Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Setkání našich žen se vydařilo

ikona článku

Naše město pořádá celou řadu kulturních a společenských akcí pro nejrůznější skupiny obyvatel, ale v posledních letech nám chyběla akce zaměřená především na ženy.

Snažili jsme se proto mezeru vyplnit a napadlo nás využít tradiční březnový termín, který byl dříve spojován s MDŽ, a udělat toto setkání nikoliv jako politickou akci, ale jako kulturně společenské setkání především žen (ale nejenom jich, muži byli též vítáni). Oslovil jsem proto místní svaz žen, který tuto myšlenku přivítal, a společně jsme vybrali termín 18. března. Místem konání pak byl sál na naší radnici. Obavy z nízké účasti se pak proměnily v pravý opak, kdy již půl hodiny před začátkem akce byl sál plný, a my jsme narychlo sháněli po radnici další židle, což se podařilo a více než stovka účastníků se mohla pohodlně posadit.

Setkání zahájil smyčcový orchestr ZUŠ z Jindřichova Hradce, ve kterém vystupovaly i děti z našeho města a pod vedením p. učitele Miroslava Chytky naladily početné obecenstvo na tu správnou vlnu. Zejména výkony mladých houslistek okouzlily publikum a přiblížily mu krásy vážné hudby. Rovněž taneční ukázky latinsko-amerických tanců v podání mladých tanečníků z našeho města sklidily velký potlesk a uznání. Poté již přišla první dáma naší kosmetiky paní Olga Knoblochová s dcerou Izabelou a dámské publikum bylo ve svém živlu. Ony samy jsou živým důkazem, že kosmetika může dělat zázraky a léta jsou pouze bezvýznamná čísla.

Naše ženy dostaly i drobné občerstvení a květinu a odcházely velmi spokojené. Proto bychom chtěli podobnou akci uspořádat i v příštím roce. Již nyní proto uvítáme návrhy a nápady na program a hosty tohoto setkání, které se budeme snažit přizpůsobit většinovému názoru.

MVDr. Petr Nekut

Dnes je: 26.04.2017

Svátek slaví: Oto

Aktuality

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

více na Základní škola a Mateřská škola Kardašova Řečice

Hlášení městského rozhlasu 26.4.2017
více
Stanovení přechodné úpravy provozu - veřejná vyhláška
Městský úřad J. Hradec - odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad stanovuje přechodnou úprav provozu na silnici III/13524 z důvodu uzavírky silnice III/13524 v obci Záhoří, v souvislosti s prováděním opravy propustku.
více
Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam
Finanční úřad pro Jihočeský kraj Mánesova 1803/3a, 371 87 České Budějovice Oddělení majetkových daní V souladu s ustanovením § 1, § 8 a § 10 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 49 odst. 5 a § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, Vás shora uvedený správce daně žádá o zveřejnění přiložené veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup se současným zveřejněním konvertované podoby této veřejné vyhlášky na úřední desce obce, nejméně po dobu zpřístupnění hromadných předpisných seznamů, tj. od 28. dubna 2017 do 29. května 2017.
více
Veřejnoprávní smlouva - Antonín Bouzar
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
5. (mimořádné) zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zasedání se koná ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 10.00 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, ul. U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o přerušení jednání zastupitelstva města
více
Oznámení o zveřejnění SMO Bukovská voda
SMO Bukovská voda oznamuje zveřejnění schváleného rozpočtu, střednědobého výhledu rozpočtu a závěrečného účtu "Dobrovolného svazku obcí Sdružení měst a obcí Bukovská voda (dále jen "SMO Bukovská voda").
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Hospodaření města - rok 2016
V příloze najdete: 1) Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Město Kardašova Řečice 2) Závěrečný účet města Kardašova Řečice za rok 2016 3) Rozvaha 4) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC 5) Výkaz zisku a ztráty příspěvkové organizace - ZŠ a MŠ Kardašova Řečice
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více