Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (83%)
39 83%
Ne.
odpověď Ne. (17%)
8 17%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku

ikona článku

To, že přestavba naší radnice byla přihlášena do soutěže „Stavba roku“, jsem avizoval již několikrát a po nominaci mezi 15 nejlepších staveb, což byl sám o sobě velký úspěch, jsem oslovil naše občany, aby nám pomohli v hlasování veřejnosti pro jednotlivé stavby. Naše město začalo velmi pilně hlasovat, počet hlasů pro naši radnici utěšeně narůstal a soupeřili jsme hlavně se stavbou CIIRC v Praze v Dejvicích a s atletickou halou ve Vítkovicích, ale týden před koncem hlasování se nám povedl velký trhák, kterým jsme našim soupeřům odskočili o několik tisíc hlasů, a oni to v podstatě vzdali. Chtěl bych tímto poděkovat všem, kteří se na hlasování podíleli a pomohli tak zviditelnit naše město, protože tato soutěž byla velmi sledovaná.

 

Vyvrcholením celé soutěže pak bylo slavnostní předávání cen, které se uskutečnilo 5. října v Betlémské kapli v Praze. Tento historický prostor se zcela zaplnil elitou našeho stavebnictví, několika ministry, zástupci senátu, sněmovny a mezi nimi byl i starosta a místostarosta Kardašovy Řečice Petr Nekut a Karel Mach spolu s projektanty Žiškou a Šmelhausem a panem Svobodou ze stavební firmy Spilka-Říha.

Celým večerem provázela televizní moderátorka Marcela Augustová a gospelový soubor Maranatha Gospel Choir, který odděloval jednotlivé bloky večera. Na úvod zazněla zdravice prezidenta republiky, ve které mimo jiné podpořil Kaplického knihovnu, slovo prezidenta SIA Jana Fibigera a poté již začalo oceňování stavebních firem, výrobců stavebnin a osobností stavitelství. Dostalo se i na urbanistický projekt, zahraniční stavby, zvláštní ceny i nominaci na titul Stavba roku. Střídali se projektanti, stavební firmy i investoři, ale velká chvíle našeho města měla teprve přijít, když se začali předávat tituly Stavba roku 2017 a zaznělo Radnice a knihovna v Kardašově Řečici, bylo to pro nás obrovské překvapení. Že jsme vyhráli hlasování veřejnosti, jsme samozřejmě věděli, ale titul Stavba roku 2017 byl pro nás obrovský šok, i když velmi příjemný. Nastoupili jsme na pódium, kde předsedkyně poroty představila naši stavbu, vychválila ji a vyzdvihla zejména to, že byla velmi pozitivně přijata naší veřejností. Cenu předávala pražská primátorka Adriana Krnáčová, která se mne ptala, kde ta Řečice vlastně leží, což jsem jí rád vysvětlil a pozval ji k návštěvě našeho města. Poté přišla další cena pro naše město a sice cena veřejnosti, kterou jsme s převahou vyhráli a porazili mnohem větší města i stavby včetně Prahy či Ostravy. Tuto cenu předával ministr Herman, který na rozdíl od paní primátorky věděl velmi dobře, kde Řečice leží, neboť k nám často jezdil za dob svého působení v Českých Budějovicích. Nedosti na tom přišla ještě třetí cena pro naše město,  a to  cena Státního fondu životního prostředí pro energeticky úspornou budovu, kterou nám předal ředitel fondu Petr Valdman. Stali jsme se tak nejúspěšnějším účastníkem soutěže a bylo to obrovské překvapení pro celý sál i pro nás samotné. Všichni  se ptali, kde ta Řečice vlastně je a jak je to možné, že dostala tolik cen. Byla to pro naše město veliká reklama a já jsem v krátkosti celému sálu přiblížil historii celé stavby a její genezi. Poté následovala tisková konference, televizní medailonky a všichni  jsme si užili svou hodinku slávy.

Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku

Význam tohoto ocenění pro naše město je veliký, Řečice se zviditelnila před celou republikou a naši občané mohou být na naši radnici právem hrdi. Poděkovat je třeba i všem zaměstnancům městského úřadu, kteří pro nás připravili milé uvítání s dortem, protože bez jejich práce a podpory by se podobné akce nikdy nedaly uskutečnit.

 

MVDr. Petr  Nekut, starosta města

 

Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku Řečická radnice ovládla soutěž o Stavbu roku 

A na závěr několik odkazů z médií, jak hodnotila náš úspěch:

 

Zde odkaz na server Novinky.cz.

Zde vyjádření ze serveru ČTK

A zde reportáž České televize

 

 

 

 

 

 

Dnes je: 18.12.2017

Svátek slaví: Miloslav

Aktuality

Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí
Dobrý den, Zasíláme Vám informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2018 a žádáme o jejich vyvěšení na úřední desku, a to do 31. ledna 2018. Děkujeme za spolupráci. S pozdravem Mach Josef Finanční úřad pro Jihočeský kraj Územní pracoviště v J. Hradci Telefon: 384 353 385
více
Hlášení městského rozhlasu 14.12.2017
více
Oznámení o dni a místě konání volby prezidenta České republiky
více
Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
Informace o realizaci majetku státu, žádost o zveřejnění na úřední desce a webových stránkách města – VŘ č. CJHM/45/2017 – prodej movitých věcí ve výběrovém řízení
více
Usnesení rady města č.49/2017
více
Usnesení rady města č.48/2017
více
Usnesení rady města č.47/2017
více
Usnesení rady města č.46/2017
více
10. zasedání Zastupitelstva Jihočeského kraje
Zasedání se koná ve čtvrtek 14. prosince 2017 od 10 hodin ve velkém zasedacím sále Krajského úřadu Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, 2. podlaží.
více
Oznámení termínu konání veřejného zasedání zastupitelstva města
více
Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro Volbu prezidenta České republiky
více
Žádost o vdání voličského průkazu
Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění pozdějších předpisů může volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, požádat ode dne vyhlášení volby prezidenta obecní úřad o vydání voličského průkazu.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volbu prezidenta České republiky
více
Oznámení záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k.ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k,ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Upozornění - odstranění a ořez dřevin
Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při zveřejnění informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Zajištění sociálního bydlení v K. Řečici
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více