Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Líbilo by se vám zavedení diskuse na městském webu? Byli by jste ochotni podstoupit autorizaci a vystupovat tak pod svým občanským jménem?

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku

ikona článku

To, že přestavba naší radnice byla přihlášena do soutěže „Stavba roku“, jsem avizoval již několikrát a po nominaci mezi 15 nejlepších staveb, což byl sám o sobě velký úspěch, jsem oslovil naše občany, aby nám pomohli v hlasování veřejnosti pro jednotlivé stavby. Naše město začalo velmi pilně hlasovat, počet hlasů pro naši radnici utěšeně narůstal a soupeřili jsme hlavně se stavbou CIIRC v Praze v Dejvicích a s atletickou halou ve Vítkovicích, ale týden před koncem hlasování se nám povedl velký trhák, kterým jsme našim soupeřům odskočili o několik tisíc hlasů, a oni to v podstatě vzdali. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na hlasování podíleli a pomohli tak zviditelnit naše město, protože tato soutěž byla velmi sledovaná.

 

Vyvrcholením celé soutěže pak bylo slavnostní předávání cen, které se uskutečnilo 5. října v Betlémské kapli v Praze. Tento historický prostor se zcela zaplnil elitou našeho stavebnictví, několika ministry, zástupci senátu, sněmovny a mezi nimi byl i starosta a místostarosta Kardašovy Řečice Petr Nekut a Karel Mach spolu s projektanty Žiškou a Šmelhausem a panem Svobodou ze stavební firmy Spilka-Říha.

Celým večerem provázela televizní moderátorka Marcela Augustová a gospelový soubor Maranatha Gospel Choir, který odděloval jednotlivé bloky večera. Na úvod zazněla zdravice prezidenta republiky, ve které mimo jiné podpořil Kaplického knihovnu, slovo prezidenta SIA Jana Fibigera a poté již začalo oceňování stavebních firem, výrobců stavebnin a osobností stavitelství. Dostalo se i na urbanistický projekt, zahraniční stavby, zvláštní ceny i nominaci na titul Stavba roku. Střídali se projektanti, stavební firmy i investoři, ale velká chvíle našeho města měla teprve přijít, když se začali předávat tituly Stavba roku 2017 a zaznělo Radnice a knihovna v Kardašově Řečici, bylo to pro nás obrovské překvapení. Že jsme vyhráli hlasování veřejnosti, jsme samozřejmě věděli, ale titul Stavba roku 2017 byl pro nás obrovský šok, i když velmi příjemný. Nastoupili jsme na pódium, kde předsedkyně poroty představila naši stavbu, vychválila ji a vyzdvihla zejména to, že byla velmi pozitivně přijata naší veřejností. Cenu předávala pražská primátorka Adriana Krnáčová, která se mne ptala, kde ta Řečice vlastně leží, což jsem jí rád vysvětlil a pozval ji k návštěvě našeho města. Poté přišla další cena pro naše město a sice cena veřejnosti, kterou jsme s převahou vyhráli a porazili mnohem větší města i stavby včetně Prahy či Ostravy. Tuto cenu předával ministr Herman, který na rozdíl od paní primátorky věděl velmi dobře, kde Řečice leží, neboť k nám často jezdil za dob svého působení v Českých Budějovicích. Nedosti na tom přišla ještě třetí cena pro naše město,  a to  cena Státního fondu životního prostředí pro energeticky úspornou budovu, kterou nám předal ředitel fondu Petr Valdman. Stali jsme se tak nejúspěšnějším účastníkem soutěže a bylo to obrovské překvapení pro celý sál i pro nás samotné. Všichni  se ptali, kde ta Řečice vlastně je a jak je to možné, že dostala tolik cen. Byla to pro naše město veliká reklama a já jsem v krátkosti celému sálu přiblížil historii celé stavby a její genezi. Poté následovala tisková konference, televizní medailonky a všichni  jsme si užili svou hodinku slávy.

Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku

Význam tohoto ocenění pro naše město je veliký, Řečice se zviditelnila před celou republikou a naši občané mohou být na naši radnici právem hrdi. Poděkovat je třeba i všem zaměstnancům městského úřadu, kteří pro nás připravili milé uvítání s dortem, protože bez jejich práce a podpory by se podobné akce nikdy nedaly uskutečnit.

 

MVDr. Petr  Nekut, starosta města

 

Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku 

A na závěr několik odkazů z médií, jak hodnotila náš úspěch:

 

Zde odkaz na server Novinky.cz.

Zde vyjádření ze serveru ČTK

A zde reportáž České televize

 

 

 

 

 

 

Dnes je: 21.10.2017

Svátek slaví: Brigita

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 19.10.2017
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/35/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Opatření obecné povahy - veřejná vyhláška
Městský úřad J. Hradec odbor dopravy jako věcně a místně příslušný obecní úřad stanovuje právnické osobě VIDOX s. r. o., U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov přechodnou úpravu provozu na místní komunikaci a chodníku v Kardašově Řečici - u par. č. 103.
více
Upozornění - odstranění a ořez dřevin
Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při zveřejnění informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.
více
Územní rozhodnutí o umístění stavby: Kardašova Řečice - VO Tyršova
Městský úřad Jindřichův Hradec, odbor výstavby a územního plánování vydává rozhodnutí o umístění stavby Kardašova Řečice - VO Tyršova ulice.Druh a účel umisťované stavby: rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Tyršova, rekonstrukce vedení místního rozhlasu.
více
Oznámení o dni a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Pozvánka na valnou hromadu
Představenstvo Sdružení měst a obcí Bukovská voda svolává valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 26. října v 17.00 hodin na úpravně vody Dolní Bukovsko - zasedací místnost SMO BV.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/34/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/33/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Zajištění sociálního bydlení v K. Řečici
více
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie: dne 11. 10. 2017 a také 12.10. 2017 od 7,30 do 16,30 hodin v obci Kardašova Řečice, část obce Kardašova Řečice.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/32/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Oznámení o výběrovém řízení
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/31/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení.
více
Oznámení o konání veřejného zasedání zastupitelstva města
Veřejné zasedání Zastupitelstva města Kardašova Řečice se koná dne 26.9.2017 od 18.00 hod. na MěÚ v Kardašově Řečici. Program: 1.Zpráva o činnosti MěÚ za uplynulé období 2.Uložení volných finančních prostředků města 3.Prodej pozemku 4.Koupě pozemku 5.Schválení přijetí daru 6.Informace o provedených rozpočtových změnách 7.Diskuse
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Stanovení minimálního počtu členů volebních komisí do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více