnost správce
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více