Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (90%)
128 90%
Ne.
odpověď Ne. (10%)
15 10%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Zastupitelstvo schválilo trasu obchvatu

Březnové zastupitelstvo našeho města bylo středem velkého zájmu a již při jeho přípravě jsme do radničního sálu dali všech 80 židlí, ale i to bylo málo, a tak jsme je doplnili o židle z knihovny.

Středem zájmu nebylo ani tak hospodaření města, které sice dopadlo velmi dobře, ale projednání petice týkající se trasy obchvatu města. Zastánci i odpůrci byli v podstatě vyrovnaní a po příjezdu zástupců investora stavby – Ředitelství silnic a dálnic – a projektanta stavby, se diskuse rozběhla naplno.

V úvodu jsem zrekapituloval historii tvorby územního plánu a trasy obchvatu, který jistě není úplně ideální, ale je v podstatě jediný možný, ale i to, že připomínky měly zaznít zejména při schvalování územního plánu, což se však nestalo a v té době nebyla k obchvatu jediná připomínka. Zástupci petentů poukazovali na některé problematické body křižovatek, zvýšení dopravy v Palackého ulici či v blízkosti svých staveb, odpůrci pak na to, že stávající doprava je mnohem horší a jejich problémy jsou nesrovnatelně větší než případné dopady nové trasy obchvatu.

Nutno říci, že i když byla diskuse mnohdy bouřlivá a emotivní, nikdy nepřesáhla meze korektnosti a slušnosti, a za to bych chtěl všem účastníkům poděkovat. Po skončení diskuse bylo přistoupeno k hlasování členů zastupitelstva, které dopadlo zcela jednoznačně – všech 15 členů zastupitelstva hlasovalo pro potvrzení stávající trasy obchvatu. Jeho příprava může tudíž pokračovat a i když to nebude hned, věřím, že se naše město v dohledné době obchvatu dočká.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 20.04.2018

Svátek slaví: Marcela

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 18.4.2018
více
Aukční vyhláška - EA č. CJH/17/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/17/2018 – prodej bukových fošen v elektronické aukci.
více
Aukční vyhláška - EA č. CJH/16/2018
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – EA č. CJH/16/2018 – prodej strojů v elektronické aukci.
více
Usnesení zastupitelstva města č.15/2018
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu nebytových prostor
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - pečovatelská služba
více
Veřejnoprávní smlouva poskytnutí dotace - TJ Sokol
více
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace - FK Kardašova Řečice 1922,z,s.
více
Usnesení rady města č.52/2018
více
Oznámení termínu konání veřejného zasedání Zastupitelstva města
více
Usnesení rady města č.53/2018
více
Usnesení rady města č.51/2017
více
Usnesení rady města č.50/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 14/2017
více
Usnesení zastupitelstva města 13/2017
více
Oznámení o zamýšleném převodu
Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Jindřichův Hradec zaslalo seznam pozemků nacházejících se v k. ú. našeho města a žádá o vyvěšení přiloženého seznamu.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice oznamuje záměr prodeje pozemků p.č.304/28 a p.č.43/17.
více
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
SMO Bukovská voda zveřejňuje v příloze Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMO Bukovská voda na roky 2019 a 2021 (v Kč).
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více