Město Kardašova Řečice

PočasíVíce...

Chodili byste v našem městě do kina? V kulturním domě, na klasických židlích, s možným občerstvením.

Ano.
odpověď Ano. (80%)
16 80%
Ne.
odpověď Ne. (20%)
4 20%

Vítejte na webu města Kardašova Řečice. Informace pro Vás připravené jsme roztřídili do několika sekcí, které vidíte nad tímto textem, kdy volbou jednoho z tlačítek se vlevo rozbalí navigace obsahující další informace. Pod nimi je kalendář s akcemi v našem městě a aktuální krátká sdělení jsou vpravo. Pod tímto uvozujícím textem jsou články aktuální, které svou důležitostí patří sem a postupně budou po jejich zveřejnění na této první straně přesunuty do odpovídající sekce stránek či zaniknou po určité době zcela.  

 

Padesát let kulturního domu

ikona článku

V letošním roce si kromě jiného připomínáme i padesátileté výročí otevření našeho kulturního domu, stavby, která se významným způsobem zapsala do kulturního i společenského života našeho města. Po téměř deseti letech výstavby, která probíhala z větší části i v „ Akci Z“ svépomocí našich občanů, byla budova 26. 8. 1967 předána veřejnosti do užívání.

Vlastní provoz se rozjížděl pomalu, protože nebyla dodělaná celá řada věcí, zejména vybavení jeviště, které znemožnilo divadelní aktivity, ale postupně se stala budova centrem společenského a kulturního života města. Nejprve se jednalo o plesy a taneční zábavy, postupně se přidalo i divadlo, akce školy či různé druhy kulturních či politických akcí, po roce 1989 pak přišla doba masových tanečních zábav či koncertů populární hudby, které však časem upadaly se vzrůstající konkurencí a podepsaly se i na nedobrém stavu zařízení i prostor.

V roce 2009 proto padlo rozhodnutí o převzetí KD zpátky do provozování města a od té doby prošla budova zcela zásadní proměnou, která započala zateplením celé budovy, výměnou oken i dveří, výměnou veškerého vybavení, rekonstrukcí rozvodu vody i elektroinstalace, vybavením jeviště novou ozvučovací i osvětlovací technikou, změnou vytápění na plynové a celou řadou dalších vylepšení za více než 15 miliónů Kč. Proměnou prošlo i okolí KD, byla obnovena a rozšířena parkoviště i veškeré přístupové komunikace, upravena okolní zeleň i parkové plochy. Obnova probíhá i v letošním roce, kdy byla vyměněna elektroinstalace na jevišti, zřízeno nové řídící pracoviště v bývalé promítárně i v sále a byla pořízena další jevištní technika a počítá se i s výměnou jevištních horizontů a úpravou zázemí jeviště. Díky všem těmto úpravám vznikly velmi dobré podmínky zejména pro činnost Divadelního spolku J. K. Tyl, který je plně využil a výsledkem je celá řada úspěšných inscenací, které sklízí úspěchy nejenom před domácím publikem, ale i v širokém okolí, kam je náš soubor zván na vystupování. Podobně využívá náš KD místní dechová hudba Karla Macha, která zde dokonce natočila nové CD, které se představí veřejnosti při svém křtu v pátek 17. listopadu, kde jinde než v našem KD. Na pořádek i fungování celého složitého organismu KD pak dohlíží Milan Karas a dbá o jeho bezproblémový chod.

Historii našeho KD (ale nejenom ji) jsme si připomněli vzpomínkovým promítáním v pátek 3. listopadu opět v režii osvědčené dvojice K. Sláma - F. Beneš, kdy se zcela zaplněný sál měl příležitost seznámit s výstavbou KD, jeho otevřením, celou řadou zde konaných akcí i s jeho úpravou v posledních letech, kterou si o přestávce prohlédla většina přítomných.

V závěrečné části pak byl připomenut velký úspěch našeho města v soutěži „Stavba roku 2017“ záznamem z předávání cen v pražské Betlémské kapli.

Není to však jediná akce, kterou chceme připomenout výročí našeho KD. Další akcí je pak již tento týden – sobota 11. listopadu – divadelní představení Dalskabáty a za další týden 17. listopadu již výše zmíněný křest CD naší dechovky.  Na obě akce vás tímto co nejsrdečněji zvu a můžete se zde přesvědčit, že náš KD žije, je v dobré kondici a o jeho budoucnost v dalších letech se nemusíme bát.

MVDr. Petr Nekut   

Dnes je: 23.11.2017

Svátek slaví: Klement

Aktuality

Hlášení městského rozhlasu 23.11.2017
více
Oznámení počtu a sídla volebních okrsků pro Volbu prezidenta České republiky
více
Žádost o vdání voličského průkazu
Podle § 33 zákona č. 275/2012 Sb. o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) ve znění pozdějších předpisů může volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, požádat ode dne vyhlášení volby prezidenta obecní úřad o vydání voličského průkazu.
více
Řečice má krásná děvčátka
Že je v našem městě plno hezkých a krásných děvčat a žen je věc všeobecně známá a potvrdilo se to i v pátek 17. listopadu v našem kulturním domě, kde se těch krásných děvčátek představilo hned sedmnáct.
více
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volbu prezidenta České republiky
více
Opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů vydává následující opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. 3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
více
Harfa přivítala naše nové občánky
Tradiční vítání nově narozených dětí získalo přestavbou radnice v podkrovním sále důstojný prostor. Snažíme se plně využívat všechny možnosti, které se zde nabízejí, inovovat a vylepšovat tradiční a osvědčená schémata, ale i přicházet s novými nápady.
více
Oznámení záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k.ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.90/9 v k,ú.K.Řečice o vým.414m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Oznámení záměru pronájmu pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr pronájmu části pozemku p.č.2241/36 v k.ú.K.Řečice o vým.345,95m2.
více
Upozornění - odstranění a ořez dřevin
Dovolujeme si Vás požádat o pomoc při zveřejnění informace týkající se ořezu, příp. odstranění dřevin, které by mohly ohrozit bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy společnosti E.ON Distribuce, a.s.
více
Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
více
Zajištění sociálního bydlení v K. Řečici
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Oznámení o záměru prodeje pozemku
Město Kardašova Řečice tímto oznamuje záměr prodeje pozemku p.č.93/25 v k.ú.K.Řečice.
více
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj nařizuje ochranná a zdolávací opatření v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy - moru včelího plodu.
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Oznámení o záměru pronájmu pozemků
více
Oznámení záměru pronájmu nebytových prostor
více
Investiční plány města pro rok 2017
více
Seznam aktivních bankovních účtů, darovací smlouva
více
Aktuální přehled bytů k pronájmu
více